Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми формування бюджету Ханты-Мансийского Автономного Округа

Сторінка 2

Бюджетна класифікація Російської Федерації

Бюджетна класифікація Російської Федерації є угрупованням прибутків і витрат бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації, і навіть джерела фінансування дефіцитів бюджетів, використовуваної упорядкування і виконання бюджетів, і які забезпечують порівнянність показників бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації.

Склад бюджетної класифікації Російської Федерації

Бюджетна класифікація Російської Федерації включає:

- класифікацію доходів бюджетів Російської Федерації;

- функціональну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації;

- економічну класифікацію витрат бюджетів Російської Федерації;

- класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів Російської Федерації;

- класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету;

- класифікацію видів державних внутрішніх боргів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень;

- класифікацію видів державного зовнішнього боргу Російської Федерації і введення державних зовнішніх активів Російської Федерації;

- відомчу класифікацію витрат федерального бюджету.

Класифікація доходів бюджетів Російської Федерації

Класифікація доходів бюджетів Російської Федерації є угрупованням доходів бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації і полягає в законодавчі акти Російської Федерації, визначальних джерела формування доходів бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації.

Групи доходів складаються з статей доходів, що об'єднує конкретні види доходів за найважливішими джерелами і способам їх отримання.

Функціональна класифікація витрат бюджетів Російської Федерації

Функціональна класифікація витрат бюджетів Російської Федерації є угрупованням витрат бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації б і відбиває напрям бюджетних коштів у виконання основних функцій держави, зокрема фінансування реалізації нормативних правових актів, прийнятих органами структурі державної влади Російської Федерації і органами структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації, фінансування здійснення окремих державних повноважень, переданих на інші рівні влади.

Перелік принципів бюджетною системою Російської Федерації

Бюджетна система Російської Федерації полягає в принципах:

- єдності бюджетною системою Російської Федерації;

- розмежування прибутків і витрат між рівнем бюджетною системою Російської Федерації;

- самостійності бюджетів;

- повноти відображення прибутків і витрат бюджетів, бюджетів державних позабюджетних фондів;

- збалансованості бюджету;

- ефективності і ощадливості використання бюджетних коштів;

- загального (сукупного) покриття витрат бюджетів;

- гласності;

- достовірності бюджету;

- адресності і цільового характеру бюджетних коштів.

Нормативні правові акти, регулюючі бюджетні правовідносини

1. Президент Російської Федерації видає укази, регулюючі бюджетні правовідносини, вказаних у п.1 ст. ст.1 справжнього Кодексу. Укази президента Російської Федерації що неспроможні суперечити справжньому Кодексу й іншим актам, зазначених у статті 2 справжнього Кодексу.

Що стосується протистояння між справжнім Кодексом, актами, зазначеними у статті 2 справжнього Кодексу, і нормативними правовими актами, передбаченими справжнім пунктом, застосовуються справжній Кодекс і акти, вказаних у статті 2 справжнього Кодексу.

2. З й у виконання справжнього Кодексу, інших актів, вказаних у статті 2 справжнього Кодексу і п.1 цієї статті, Уряд Російської Федерації приймає нормативні правові акти, регулюючі бюджетні правовідносини, передбачених статтею 1 справжнього Кодексу. Що стосується протистояння між справжнім Кодексом, актами, зазначеними у статті 2 справжнього Кодексу і п.1 цієї статті, і актами, передбаченими справжнім пунктом, застосовуються справжній кодекс і акти, вказаних у статті 2 справжнього Кодексу і п.1 цієї статті.

3. Федеральні органи виконавчої приймають акти, регулюючі бюджетні правовідносини, передбачених статтею 1

справжнього Кодексу, у випадках і межах, передбачених справжнім Кодексом, іншими актами, зазначеними у статті 2 справжнього Кодексу, пунктах 1 і 2 цієї статті.

4. Органи структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації приймають нормативні правові акти, регулюючі бюджетні правовідносини, не більше своєї компетенції.

5. Органи місцевого самоврядування приймають нормативні правові акти, регулюючі бюджетні правовідносини, не більше своєї компетенції.

Дія бюджетного законодавства Російської Федерації у часі.

1. Акти бюджетного законодавства Російської Федерації немає зворотної дії і застосовуються до взаємин, що виникли після введення їх у дію, якщо інше не передбачено справжнім Кодексом чи федеральним законом.

2. Закон про бюджет приймається на фінансовий рік і набирає чинності з часу прийняття.

Закон про бюджет підлягає опублікуванню відразу після його ухвалення, й підписання установленому порядку.

Поняття і терміни, застосовувані у цьому Кодексі

З метою справжнього Кодексу застосовуються такі поняття і терміни: бюджет - форма освіти і витрати фонду коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань та зняття функцій держави й місцевого самоврядування;

консолідований бюджет - звід бюджетів всіх рівнів бюджетною системою Російської Федерації на відповідної території;

Бюджетна система Російської Федерації - джерело якої в економічні відносини і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, до місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів.

Доходи бюджету - кошти, які у безоплатному і безвозвратном порядку до відповідно до законодавства Російської Федерації у розпорядження органів структурі державної влади Російської Федерації, органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування.

Витрати бюджету - кошти, щоб їх на фінансове забезпечення завдань та зняття функцій держави й місцевого самоврядування.

Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету її доходами.

Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету її видатками.

Дотації - бюджетні гроші засоби, надані бюджету іншого рівня бюджетною системою Російської Федерації на безоплатної і безповоротну засадах покриття поточних витрат.

Субвенция - бюджетні гроші засоби, надані бюджету іншого рівня бюджетною системою Російської Федерації чи юридичній особі на безоплатної і безповоротну засадах за проведення певних цільових витрат.

Субсидия - бюджетні гроші засоби, надані бюджету іншого рівня бюджетною системою Російської Федерації, фізичному чи юридичній особі за умов часткового фінансування цільових витрат.

Бюджетний процес - регламентируемая нормами права діяльність органів структурі державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу з формуванню і розгляду проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, утвердженню і виконання бюджетів, і бюджетів державних позабюджетних фондів, і навіть контролю над виконанням.

Бюджетна розпис - документ про поквартальном розподілі прибутків і витрат бюджету та взагалі надходжень з джерел фінансування дефіциту бюджету, який встановлює розподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних засобів і составляемый відповідно до бюджетної класифікацією Російської Федерації.


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25