Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Поняття державного бюджету

Реферат: Поняття державного бюджету

1) Раскройте поняття державного бюджету, як економічної категорії, правової категорії і з матеріального змісту. Покажіть його місце і у держави.

Державного бюджету - це економічних відносин держави і суб'єктами всіх форм власності й окремими громадянами щодо формування централізованого фонду коштів, спрямованих виконання загальнодержавних завдань і державних функцій.

Через державний і місцевих бюджетів розподіляється близько 70% національного доходу країни. Понад 80% доходів державного бюджету становлять обов'язкових платежів і податки від підприємств державної форми власності.

Сутність державного бюджету кожної країни визначається її соціально-економічним строєм, природою, завданнями і функціями держави.

Використання коштів державного бюджету здійснюється шляхом бюджетного фінансування - безоплатного, безповоротного відпустки коштів у конкретні сфери, і заходи й бюджетних вкладень на комерційній основі (бюджетне кредитування через Національний банк України).

Державний бюджет є основним фінансовим планом освіти і видів використання загальнодержавного фонду коштів України.

У визначенні відбиті три істотних ознаки бюджету

1) Він служить загальнодержавним фондом коштів, що створюється покриття державних витрат. Цей ознака бюджету мають на увазі, як у офіційних документах й у практиці державної праці свідчать про фінансування з бюджету, про практичний зміст тих чи інших органів прокуратури та установ рахунок бюджету, про віднесення певних видатків на бюджет. Бюджет - це буде непросто фонд коштів. Такий фонд в цельном вигляді будь-коли існує, т.к. у міру надходження доходів вони на покриття передбачених витрат. Бюджет є лише планом освіти і видів використання загальнодержавного фонду коштів. Він - кошторис, розпис прибутків і витрат держави, узгоджених одна з одним як у обсягу, і за термінами надходження, і використання.

2) Бюджет є фінансовий план держави.

3) Цей ознака у тому, що якого є основним фінансовим планом. Поруч із ним існують інші, самостійні фінансові плани, стосовно яким вона обіймає чільне місце.

Відзначені ознаки характеризують бюджет переважно з погляду його економічного змісту.

Бюджетну систему України це:

1. Державного бюджету

2. Місцеві бюджети

вхідні основний складовою фінансових ресурсів держави. Фінансові ресурси України з Закону представлені Державний бюджет України, місцевими бюджетами, позабюджетними фондами та інших. фінансових ресурсів, зокрема - валютними фондами та інших.

У Державний бюджет України визначено джерело формування доходів населення і асигнування на всіх загальнодержавних витрат і відсоткових відрахувань від регулюючих джерел доходів у місцевих бюджетів. До складу загальнодержавних витрат включаються вартість соціальний захист населення ( під час інфляції); фінансування заходів, що з державним регулюванням цін ( державна дотація на природний газ та інших. енергоносії, медикаменти, будівельні матеріали та інших.); фінансування соціально-культурних установ; за державні капітальні вкладення, на господарство, фінансування оборони; утримання правоохоронних органів, митних органів, податкової служби; утримання законодавчої, виконавчої та судової влади; на зовнішньоекономічну діяльність.

Державний бюджет є загальнодержавним централізованим фондом коштів, затверджуваний актом найвищою юридичною сили - Законом.

Законодавче закріплення джерел доходів бюджетів, і основних напрямів засобів у бюджетах визначено єдністю бюджетною системою. Закон "Про бюджетну систему України" встановлює критерії формування та використання коштів державного бюджету; конкретні джерела формування доходів державного бюджету (При зміні джерел доходів, запровадження нових податків і обов'язкових платежів, Законом передбачена у які бюджети надходитимуть вони). Ст.12 цього закону визначає податки та платежі, щоб їх формування до місцевих бюджетів. Ст.6 і 13 Закону передбачають основних напрямів у видатковій частини державного бюджету та взагалі бюджетів місцевих рад.

Реальність запланованих прибутків і витрат забезпечується тим, що вони базуються на индикативном плані (прогнозі) економічного та розвитку України та окремих місцевих рад, на показниках зведених фінансових планів галузей народного господарства, фінансових планів підприємств, установ і закупівельних організацій, кредитних планів Національного банку України та інших. банків, касових плани та ін.

Це дозволяє точніше розраховувати можливі надходження податків і обов'язкових платежів до доходи бюджету, використовувати частину бюджетних коштів, поміщаючи в Національний банк України задля подальшого кредитування підприємств і закупівельних організацій за умов повернення і возмездности; отримувати кредит від Національного банку України на покриття дефіциту у бюджеті України.

Важливе економічне значення має тут принцип ежегодности бюджету. Щороку закріплюючи Законом Державний бюджет надають можливість найповніше враховувати економічну ситуацію країни, найбільш раціонально використовувати ресурси виконання заходів, передбачених індикативним планом (прогнозом) економічного та розвитку, обираючи пріоритетні галузі й рівень матеріального забезпечення населення.

У разі важкої економічної кризи і інфляції грошової системи, неможливо довгострокове бюджетне планування. Навіть планування бюджету роком потребує періодичної коригуванні окремих показників.

Економічне значення принципу ежегодности у тому, але це бачиться можливість найповніше враховувати ефективність дії економічних нормативів, якими розраховуються показники бюджету, повніше виявляти внутрішньогосподарські резерви, робити аналіз зростання чи спаду виробництва та його причини; визначати додаткові доходи чи що виникає дефіцит бюджеті.

Правові початку лежать у основі стадій бюджетного планування, дотримання бюджетної дисципліни щодо надходження доходів у бюджет і витрачанню коштів з бюджету. Це забезпечується бюджетної класифікацією, юридичне значення у тому, що її межах здійснюється компетенція представницьких і виконавчих органів всіх рівнів у сфері бюджетного фінансування й виконання.

Фінансування державних витрат - це плановий, цільової, безповоротний і безплатний відпустку коштів, який би процес розширеного відтворення, зміст соціальної сфери, обороноздатності та управління державою, з режиму економії, при постійному здійснення контролю.

У складі державних витрат близько дві третини становлять витрати державного бюджету.

Держава, і під час всіх своїх можливостей основні витрати покриває засобами державного бюджету.

Юридична природа бюджету у тому, що він постає як державний плановий акт, який приймає у встановленому законом порядку.

Правове регулювання бюджетного процесу у Україні відбувається процес у відповідність із Конституцією України, Законом «Про державний бюджет на 1997 рік», Закон України «Про бюджетну систему України» та інших.

Законом «Про бюджетну систему України» встановлено порядки упорядкування та виконання бюджету та взагалі складання звіту про виконанні.

Органи місцевого та регіонального самоврядування наділені правом самостійно розробляти, затверджувати, і виконувати свій бюджет, які входять у інші місцеві та в Державний бюджет.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2