Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Податкова система РФ та шляхи її реформування

Реферат: Податкова система РФ та шляхи її реформування

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение…………………………………………………………………4

Глава 1. Теоретичні аспекти оподаткування………………… 7

1.1 Історія поняття «податок»………………………………………… 7

1.2 Види податків……………………………………………………… 9

1.3 Функції податків………………………………………………… 13

Глава 2. Основні засади побудови податкової системи країни з розвиненою ринковою економікою………………………… 16

2.1 Оподаткування в США…………………………………………16

2.2 Оподаткування у ЄС………………………………… 21

Глава 3. Податкова система РФ та шляхи її реформування……… 33

3.1 Правове регулювання………………………………………… 33

3.2 Нестабільність податкової системи…………………………… .40

3.3 Показники діяльності податкові органи………………… .46

3.4 Реформування податкової системи… ……………………… .66

3.4.1 Принципові пропозиції МНС РФ…………………… .71

3.4.2 Посилення контроля………………………………………………73

Укладання…………………………………………………………… 79

Список Литературы……………………………………………………83

Запровадження

Праці Ф. Кенэ, А. Сміта, Д. Рікардо стали початком формуванню класичної теорії оподаткування, що проголосила фундаментальні принципи оподаткування, реалізуючи які національні податкові системи здатні рухатися оптимального варіанту.

Обгрунтування податків як однієї з відтворювальних чинників міститься у роботах зарубіжних і росіян економістів початку XVIII в. Э.Сакса, Ж.Б. Сэя та інших. Пізніше згадану ідею у Росії розвинули відомі налоговеды Н.І. Тургенєв, І.Х. Озеров, І.І. Янжул та інших.

Будь-якому державі виконання своїх можливостей необхідні фонди коштів. Джерелом цих фінансових ресурсів може лише кошти, яку уряд збирає із своїх "підданих" як фізичних юридичних осіб.

Скільки століть існує держава, стільки існують і податків і стільки сама економічна теорія шукає принципи оптимального оподаткування.

Підсумовуючи усі наведені вище сказане, іншого сумнівів щодо інтересі цієї теми і безумовному корисності цих даних палестинцям не припиняти фахівців у податкової сфері.

У своїй дипломної роботі я спробував дати раду чинній податковій системі Росії, виділити її основні протиріччя, та шляхи його реформування. З метою докладнішого розуміння перспектив реформування податкової системи розглянуті податкові системи розвинених країн.

Їх податкові питання які вже займають чільне місце у фінансовому плануванні підприємств. У разі високих податкових ставок неправильний чи недостатній облік податкового чинника можуть призвести до дуже небажаних наслідків і навіть викликати банкрутство підприємства. З іншого боку, правильне використання передбачених податковим законодавством пільг і знижок може забезпечити як збереження й отриманих фінансових накопичень, але й можливості фінансування розширення діяльності, нових інвестицій з допомогою економії на податках і навіть з допомогою повернення податкові платежі з державної скарбниці.

Але у податковому плануванні годі було орієнтуватися лише з розміри податкових ставок. Навпаки, розміри податкових ставок з погляду оподаткування податкової діяльності мають другорядне значення. Інакше важко було б зрозуміти, чому умовах повної свободи руху капіталів компанії продовжують діяти у країнах із рівнем корпорационного податку 4%-50% і перебираються в "податкові гавані", де ставки цього податку 2-5% чи що вона зовсім не від застосовується.

Насправді та країнах з нормальними (не зниженими) ставками податків компанії із добре поставленим податковим урядом не сплачують податки з ефективного податкової ставці не понад 20-25%. Ті ставки вже можна з рівнем оподаткування країнах - "податкових гаванях". Тому "вибір між країнами з нормальними податковими ставками і "податковими гаванями" які завжди визначений на користь останніх; у багатьох ситуаціях та й інші грають однакові.

