Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Принцип налогооблажения (Україна)

Реферат: Принцип налогооблажения (Україна)

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державні цільові фонди, які у встановленому законом порядку. Сутність, структура й ролі системи оподаткування визначаються податкової політикою, що є винятковим правом держави, яке проводить їх у країні самостійно, з завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, і навіть обов'язки, і відповідальність, виступаючі невід'ємною частиною системи оподаткування, держава пред'являє єдині вимоги до ефективної ведення господарства за країні.

Правовий основою податкової системи служать закони України "Про внесення і доповнень до Закону Українською РСР "Про систему оподатковування" і "Про внесення і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу України", прийняті Верховною Радою України, відповідно, 2 лютого 1994 р. і 24 грудня 1993 р. У Законі України "Про систему оподатковування" передбачено, що з визначенні податків, зборів і обов'язкових платежів, і навіть встановленні обов'язків та фінансової відповідальності плетельщиков цю систему будується наступних принципах.

По-перше, обов'язковість виконання законодавства про податки всі суб'єкти оподаткування, що означає равнонапряженность підприємствам всіх форм власності у формуванні загальнодержавного і до місцевих бюджетів. У межах цілісності економічної системи все господарські суб'єкти й україномовні громадяни має перебувати в однакових податкових умовах. Світовий досвід, відступ від рівня цього принципу означала б руйнація єдиного ринку, порушення нормального переміщення фінансових і трудових ресурсів.

По-друге, соціальна справедливість стосовно усіх суб'єктів оподаткування питаннях джерело сплати податків, про трудомісткості отримання доходів (прибутку), у тому числі - про надання певних пільг.

По-третє, поєднання інтересів, регіонів, підприємств і громадян, і забезпечення надходження засобів у бюджети відповідних рівнів і державні цільові фонди.

Обов'язки і у систему оподаткування обумовлені також дією двох взаємозалежних принципів системи - стабільності і гнучкості. Принцип стабільності системи означає, що вона повинна переважно носити сталого характеру щодо нормативних ставок податків і близько обчислення податкові платежі до бюджету, фінансових санкцій та інших. Дотримання цього принципу одна із головних умов створення загалом в кожному регіоні окремо обстановки загальної економічної стабільності, підвищення ефективності виробничу краще й фінансової складової діяльності тощо. буд. У законі України "Про систему оподатковування" також передбачена, що ставки податків і величину інших обов'язкових платежів нічого не винні змінюватися протягом бюджетного року, якщо інше не передбачено 3законодательством України. У разі ринку така стабільність потрібно більш тривалий час.

З метою стабілізації податкових відносин встановлено, що довгоочікуваний Закон, який передбачає зміна розмірів податків та інших обов'язкових платежів, зворотної дії немає (крім випадків, що він покращує положення особи чи зніме відповідальність). Ніхто неспроможна нести за дії, які під час їх здійснення не зізнавалися правопорушенням.

Під гнучкістю податкового законодавства розуміється здатність податкової системи швидко перебудовуватися для розв'язання різноманітних питань, що виникають у податкову політику держави, без порушення стабільності системи оподаткування. З вимог податкової політики у сучасних умовах, з нового податкове законодавство держава відмовилося від невиправданих вкрай жорстких ставок податків підприємств, встановило фінансову відповідальність банків та інших кредитних установ порушення законів про податки, виправила зрівнялівку при застосуванні адміністративного штрафу до посадових осіб підприємств і громадянам, чіткіше регламентувало права, обов'язки, і відповідальність державних податкових інспекцій з урахуванням чинного законодавства України.

Принцип гнучкості забезпечується наявністю комплексу податкових пільг, який встановлює повне чи часткове звільнення юридичних чи фізичних від обов'язків щодо сплати податків та інших обов'язкових платежів, що, у чергу, створює попередні у розвиток найнеобхідніших пріоритетних суспільству напрямів діяльності господарюючих суб'єктів. Гнучкість податкової системи за умов ринкових відносин виступає необхідною передумовою для активного використання всіх податкових інструментів з метою економічного і основам правової регулювання соціальних процесів, стимулювання розвитку та інших.

Сучасна податкову систему регламентує основні обов'язки платників: вести бухгалтерський облік, складати звітність щодо фінансово-господарської роботи і забезпечувати її збереження; у найкоротші терміни, встановлені законодавством, подавати у державні податкові інспекції та інші державні органи бухгалтерську звітність інші документи і є дані, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів; своєчасно у повному обсязі сплачувати податкові суми і здійснювати інші обов'язкових платежів, допускати службових осіб податкових інспекцій задля обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані із вмістом об'єктів оподаткування, і навіть для перевірок з питань обчислення податків та інших обов'язкових платежів; виконувати інші обов'язки, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів.

Серед заходів відповідальності у податкове законодавство особливу увагу займають санкції як ефективний інструмент державного економічного і адміністративного на платників податків і посадових осіб, які порушують чинного законодавства.

Санкції передбачають стягнення з порушника певної грошової цифру бюджет і покликані посилити економічну відповідальність за ефективність господарську діяльність, і навіть за виконання законів про оподаткування. Найбільш істотні зміни і до законодавства, які регламентують порядок визначення розміру й застосування штрафних санкцій до підприємств, посадовим особам та громадянам, внесені до закон України "Про державну податкову службу України". Розмір фінансових санкцій, застосовуваних до підприємств, значно зменшений. До прийняття новим законом фінансові санкції застосовувалися до підприємства як штрафу в дворазового (200 %), а при повторного порушення протягом року - в десятикратному (1000 %) розмірі від суми прихованої (заниженою) прибутку (доходу); за відсутність обліку прибутку (доходу) чи ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, і навіть за непредставлення податкової декларації, звітів, розрахунків й інших документів для обчислення та сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету справлявся додатковий штраф у вигляді 50 % належної податок чи інших обов'язкових платежів. У законі розмір основного штрафу в названих випадках скоротився до 500 % (вдвічі), в додаткового - до 10 % (вп'ятеро). З іншого боку, додатковий штраф не застосовується до підприємств порушення бухгалтерського обліку, що з оподаткуванням) а майнова відповідальність у випадках доручається посадових осіб підприємств, винних у тих порушеннях. Через війну посилюється персональна відповідальність працівників за фінансову діяльність підприємства.

Принципові зміни до законодавства пояснюються такими основними причинами. По-перше, раніше прийняті закони про податки виходили з неправильної посилки у тому, що, що стоїть розмір штрафу, то більше вписувалося коштів надходить до бюджету, й у з цим головною ланцюгом фінансових санкцій було зосередження на фіскальної функції оподаткування - поповненні доходної частини державного і місцевого бюджетів. Проте практика довела хибність такої політики. За результатами перевірки, проведеної податковими інспекціями в 1993 р. у Донецьку, одному із найбільших промислових міст України, до бюджету було донараховано 497 млн. крб. податків і обов'язкових платежів, а завдяки застосуванню фінансових санкцій (штраф, пеня) - стягнено кошти суму 643,3 млн. крб., чи 1,3 рази більше донарахованих сум. Застосування таких жорстких санкцій не покращує стану справ Росії із стягненням податків. Життя показала: що більше податків і жорсткіше санкції, тим менше грошей надходить до бюджету. Наприкінці 1993 р. податкова заборгованість по Донецьку становила 236,6 млн. крб тобто збільшилася (проти 1992 р.) в 2,7 разу. Тому важливо, щоб фіскальна ні економічна функції оподаткування діяли збалансовано, як механізм, керований усіма принципами даної системи.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9