Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Витрати бюджету

Реферат: Витрати бюджету

План

Запровадження

1.Экономическое зміст системи

видатків бюджету.

2.Структура видатків бюджету.

3.Расходы регіональних бюджетів.

Укладання

Запровадження

Витрати бюджету, будучи компонентом загальної фінансової категорії - бюджету - є витрати, що виникають у з виконанням державою своїх можливостей. Ці витрати висловлюють економічних відносин, основі яких відбувається процес використання коштів централізованого фонду коштів держави за різним напрямам.

У разі початку ринку, Уряд веде інтенсивну роботу з реалізації концепції вдосконалення системи управління бюджетними коштами. У основу концепції закладаються три основних блоку завдань:

n визначити чіткі правила розробки та виконання бюджету з максимально можливої деталізацією структури бюджетних витрат і запровадженням елементів казначейського методу виконання бюджету;

n визначити найприйнятніші для національних інтересів та регіональних умов форми залучення нетрадиційних фінансових джерел у оборот;

n створити повноцінний інформаційно- аналітичний комплекс в бюджетно-фінансової системі, щоб мати широку інформаційну базу для оптимізації прогнозування прибутків і витрат бюджету, підвищити оперативність бюджетної звітності, що дозволяє приймати дієві фінансові рішення з ефективному маневруванню бюджетними ресурсами в існуючих інфляційних умовах.

Перша група завдань реалізується зараз. Одне з найважливіших і щонайскладніших напрямів удосконалення управління бюджетними ресурсами є елементів казначейського методу виконання бюджету. Основу завдань формованих територіями Росії федеральних казначейських установ становлять функції разассигнованию коштів, виділені на установ, розташованих на відповідної території Франції і фінансованих рахунок коштів федерального бюджету; щодо організації та контролю над цільовим і ефективнішим витрачанням виділених бюджетних ресурсів.

Слід зазначити, що, згідно із чинним законодавством економічну основу регіонів становить їх власність наприклад, економічну базу місцевого самоврядування становлять її природні ресурси: земля, надра тощо.

Сформована нашій країні економічна, зокрема і фінансова, ситуація Демшевського не дозволяє місцеві органи влади й управління при бюджетному дефіциті серйозно розраховувати для поповнення дохідної частини бюджету бюджетів територій шляхом введення додаткових місцевих податків та зборів.

Слід пам'ятати, що витрати будь-якого бюджету здійснюються рахунок коштів платників податків і, отже, держава взяла себе відповідальність їх у виконанні певних функціональних зобов'язань.

1.Економічне зміст системи видатків бюджету.

Економічна сутність видатків бюджету виявляється в багатьох видах. Кожен вид витрат має якісною і кількісної характеристикою. У цьому якісна характеристика, відбиваючи економічну природу явища, дозволяє визначити призначення бюджетних витрат, кількісна- їхньої величини.

Розмаїття конкретних видів бюджетних витрат обумовлено цілою низкою чинників: природою, і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку, розгалуженістю зв'язків бюджету з народним господарством, адміністративно-територіальним пристроєм держави, формами надання бюджетних засобів і т.п. Поєднання цих факторів породжує той чи інший систему видатків бюджету кожної держави певному етапі соціально-економічного розвитку.

Для з'ясування ролі й значення бюджетних витрат у економічного життя суспільства їх класифікують за ознаками. Теоретично та практиці фінансів є кілька ознак класифікації видатків бюджету.

Передусім витрати бюджету поділяються за їхнім впливом на процес розширеного відтворення. І тут виділяються поточні і капітальні бюджетні витрати.

Поточні витрати пов'язані з наданням бюджетних коштів юридичних осіб з їхньої утримання і покриття поточних потреб. Цю витрату включають видатки державне споживання (зміст економічної та інфраструктури, державних галузей народного господарства, закупівлі товарів та послуг цивільного й військового характеру, поточні видатки державних установ), поточні субсидії нижчестоящим органів державної влади, державною мовою і приватним підприємствам, транспортні платежі, виплату відсотків з державному обов'язку і опиратися інші витрати. Зазвичай, ці витрати на основному відповідають затратам, відбитим у звичайному бюджеті чи бюджеті поточних витрат і доходів.

Капітальні витрати є грошові витрати, пов'язані з вкладенням в основний капітал та приріст запасів. Вони містять у собі капіталовкладення рахунок бюджету у різні галузі народного господарства, інвестиційні субсидії і довгострокові бюджетні кредити державною мовою і приватним підприємствам місцеві органи влади. Ця група витрат відбивається у бюджеті капітальних витрат і доходів держави.

Важливий ознака класифікації видатків бюджету- предметний.

У цьому всі витрати поділяються сталася на кілька великих груп. Зазвичай, вирізняються такі групи витрат:

1. фінансування промислового виробництва;

2. фінансування соціально-культурних заходів;

3. фінансування науки;

4. фінансування оборони;

5. зміст правоохоронних органів прокуратури та органів державної влади управління;

6. витрати на зовнішньоекономічної діяльності;

7. створення резервних фондів;

8. витрати на обслуговування державного боргу перед;

9. інші витрати і.

Тут чудово видно роль держави у різних галузях життя. Додатково до вказаних групам витрат можуть виділятися видатки виконання пріоритетних загальнодержавних програм. Так було в Російської Федерації самостійно у витратах республіканського бюджету відбиваються Витрати цільові регіональні програми з розвитку промислового сектору економіки, витрати на ліквідацію наслідків ядерного вибуху Челябінській області і ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні, Витрати державну програму розвитку та Міністерства культури нечисленних народів Півночі, Витрати програму розвитку цивільної авіації, Витрати Російську державну космічну програму та інших. Виділення коштів за окремих видів цільових програм забезпечує пріоритет у концентрації коштів бюджету та у використанні їх по головних напрямів, передбачених органами структурі державної влади.

Кожна з названих груп витрат ділиться своєю чергою по відомчому і цільовому ознаками.

Відомчий ознака дає можливість окреслити у всіх групах витрат відповідне міністерство, інше державна установа чи юридична особа, одержавши бюджетні асигнування. Цей ознака класифікації видатків бюджету відбиває найбільш мобільні зміни у структурі витрат, пов'язані зі зміною системи управління.

Цільовий ознака дозволяє розглянути витрати подразделяющиеся на конкретні види витрат. Класифікація витрат за цільовим призначенням створює передумови для раціонального використання бюджетних коштів, є необхідною базою реалізації ефективного та дійового контролю над використанням бюджетних асигнувань. Нині Російській Федерації застосовується класифікація витрат за 19 цільових напрямам:

1. вести;

2. нарахування на зарплатню;

3. канцелярські й господарські витрати;

4. відрядження і службові роз'їзди;

5. стипендії;

6. Витрати харчування;

7. придбання медикаментів і перев'язувальних коштів;

8. придбання устаткування й інвентарю;

9. придбання м'якого інвентарю і обмундирування;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6