Метою згаданої роботи є підставою розкриття впливу тій чи іншій системи оподаткування на стан економіки. Завдання, що сприяють досягненню даної мети, полягають у розгляді сутності, видів тварин і функції податків, розкриття податкової системи та виявлення альтернативних напрямів розвитку Російської податкової системи через з порівняльного аналізу податкової системи, діючу пенсійну систему Росії у час, з податковими системами інших країнах. Об'єктом дослідження, у роботі виступає податкову систему. На цієї роботи є взаємозв'язок податкової системи з функціонуванням економіки народного господарства за рамках концепції ділового циклу.

Глава 1. Теоретичні аспекти оподаткування

1.1 Історія поняття податок

Поняття "податок" йде своїм корінням вглиб століть. У ньому укладено як економічний, а й філософського змісту.

Податок - елемент громадського буття. Перші нагадування про податок можна знайти у філософських трактатах античних мислителів. Якось на зорі людської цивілізації філософи трактували податок як суспільно необхідне та корисне явище, як і раніше, відомі їм податкові форми були варварськими: військові трофеї, використання праці рабів, жертвопринесення та інших. Принаймні у суспільному розвиткові податкові форми поступово змінювалися, наближаючись до сучасному змісту. Незмінним залишався глибинний зміст поняття "податок" - опосредовать процес усуспільнення яка потрібна на суспільства частини індивідуальних доходів (багатств) (в сучасному розумінні це процес перерозподілу доходів через державну скарбницю).

Податкові форми взаємовідносин суспільства із державою носили найрізноманітніші назви. Німецькі вчені розглядали податки як підтримку, яку вони надають державі її громадянами (staure - підтримка). У Великобританії податок досі називається duty - борг (зобов'язання). Законодавство США визначає податок як "tax" (такса). Закон про оподаткування мови у Франції податкові відносини визначає як import (обов'язковий платёж). Примусовий характер податкової форми у російській практиці підкреслював термін "податі" (примусовий платіж).

Аби не заглиблюватися в генезис оподаткування можна назвати головні рубежі переходу податкових взаємин із одного якісного стану до іншого.

Аж по розколу світового співтовариства дві протиборчі податкові системи погляди науковців податки вишиковувалися в логічний систему, відбиваючи прогрес економічно і політично.

Праці Ф. Кенэ, А. Сміта, Д. Рікардо стали початком класичної теорії оподаткування, реалізуючи які національні податкові системи здатні рухатися оптимального варіанту. То справді був неймовірний прогрес наукової думки, набагато який випередив практику як минулих років, а й сучасне її статок. Цей період прийнято вважати початком розвитку справжньої науки про оподаткування як про економічну і з правової категорії, яка втілює своє об'єктивне зміст практично у конкретних формах.

Попри те що, що й податкові теорії носили суто прикладної характер, тобто обмежуючись вивченням способів мобілізації фінансових ресурсів утримання держави, у яких врахували закономірності розвитку товарно-грошових взаємин держави і міжнародні тенденції формування основ грошового господарювання. Аж по податкової реформи 1930 року рекомендації цих російських учених використовувалися з вироблення заходів для зміцнення фінансового господарства країни.

У розвитку податкової науки визначальну роль зіграли два наукових течії: марксизм і неокласицизм, що увібрав ідеї А. Сміта і Д. Рікардо про податки. Класовий характер марксистського вчення про країну, природі вартості, зміст і цілі і розподілу і було покладено основою реформування виробничих взаємин у СРСР. Радянський Союз перед, приступивши побудувати соціалізму, відійшов від магістрального шляху податкових перетворень, яким пішли США, Великобританія, Франція, Японія. Їх податкові системи будувалися відповідно до ідеям А. Маршалла, Д.С. Милля, Еге. Селегмана та інших. Радянські вчені М.М. Агарков, А.В. Бачурін, Г.Л. Рабинович та інші намагалися довести переваги що відбуваються ідеологічних змін у системі виробничих відносин, трансформуючи економічне вміст у непритаманні їм адміністративні, ідеологічні форми.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17