Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Регулювання бюджетного дефіциту

Реферат: Регулювання бюджетного дефіциту

Вступ . 2

1. Деякі теоретичні моменти, що стосуються бюджетного дефіциту. 3

1.1 Кейнсианская теорія 3

1.2 Чисті податки 4

1.3 Наслідки зміни обсягів витрат і доходів бюджету 5

1.4 Стратегії фіскальної політики 5

1.5 Дефіцит . 7

1.6 Автоматичні стабілізатори . 8

1.7 Дефіцит повної зайнятості 10

1.8 Дефіцит, внутрішній і зовнішній боргу . 11

2. Аналіз регулювання та фінансування бюджетного дефіциту з 1985 і з наші дні. 13

2.1 Бюджетний дефіцит період до 1990 року 13

2.2 Діяльність В.Павлова 15

2.3 Стабилизационная політика та бюджетний дефіцит при Є. Гайдаре (січень - травень 1992 року) 16

2.4 Бюджетний дефіцит і стабілізаційна політика при Б. ньому (квітень 1993 - січень 1994) 17

2.5 Бюджетний дефіцит й відкрита політика У, Черномирдіна (лютий - серпень 1994 року) 18

2.6 Бюджетний дефіцит з першого стабілізаційному “поході” А. Чубайса (вересень - грудень 1994) . 19

2.7 Бюджетна політика після 1995 року 20

2.8 Програма скорочення дефіциту федерального бюджету на 1998-2000 роки 22

Укладання . 25

Список використаної літератури 26

Додатка …………………………………………………………………27

Вступ

Розмір видатковій частині лише Федерального бюджету 1997 року було заплановано лише на рівні приблизно 2,725,717,000,000,000[1] рублів, тобто федеральне уряд планувало витратити тільки федеральні потреби цілих 16% від ВВП країни. Зміна інфляції на 1 відсоток змінює бюджет сталася на кілька мільярдів рублів, як від величини податкового навантаження залежить робота, зарплата і життя громадян країни. Збільшення бюджетного дефіциту на 1 відсоток відповідно збільшує (має збільшувати) зменшення приватних інвестицій, і, отже, усе веде до їх зниження темпи зростання основних засобів економіки. Не можна забувати, що карбованець, інвестований державою приносить прибутку (отже, і ефекту) у кілька разів менше, ніж той самий карбованець, проинвестированный приватним сектором. З іншого боку, фіскальна політика, джерело якої в кейнсианстве, допомогла американському уряду вийти з найжорсткішої депресії, вибуху в тридцятих роках двадцятого століття.

Отже, уро вень державних витрат та підвищенням податків, несомнен але, грає провідної ролі у визначенні обсягу ви пуску продукції і на зайнятості економіки. Різниця ж між витратами та доходами уряду, зокрема спосіб покриття цієї різниці має менш неабиякі наслідки для макроекономіки країни.

1. Деякі теоретичні моменти, що стосуються бюджетного дефіциту.

1.1 Кейнсианская теорія

Кейнсианская теорія нестабільності прямо передбачає необхідність виконання державної економічної політики. З погляду кейнсіанства недостатність валових витрат призводить до збільшення безробіття, надмірність ж валових витрат породжує інфляцію. Отже уряду слід зменшувати сукупні витрати на економіці, що вони надто й навпаки, збільшувати ці витрати, що вони занадто низки[2].

Отже, фіскальна політика виходить з двох основних висновках економічної науки.

· По-перше, зростання государствен ных витрат збільшує сукупний попит, сле довательно, веде до розширення обсягу випуску продукції і на рівня зайнятості.

· По-друге, увеличе ние суми податків скорочує особистий располагае мый дохід домашніх господарств і, отже, призводить до зменшення витрат, обсягу випуску продукції і на зайнятості.

Фіскальна політика може існувати як благотворно, і досить болісно впливати на стабиль ность національної економіки. Якщо уряд використовує заходи фіскальної і/або грошової поли тики, намагаючись наблизити обсяг випуску продук ции для її потенційному рівню та підтримати стабільність цін, це і називається політикою стаби лизации.

