Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми формування бюджету Ханты-Мансийского Автономного Округа

Сторінка 20

фонду ХМАО.

Екологічний фонд одна із елементів системи фінансування

розв'язанні невідкладних природоохоронних завдань у вигляді мобілізації позабюджетних фінансових ресурсів немає і використанні їх для проведення цілеспрямованої інвестиційної природоохоронної роботи і стимулювання природокористувачів для проведення цієї бурхливої діяльності.

Вирішити повною мірою ці проблеми вдається внаслідок об'єктивних причин, що з невідпрацьованістю відповідних механізмів, соціальній та силу певних правових прогалин і організаційних протиріч між різними органами та регіональними рівнями структурі державної влади.

У виконанні постанови Уряди РФ № 422 від 29.08.92 р. було розроблено й затверджений «Порядок напрями підприємствами, установами, організаціями, громадянами, іноземними юридичних осіб та громадянами засобів у державні позабюджетні екологічні фонди».

На території Ханты-Мансийского автономного округу постановою Глави адміністрації № 83 від 08.04.94 р. запроваджено єдиний всім еко фондів механізм перерахування коштів підприємствами природокористувачами- 100% платежів, позовів, штрафів перераховуються з цього приводу окружного екофонду з наступним розподілом територіями.

Та на місцях (Нижневартовский, Жовтневий, Нефтеюганский, Березовський, Няганский і Кондинский райони) практика обліку надходження коштів, процедура їх оформлення та загрози перерозподілу між фондами різного рівня призводить до серйозних проблем і заплутаності, які ускладнюють механізму контролю за надходженням і витратою коштів в екологічних фондах округу.

Структура надходження засобів у систему екофонду у регіонах ХМАО у поступовій динаміці (1995-1997 р.) дана в таблиці 6.1.

Табл.6.1.

Структура надходжень у систему екофонду у регіонах ХМАО

Регіон

1995 р. (%)

1996 р. (%)

1997 р. (%)

Нижневартов ський

53

33,4

39,6

Сургутський

26,1

30,9

25,7

Не фтеюганский

2,9

10,8

21,3

Х-Мансийский

8,6

5,8

7,5

Жовтневий

1,7

0,2

0,5

Белоярский

2,1

2,7

1,5

Березовський

1

2,2

1,3

кондинский

0,8

10,9

0,7

Радянський

2,3

2,5

0,6

Няганьский

1,5

0,6

1,3

Разом:

100

100

100

З таблиці видно, що державні кошти котрі поступали до системи ХМАО з регіонів із 1995-1997 р. були нестабільними. Так, за період 1995-199~ р. з регіонів: Нижневартовский (-19,6%), Ханты-Мансийский (-2,8), Жовтневий (- 1,5), Няганский (-0,9) простежувалося зниження надходили коштів, а регіонах Сургутський (+4,8%), Нефтеюганский (+4,7), Белоярский (+0,6), Березовський (+1,2), Кондинский (+10,1), Радянський (+0,2) їх збільшення. У 1997 р. спостерігалося зростання надходження засобів у регіонах: Нижневартовский (+6,2%), Нефтеюганский (+10,5), Ханты-Мансийский (+1,7), Жовтневий (+0,3),

Няганский (+0,7), а Сургутском (-5,2) Белоярс~ом (-1,2), Березовського (-0,9), Кондинском (-10,2) і Радянському (-1,9) їх зниження. Це насамперед пов'язані з недосконалістю правових основ природоохоронної діяльності, які можуть зупинити (зменшити) зростання забруднень.

Інформації про вступі і витрачання коштів экофондов узагальнюється лише на рівні округи та повинна відбивати все 100% коштів, вказаних підприємствами. Збір цієї інформації виготовляють підставі звітів територіальних экофондов, але оскільки звіт формою №1 Экофонд є бухгалтерським, то экофондами демонструвалися ті кошти, які пережили їх рахунки. Коли території відбувалося те що як і окружної, і територіальні екологічні фонди, то спотворюється справжній стан речей у бік зниження перелічених сум. Це відбувається, тому що від сум, які прийшли окружної екофонд завезеними на територію повертається лише 60% (Інформаційний звіт про вступ і нормативному розподілі коштів у ЭФ ХМАО за 1997 р. приведено у додатку таблиці .

Якщо узагальнення інформації випускати з урахуванням даних про 100 відсоткових перерахування в окружної екофонд, то відбуватиметься спотворення даних, оскільки окружним экофондом немає розбивка, передбачене звітом (виплата підприємств за нормативне, наднормативне забруднення навколишнього природного середовища, позови, штрафи у середу).

У перебігу 1996 року в рахунки экофондов округу надійшло 83 756, 49 млн. Руб., тобто. 52,4% які підлягають переліченню коштів. Ці цифри свідчать, що близько 50% коштів экофонды округу недоодержали. Можна стверджувати, що тільки деякі території перерахували в окрэкофонд кошти на найбільш повному объеме(до 87%). У тому числі території, контрольовані Сургутским (83,7%), Белоярским (73,9%), Кондинским (68,7%) та Радянським (61,1%) комітетами з охорони навколишнього середовища. Мінімальні перерахування зроблено територіями, підконтрольними Нягоньскому (9,0%), Нефтеюганскому (14,6%) і Октябрьскому (17,1%) комітетам.

У 1996 року обсяг капітальних інвестицій для будівництва об'єктів природоохоронного значення становив 39 042,6 млн. Рублей (47,5%). Роль багатьох територіальних фондів у фінансуванні будівництва об'єктів природоохоронного призначення була дуже невеличкий. Так було в частковості, ряд экофондов (Няганский, Когалымский, Радянський, Жовтневий, Ханты Мансийский районний, Нефтеюганский міської) не перерахували жодного рубля.

Структура надходжень у систему экофондов 1996 року виглядає так (в %): -плату забруднення не більше допустимих нормативів- 70,5%, -Плата наднормативні забруднення- 16,5%, -позови про відшкодування шкоди- 8,7%, -штрафи порушення природоохоронного законодавства- 2,9%, -прибуток за використання коштів фондів- 0,8%.

Попри значну різницю у середньому обчисленні за величиною виплат по забруднення не більше нормативів і поза їх перевищення (як вже наводилося- це відповідно 70,5% і 16,5%), щодо окремих територіям ці надходження суттєво різняться від зазначених відсоткових співвідношень.

Дані статистичного аналізу дозволяють судити про екологічній ситуації у регіонах, і на роботу територіальних комітетів з охорони навколишнього середовища. Наприклад, в Белоярском, Нефтеюганском і Жовтневому регіонах було конче низька надходження коштів за штрафів.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25