Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми формування бюджету Ханты-Мансийского Автономного Округа

Сторінка 9

У зв'язку з триваючим кризою в социально-бюд>кетной сфері діяло Постанова Губернатора округу за # 152 від 10.04.98 р., за яким створений Бюджетний комітет розглядав і стверджував фінансові призначення кожному за бюджетополучателя.

У ситуації насамперед виділяли кошти на захищені статті бюджету. У цьому виконання по поточним видатках вище. ніж у бюд>кету розвитку.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛІННЯ

Витрати загалом даному поділу профінансовані у сумі 203 77! тис. крб., що становить 57,7 % до річного плану. З іншого боку, на 20 % було скорочено в зв'язку зі своїми вакансій.

Найнижчий відсоток виконання 33,3 % по підрозділу "Інші витрати". Це тим, що саме зосереджені організації, які перебувають «і федеральному бюджеті, отримують додаткову допомогу із засобів окружного бюджету. Їх фінансування проводилося в міру можливості.

СУДОВА СИСТЕМА

Загалом в поділу виконання становило 31.8 до річного назначени про.

Щодо невисокий відсоток виконання у цій поділу пояснюється лише тим.

що вони потребують фінансуванні "живими грішми", взаємозаліків не проводять, і навіть є федеральними структурами, крім Регистрационной палати.

Виконання на 318,4 % про бюджет розвитку на арбітражний суд викликано придбанням двох автомобілів для судових приставів враховувати загальної кошторису арбітражного суду.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИТЛА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Фінансування даної програми протягом кілька років проводиться через взаємні розрахунки між окружним бюджетом і бюджетами муніципальних ооразований. Протягом 1998 року весь ліміт у сумі 20 000 тис. крб. був г~ередаи територіям через взаємні розрахунки. Отчёт про використання даних засобів у бюджетах територій наводиться в інформаційному матеріалі в таблиці Х 4.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДІЯЛЬНІСТЬ.

Загалом в поділу виконання до річного призначенню дорівнює 51,5 %. Усередині підрозділу фінансування нерівномірне: по підрозділу «Органи внутрішніх справ» виконання становило 52,8 %; «Противопожарная служба» - 28 %; «Органи державної безпеки» – 186 %; «Прокуратура» і «Департамент податкової поліції» на 84 % і 90 % відповідно. Низький відсоток по підрозділу «Противопожарная служба» пояснюється лише тим, що УГПС не проводила взаимозачётов, а чекала (окивых грошей». Високий відсоток органах державної безпеки пояснюється поверненням кредиторську заборгованість окружному бюд>кету за придбання автомобілів наприкінці 1997 року.

Виконання бюд>кета розвитку на 205.4 % у департаменту податкової поліції пов'язані з проведенням взаимозачёта з будівництва адміністративного будинку иа суму 7 625 тис. крб.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РОБОТА

Витрати у цій поділу виконані сумі 7 149 тис. крб. чи 49.3 % до річного призначенню, їх інститутом проблем Обского Півночі на 2 237 тис. крб. чи 75 % до річного плану. За виконані роботи з договорами адміністрація округи та Дума ХМАО розрахувалися повністю.

ПРОМИСЛОВІСТЬ, ЕНЕРГЕТИКА І БУДІВНИЦТВО

За таким поділу виконання становило 77,7 % до річного назначекпо, го житлом становить виконання цілому в підсумку витрат. Це тим. що у даних видах витрат найпоширеніші різноманітні вп ~и взаємозаліків.

По підрозділу «Відтворення мінерально-сировинної бази» процідив становить 85 %. Тут здійснюється фінансування геологорозвідувальних рабог з допомогою цільового бюджетного фонду, формованого доходу за ставками отчисленияо тр еализованногос ырьян ефтегазодобывающимип редприятиями округу. Доход за 1998 рік становить 3 939 943 тис. крб., виконання – 4098769 тис. крб. з урахуванням перехідного залишку з 1997 року.

За програмою «Енергозбереження» проплачено 9 928 тис. крб. чи 28,4 % до річного призначенню, хоча обсяги виконаних робіт становлять 17 370 тис. крб . зокрема з відновлення 13 821 тис. крб. і з проектно-изыскательским – 2 483 тис. крб., реалізація програми енергозбереження – 1 066 тис. крб. Витрати носять капітальний характері і є першочерговими платежами.

Державні інвестиції виконані на 59 087 тис. крб. чи 44,8 % (Розшифровка приведено при застосуванні # 1.)

Підрозділ «Підтримка малого підприємництва» виконаний на 101 %. враховуючи важливого значення даних заходів, бюджетний комітет вважав необхідним проплатити планове призначення року.

СЕЛЬСКОЕ І РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бюд>кетные вартість фінансування сільського господарства за 1998 рік передбачалися у вигляді 130 985 тис. крб., виконано 72 787 тис. крб. чи 55,6%.

Усередині підрозділів відсоток фінансування нерівномірний: від 129 % по «відшкодуванню різниці у цінах на рибальську продукцію» до нульового рівня по підрозділу «корінне поліпшення земель».

У розділі підрозділи «ветстанция», «заходи щодо поліпшенню землекористування», «гостехнадзор», «мисливське господарство», «заказники», «відтворення цінних видів риб», «рыбоинспкция» прямі бюджетополучателями окружного бюд>кета, інші підрозділи фінансуються через управління агропромислового комплексу.

По розподілу бюджетного комітету окружної комітет із фінансів перерахував АПК 1998 року 46 434 тис. крб. при плановому призначенні 61 156 тис. крб. чи 75,9 %, що значно вище, ніж у в середньому у поділу і залишається лише на рівні виконання витрат (загалом про бюджет. Управління агопромышленного комплексу будучи головним розпорядником кредитів, вважала за потрібне профінансувати передбачені планом витрати на наступному порядку:

Таблиця 3.2.1

Витрати АПК в ХМАО

Відшкодування різниці у цінах

План

Факт

Відсоток

На продукцію тваринництва

26 798

27 483

102,5 %

продукції рибальства

12 402

16 000

129,0 %

продукції рослинництва

4 500

1 682

37,3 %

на датування племферм

1 506

487

32,3 %

підтримка фермерського руху

3 500

232

6,6%

капвкладення

12000

550

4,6 %

РАЗОМ:

46 156

46434

75,9%

Виконання на 102,5 % і 129 % із таких підрозділам як відшкодування різниці у цінах продукції тваринництва і рибальства пояснюється оплатою кредиторську заборгованість, яка виникла 1.01.1998 року

ОХОРОНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ І ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСІВ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

Витрати у цій поділу на отчётный період передбачалися у сумі 36 775 тис. крб. фактичне виконання становило 14 643 тис. крб. чи 39.3 % до річного плану. Щодо низький відсоток виконання по підрозділам «Лісові ресурси», «Управління лісами» обьясняется відсутністю коштів та його приналежністю до федерального бюджету.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25