Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского Автономного Округа

Реферат: Проблеми формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского Автономного Округа

Оглавление

Запровадження

Розділ 1 Мету й завдання дослідження

Розділ 2 Обгрунтування актуальності обраної теми

1) Існування проблем, що з формуванням дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

2) Авторська новизна цієї теми

Розділ 3 Дохідна частина бюджету Ханты-Мансийского автономного округу як дослідження

Розділ 4 Обмеження

Глава 1 Теоретичні аспекти формування та використання бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

Розділ 1 Бюджет Ханты-Мансийского автономного округу одне із регіональних бюджетів Російської Федерації

1) Законодавча основа регіональних бюджетів

2) Функції територіального бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

Розділ 2 Доходи бюджету

1) Джерела формування доходів за видами

2) Формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу з допомогою податків, зборів та інших обов'язкових платежів (за станом 1 січня 1997 року)

3) Особливості формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

Розділ 3 Виявлення проблем формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу на сучасному розвитку економіки нашої країни

1) Недоліки системи бюджетного вирівнювання

2) Недоліки податкової системи Російської Федерації і формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

3) Проблеми, пов'язані зі сплатою податків у дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округи та шляхи їхнього розв'язання, які у час

Глава 2 Дослідження проблем формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

Розділ 1 Порівняння проблем, що з формуванням дохідної частини бюджету бюджетів різних рівнів

1) Аналіз і порівняння проблем формування дохідних частин бюджетів Ханты-Мансийского автономного округи та інших територій

2) Виявлення проблем взаємовідносини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу з федеральним та місцевими бюджетами

Розділ 2 Аналіз особливостей формування дохідної частини бюджету бюджетів регіонів (штатів, земель тощо.) з допомогою податків, зборів та інших обов'язкових платежів до інших країнах

1) Досвід США

2) Досвід Німеччини

3) Досвід Швейцарії

4) Досвід скандинавських країн

Глава 3 Напрями дозволу проблем, що з формуванням дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

Розділ 1 Можливі шляхи вирішення проблем на федеральному рівні

1) Зміни у податкової системі за 1996 рік

2) Пропозиції з реформування податкової системи

Розділ 2 Можливі шляхи вирішення проблем формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу на регіональному рівнях

1) Досвід інших країнах

2) Пропозиції з використання резервів бюджету Ханты-Мансийского автономного округу

Глава 4 Природоохоронні заходи у Ханти-Мансійському Автономному Округе

1) Економічне регулювання природокористування

2) Практична діяльність екологічних фондів 1996 року

Глава 5 Сучасне стан умов і охорони праці РФ

Укладання

Список літератури

Запровадження

Розділ 1 Мету й завдання дослідження.

Мета, поставлена нами для написання даної дипломної роботи, можна з'ясувати, як систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, практичних навичок з економіки, глибоке вивчення питання, що стосується виявлення проблем із формування дохідної частини бюджету Ханты-Мансийского автономного округу з допомогою податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Пошук можливих шляхів її вирішення з урахуванням аналізу правова база, статистичних даних, досвід інших регіонів й розгляду бюджетно-податкових систем розвинених країн, і через це розробка пропозицій з їх усунення.

Основні завдання дослідження:

1. Збір звітної, нормативної, публіцистичної, довідкової, економічної та інформації.

2. Критичний аналіз зібраної інформації.

3. Самостійні висновки та пошуку шляхів вирішення питань.

4. Конкретні пропозиції вирішення питань.

Розділ 2 Обгрунтування актуальності обраної теми

1) Існування проблем, що з формуванням дохідної частини бюджету ХМАО.

Функціонування бюджетною системою був із станом податкової системи країни. Навіть у країнах із розвиненою ринковою економікою вдасться вирішити всіх бюджетних і місцевих податкових проблем, що виникають унаслідок протистояння між объективизмом сутності податків і суб'єктивізмом бюджетно-податковій політики. На нашій країні, економіка, якої ще не розвинена, що така проблеми стають найгостріше.

Принципи побудови і механізм функціонування нинішньої бюджетною системою склалися ще у 30-ті роки й цілком відповідали характером і методам административно-коммандной системи управління народним господарством країни. Принципи єдності й “демократичного”, а справі жорсткого централізму зумовили такі основні риси бюджетною системою:

- стягування значної частини фінансових ресурсів у центральний бюджет;

- розподіл всіх джерел доходів на закріплені, передані у провадження середнього та низового рівнів державної влади регулюючі, обсягом яких розпоряджався вищестоящий орган влади;

- широкі масштаби перерозподілу фінансових ресурсів між ланками бюджетною системою, предопределившие зростання частки регулюючих доходів у територіальних бюджетах - загалом до 70-85%;

- суб'єктивізм під час вирішення питання про обсяг коштів, переданих конкретному нижчому бюджету;

- орієнтована на витрати методологія формування територіальних бюджетів, виховала у нижчестоящих управлінських структур утриманство і тверду у тому, що за зрештою відповідає держава, верховна влада;

- щорічний перегляд відсотків відрахувань від регулюючих доходів, за умови надання необмежені можливості тримати залежно нижчий орган влади, змушуючи його випрошувати додаткові відрахування з регулюючих доходів;

- множинність форм між бюджетного перерозподілу фінансових ресурсів, що дозволяло завжди застосовувати суб'єктивний підхід під час вирішення питання виділення фінансову допомогу нижчому бюджету.

Всі перелічені негативні сторони нинішньою бюджетною системою породжують ряд проблем із формування дохідної частини бюджету регіональних бюджетів. Ханты-Мансийский Автономний округ перестав бути винятком. Усі наявні проблеми із формування дохідної частини бюджету округу можна розділити на дві основні групи :

1. Проблеми, що стосуються перерозподілу податків між бюджетами різних рівнів.

2. Проблеми, пов'язані з несплатою податків до бюджету.

3. Проблеми, пов'язані з наповненням бюджету реальними грошовими надходженнями.

Природно, що жорсткий централізм і адміністрування під управлінням бюджетними відносинами породжували протест нижчестоящих управлінських структур, змушували їх шукати вихід то ідеї “територіального госпрозрахунку”, то суверенізації територій. Своєрідною формою захисту від свавілля центру стало прийняття у 1991 р. Закону “Про основи бюджетного пристрої і бюджетного процесу у РРФСР”, у якому декларувався принцип “самостійності всіх бюджетів, які входять у бюджетну систему РРФСР”. На жаль, Україні цього принципу, попри великі зміни попри великі зміни у законодавстві Росії у наступні роки, і залишився лише на рівні декларації, не отримавши реального підтвердження у механізмі формування, розгляду, затвердження і виконання бюджету кожного рівня. Бюджетна система продовжувала будуватися на принципі єдності, котрий вочевидь дисонував з принципом самостійності кожного бюджету, бо всі регіональні і місцевих бюджетів продовжували залежати від розміру виділених їм відрахувань від регулюючих доходів. Фінансова самостійність кожного органу виконавчої влади може бути забезпечена у межах функціонування механізму, отражавшего саму суть бюджетною системою тоталітарної держави.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26