Політика стабілізації представляє зі бій дії уряду щодо контролю економічним ситуацією із єдиною метою максималь але наблизити обсяг ВНП для її потенциаль ному рівню та підтримати низькі і стабиль ные темпи інфляції. Метою політики эконо мического зростання є збільшення факти ческих обсягів ВНП. Політика обмеження ділову активність, навпаки, спрямовано зменшення реального обсягу ВНП по сравне нию з його потенційним уровнем.[3] Бюджет — це докладний опис расхо дов, і навіть фінансових планів окремих осіб, компаній чи уряду. Бюджет ный дефіцит — це перевищення розміру го сударственных витрат над величиною бюд жетных надходжень. Коли уряд має дефіцит бюджету, його витрати біль ше його доходів.

Яке ж вплив розміру й динаміки бюджетного дефіциту в розвитку всієї економіки загалом і її показників зокрема? Спочатку відзначу, що бюджетний дефіцит потребує фінансуванні, і, зазвичай, це фінансування проводиться з допомогою запозичень, як у внутрішньому, і зовнішньому ринках. Безсумнівно, іноді уряду вдаються і до іншим методам фінансування, серед найбільш згубним для економіки загалом є інфляційний фінансування.

1.2 Чисті податки

Спочатку коротко розглянемо теоретичний механізм функціонування фіскальної політики, а конкретно – як податки, трансферти і державні закупівлі впливають економічну ситуації у країні.

Як моделі візьмемо класичну математичну модель, у якій ВНП (Y) = видатках споживання ( З )+ видатках на інвестиції (I) + державні закупівлі (G)[4]. Для простоти поки що опустимо у цьому рівнянні складова чистого експорту.

Можна сміливо сказати, державні витрати складаються з державної закупівлі (попит уряду товари та), а як і з трансфертів (платежів, здійснюваних без відповідного надання їх одержувачами будь-яких товарів чи послуг). У ідеальної ситуації величина податків, складова доходи бюджету, має дорівнювати державних витрат, тобто величині державної закупівлі + трансферти. Але оскільки трансферти є лише перерозподільчі відносини, тобто у остаточному підсумку доходи приватного (на противагу державному) сектора економіки в розмірі трансфертів повертаються приватному ж сектору, варто використовувати такого поняття, як чисті податки. Чисті податки[5] – це сума, яку приватний сектор сплачує уряду після урахування розміру всіх трансфертів, отримуваних ним зовсім від уряду. У разі нас цікавить сукупний прибуток, а трансферти з його розмір не впливають.

1.3 Наслідки зміни обсягів витрат і доходів бюджету

Які ж вплинуть економічну ситуацію збільшення податків і підвищення урядових витрат? Вочевидь, зростання обсягу державної закупівлі збільшує рівноважний рівень випуску продукції, причому приріст цей дорівнює величині державної закупівлі, помноженою на величину мультиплікатора. Оподаткування своєю чергою скорочує розмір споживчих доходів населення і відповідно витрат. Оскільки мультиплікатор дорівнює 1/(1- Гранична схильність до споживання), то сукупний попит зі збільшенням податків зменшиться на величину, рівну твору граничною схильність до споживання та незначною сумою скорочення наявного доходу. Отже ми маємо знаменитий ефект дії мультиплікатора збалансованого бюджету. Мультипликатор збалансованого бюджету[6] встановлює, що світовий приріст урядових витрат, супроводжуваний рівним за величиною приростом податків, має своїм результатом збільшення випуску продукції. Тобто заощадження, що є головним джерелом фінансування збільшення витрат уряду механізмом внутрішнього держборгу, пускаються у обіг і цим збільшують сукупний попит.

1.4 Стратегії фіскальної політики

Як відзначалося, величина валових витрат у економіці повної зайнятості який завжди збігаються з обсягом виробленої економіці повної зайнятості продукції (товарів та послуг). Якщо валові витрати менше обсягу випущеної країни продукції, виникає так званий «рецессионный розрив» (recessionary gap)[7]. Така ситуація виникає через існування «граничною схильність до заощадження» - певну частину свої доходи люди витрачають на заощадження, і вони, заощадження, і є джерелом фінансування збільшення державних витрат.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7