Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Центральні банки, їх суть і стала функції

Реферат: Центральні банки, їх суть і стала функції

План

 

Запровадження  

3

1.

Сутність і функції центральних банків  

4

 

1.1.

Сутність центральних банків

4

 

1.2.

Незалежність центральних банків від виконавчої

5

 

1.3.

Функції центральних банків  

7

2.

Грошово-кредитна політика центрального банку  

11

 

2.1.

Основні завдання, мети, методи лікування й форми грошово-кредитного регулювання

11

 

2.2.

Регулювання офіційної облікової ставки

12

 

2.3.

Мінімальні резервні вимоги

14

 

2.4.

Операції на ринку

17

 

2.5.

Заходи адміністративного впливу  

19

 

Укладання  

22

 

Список літератури

26

Запровадження

Ефективне функціонування банківської системи - необхідна умова розвитку ринкових взаємин у Росії, що об'єктивно визначає ключову роль центрального банку регулюванні банківську діяльність. Пошук дієвих форм і методів грошово-кредитного регулювання економіки передбачає вивчення і узагальнення нагромадженого у цій галузі досвіду із ринковою економікою. Осуществляемая у країнах грошово-кредитна політика є одним із складових економічної політики і дозволяє поєднувати макроекономічне вплив зі швидкою коригуванням регулюючих заходів, надаючи їм оперативну та гнучку підтримку. У зв'язку з цим великий інтерес викликають різні аспекти діяльності центральних банків, є основними провідниками офіційної грошово-кредитної політики. Вивчення їх досвіду надає як ніколи актуальними питанням, аналізованим у цьому навчальному посібнику, у якому основі узагальнення закордонного досвіду аналізуються статусу і форми організації центральних банків, їх найважливіші функції.

У першій главі дано докладний аналіз правового статусу форм організації центральних банків, простежується взаємозв'язок поміж їхніми незалежністю від органів державної влади темпами інфляції, що дуже важливо задля вирішення головного завдання центрального банку кожної країни - забезпечення стабільність цін; приведено класифікація виконуваних центральні банки функцій; докладно проаналізовані все основні функції центрального банку.

Центральне місце у курсової займає другою главою, у якій розглянуті найважливіша функція центрального банку - розробка та реалізація грошово-кредитної політики, і навіть основні ринкові інструменти грошово-кредитного регулювання: зміна офіційної облікової ставки, застосування мінімальних резервних вимог, операції у ринку, і навіть деякі методи адміністративного впливу.

Сутність і функції центральних банків

Центральні банки у тому сучасному вигляді існують порівняно недавно. На ранніх стадіях розвитку капіталізму чітке розмежування між центральними (емісійними) і комерційними банками не було. Комерційні банки активно вдавалися до випуску банкнот для нагромадження капіталу. З розвитком кредитної системи відбувався процес централізації банківської емісії в небагатьох великих комерційних банках. Результатом цього процесу стало закріплення за одним банком монопольного права на випуск банкнот. Спочатку такий банк називався емісійним чи національним, кому надалі - центральним, що відповідало його чільному стану кредитної системі.

Перший центральний банк - шведський «Риксбанк» -було створено 1668 р, межі переходу від феодалізму до капіталізму; в 1694 р. було засновано Банк Англії, Але вони не мали винятковим правом на емісію грошових знаків та його функції відрізнялися від функцій сучасних центральних банків - наприклад, Банк Англії спочатку мав фінансувати торгівлю і промисловість, а Банк Нідерландів - внутрішню й зовнішню торгівлю. Центральні банки у тому сучасному вигляді виникли у ХІХ в. Нині практично в усіх країнах світу є центральні банки, проте з-поміж них існують істотні розбіжності, зумовлені особливостями політичного і фінансово-економічного розвитку країн базування.

1.1. Сутність центральних банків

Центральні банки є юридичних осіб, мають особливий статус, відмітний ознака якого - відособленість майна банку від майна держави. Хоча формально це перебуває, зазвичай, державній власності, центральний банк має право розпоряджатися їм, як власник. Цим центральний банк відрізняється від державної банку, майно якого повністю контролюється державою.

Правовий статус центральних банків розвинутих країн закріплений правових актах: законах про центральних і їхніх статутах, законах стосовно банківської та кредитної діяльності, в валютному законодавстві. Зазвичай, основним правовим актом, регулюючим діяльність центрального банку, є Закон про центральному банку, у якому визначаються її організаційно-правовою статус, функції, процедура призначення вищого начальницького складу, стосунки з державою і національної банківської системою. Цей закон встановлює повноваження центрального банку як емісійного інституту країни.

Центральний банк поєднує у собі окремі риси комерційного банківського заклади і державного відомства, маючи деякими владними повноваженнями у сфері регулювання кредитної системи.

Центральний банк зазвичай створюється у вигляді акціонерного товариства. Зазвичай, його капітал належить державі (Франція, Великобританія, Німеччина, Нідерланди й Іспанія). Якщо сьогодні держава володіє лише частиною капіталу (Бельгія, Японія) чи акціонерами центрального банки комерційних банків (наприклад, США) та інші фінансові установи (Італія), держава, тим щонайменше, грає провідної ролі у формуванні органів управління центрального банку.

Зміст і форма взаємозв'язків центральних банків з органами структурі державної влади істотно різняться за кордоном. Взаимодействия що така може бути умовно представлені у вигляді двох моделей:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10