Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Статус за Центральний банк й організаційні основи своєї діяльності

Реферат: Статус за Центральний банк й організаційні основи своєї діяльності

оглав

ление

               

Запровадження ………………………………………………………………. 2

Статус за Центральний банк ……………………………………… 4

Грошова монополія ………………………………………………. 8

Валютний курс …………………………………………………… . 16

Банк банків …………………………………………………………. 18

Укладання ………………………………………………………… . 25

Посилання ……………………………………………………………… 26

Література ………………………………………………………… 27

введе

ние

               

А, щоб чітко уявляти у процесі вивчення справжньої роботи об'єкт її дослідження я наведу дві такі визначення:

Банк - грошово-кредитний інститут, здійснює регулювання платіжного обороту у грошовій і безготівкової формах.

Центральний банк - орган держ. грошово-кредитного регулювання економіки, наділений правом монопольної емісії банкнот, управління грошовим обігом, контролю за кредитними установами, здійснення функцій "банку банків", зберігання офіційних золото-валютных резервів [1].

"Незалежний центральний банк" - назва найпоширеніша нині схеми організації кредитно-грошової системи. Схема ця тоді як віком таких понять, як "гроші" і "кредит", досить молода - перші центральні банки (які теж носять назви державних, національних, народних; далі у роботі я буду позначати їх абревіатурою ЦБ) виникли приблизно 300 років тому я, а повсюдне поширення вони у останні років.

У чому причини такий популярності центральних банків та як і роль цих закладів у розвитку кредитно-грошових відносин?

Спроби відшукати у відповідь опікується цими питаннями привели мене до наступним висновків (привели у сенсі "здогадався", а й у сенсі "погодитися з першоджерелами"):

1. Центральні банки - штучні освіти, створені задля досягнення певних цілей. Особливість ЦБ як специфічних інститутів сучасного капіталізму у тому, що само й скрізь творяться у результаті державного рішення. Справді ринкові інститути виникають спонтанно, як наслідок потреб людей. Такі гроші, бухгалтерський облік, товариство, біржа, кредит. Їх існування спочатку консенсуально, він вимагає державного насильства. Щоб ЦБ міг б виникнути й існувати, його монополія на грошову емісію право забороняти ходіння за гроші, крім випущених нею самою, повинні підтримуватися і захищатися загрозою державного насильства.

Изначальной метою виникнення ЦБ було фінансування державного бюджету. Уряди були зацікавлені у існуванні емісійного центру, що завжди зможе профінансувати витрати, перевищують податкових надходжень. У кожному суспільстві, відмінному від тоталітарного, величина які у скарбницю податків висловлює ступінь згоди платників податків запропоновані їм державні витрати. Отже, характерний епохи ЦБ перманентний дефіцит бюджету – лише зневага волею платників податків.

Інший єдиною метою було підтримку дешевого та сталого кредиту. Величезне більшість людності розділяло і продовжує розділяти думка, ніби маніпуляції зі створення дешевого пропозиції грошей здатні до зростання.

2. Центральні банки, як кажуть, служать двом панам.

Першим із них уряд – наявність ЦБ дає можливість брати позичає найбільш вигідні умови. Державний борг, деноминированный у національній валюті, з визначення є найменш ризикованим інструментом у цій валюті – за должником-правительством стоїть необмежене право емісії ЦБ. Маючи можливістю оплачувати свої витрати понад те, що надають платники податків, уряд може фактично підкуповувати ті чи інші політично впливові групи виборців. Важкість цих додаткових витрат у вигляді інфляційного податку перекладається усім власників національної валюти – тобто саме у тих, кому держава забороняє відмовитися від примусових послуг ЦБ.

Другим є банківську спільноту загалом. Можна сміливо сказати, що ЦБ – це знаряддя збереження та порятунку банківського картелю. Ніяка інша група підприємців неспроможна прогнозувати швидку і масштабну підтримку ЦБ. Якби ЦБ – комерційних банків такому вигляді, у якому вони нам знайомі, давно був. Однією з інструментів, дозволяють комерційних банків існувати порівняно безбідно, є обмежений доступ до співтовариства банкірів. Хоча й зараз у Росії всі комерційних банків є, власне, банкрутами, які існування можна тільки завдяки необмеженої субсидії у вигляді друкарської машини, який постійно перебуває у розпорядженні ЦБ – доступом до цієї субсидії штучно обмежується. Це єдиний спосіб зберегти його реальну цінність. У цьому ЦБ може, в ім'я збереження картелю загалом, покарати тієї чи іншої з його. Але він неспроможний усунути принципову неплатоспроможність комерційних банків, так само як спроможність приватизувати банківську прибуток і націоналізовувати банківські збитки.

3. Центральні банки є тупикової гілкою еволюції кредитно-грошових відносин. Результатами створення і функціонування національних банківських систем на чолі з ЦБ, які мають монопольне право на на емісію грошей, є:

1) підтримку збитковості державної діяльності, яке виражається у постійній дефіцитності державних бюджетів, тобто у періодично рік у рік повторюваному перевищенні витрат урядів за їх доходами;

2) нестійкість, неліквідність, высокорискованность банківських систем з частковим резервуванням, можливості яких багаторазово збільшуються завдяки підтримці ЦБ;

3) слабкість національних валют, викликана відсутністю багатьох країнах різних які конкурують між собою видів від грошей і узаконеною незабезпеченістю емісії платіжних коштів;

4) тривалі періоди інфляції, що призводять до стагнації економіки, коли періоди між кризами стають дедалі менше, не бажаючи кризи все масштабнішою.

Аналіз правового становища (з прикладу Банку Росії) і засад діяльності ЦБ у "справжній роботі є намаганням докази зроблених вище висновків.

статус

центру

льного

банку

           

Державне насильство у процесі утворення центральних банків противагу природним інститутам ринкової економіки виразилося, крім іншого, за відсутності чіткого визначення статусу ЦБ.

У XVIII століття французький філософ Шарль Монтеск'є проголосив функціональне поділ влади законодавчу, виконавчу і судову. Думка у тому, що Крим коли-небудь обмеження влади одного єдиного монарха можна буде практично за доби розквіту абсолютизму виглядала щонайменше фантастичною, ніж ідеї соціалістів-утопістів. Проте принцип поділу влади у вже найближчим часом отримав таку сурйозну підтримку, що й через двісті років на решта де-не-де Землі тоталітарних режимів (власне, а чи не за Конституцією) сприймаються нами як архаїзми. На підтвердження своєї демократичності чинна Конституція РФ також має теза про розмежування влади: “державна владу у Російської Федерації складає основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову” [2].


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12