Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Податкові правопорушення

Реферат: Податкові правопорушення

1.Причины виникнення податкових правопорушень.

На території Російської Федерації нині можуть стягуватися 48 видів податків, зборів, мит та інших обов'язкових платежів, їх 19 федеральних, 6 регіональних, 23 місцевих. Цей перелік визначено статтями 19-21 Закону РФ від 27 грудня 1991 року № 2118-1 «Про основи податкової системи Російській Федерації».

Податковий кодекс Російської Федерації в статтях 13, 14, 15 частини першої визначив 28 видів податків різних рівнів, їх 16 федеральних, 7 регіональних, 5 місцевих, Така систему оподаткування ввелась на дію від часу набрання чинності другій частині таки Податкового кодексу з 01 січня 2001 року. Істотне зниження кількості стягнутих місцевим податкам сталося із моменту введення на дію другій частині таки Податкового кодексу Російської Федерації.

До прийняття таки Податкового кодексу відповідальність за податкові правопорушення визначалася багатьма нормативними актами. Зокрема, Законом Російської Федерації від 27 листопада 1991 року № 2118-1 «Про основи податкової системи Російській Федерації», Законом РРФСР від 21 березня 1991 року № 943-1 «Про Державній податковій службі РРФСР», Указом президента Російської Федерації від 23 травня 1994 року № 1006 « Про здійснення комплексних заходів для своєчасному м повного внесення до бюджету податків та інших обов'язкових платежів», Законом Російської Федерації від 18 червня 1993 року № 5215-1 «Про застосування контрольно-касових машин під час здійснення грошових розрахунків із населенням», Указом президента Російської Федерації від 18 серпня 1996 року № 1212 « Про заходи для підвищення збирання податків та інших обов'язкових платежів та впорядкування готівкового й безготівкового грошового обігу євро і інші.

Багатство різноманітних податків, стягнутих відповідно до Законом Російської Федерації від 27 грудня 1991 року № 2118-1 2Об засадах податкової Системи Російській Федерації», утрудняє роботу бухгалтерських служб, Кожен податок має самостійний об'єкт оподаткування, свої ставки і пільги, У зв'язку з цим збільшується ймовірність скоєння податкового правопорушення.

Законодавець визначив такі види податкових правопорушень:

1. Несплата чи неповна сплата сум податку.

2. Недотримання термінів уявлення податкових декларацій.

3. Неправильне ведення бухгалтерського обліку.

4. Діяння (дію, бездіяльність), які дозволяють контролюючі органи перевіряти виконання платником податків своїх зобов'язань.

Причини появи податкових правопорушень можна розділити втричі умовних категорії:

1. Правові.

Російське податкового законодавства занадто об'ємно, його розпорошені великим кількості законодавчих актів. Понад те. У ті нормативні акти постійно вносять зміни і. Ця нестабільність і складність податкового законодавства і є причинами правового характеру.

2. Економічні.

Економічні причини обумовлені дією досить високих податкових ставок і неможливістю деяких платників податків своєчасно й повно сплачувати податки. Причина - в тому, що законодавець, вводячи такі високі податкові ставки, не враховує сформовану країни економічну ситуацію, законодавець, певне, розраховує підприємств, займаються торгово-закупівельної банківською діяльністю та мають постійний і досить високий дохід. Так, на такі підприємства можуть своєчасно й повно сплачувати податки, але є і інші підприємства, підприємства-виробники, найчастіше використовують застаріле обладнання, які мають обігових коштів та не які можуть реалізувати своєї продукції через її неконкурентноспособности. Внаслідок цього ставати неплатёжеспособность підприємства міста і неможливість оплати їм податкові платежі.

3. Моральні.

Моральными причинами є низька правова культура, неприязне ставлення до наявної податкової системи та, не последнею чергу, користь платників податків. Низька правова культура обумовлена історичним чинником - існування інституту податкового права, на більш більш-менш цивілізованому вигляді, налічує не набагато більше сто років, Упродовж цього терміну окремо не змогла сформуватися країни культура, така податкової культурі західноєвропейських держав, де історія оподаткування налічує багато сторіч.

Корысть, умисел при ухилянні сплати податків грають не останню роль причинах існування податкових правопорушень. Проте, в повному обсязі правопорушення подібного характеру мають особисту мотивацію. Керівники, може використати приховані від оподатковування на розвиток свого підприємства. І існує зацікавленість іншого, що виражається із метою поліпшити фінансове становище свого підприємства.

Як очевидно з вищесказаного, виникнення податкових правопорушень впливають причини як суб'єктивного, але об'єктивного характеру, що можна враховувати у цій економічної обстановці.

Найчастіше яка трапляється група податкових правопорушень - ухиляння від сплати податків. Дане правопорушення залежить від невиконанні чи неналежне виконанні платником податків свій обов'язок сплатити податок до бюджету. У в західній літературі, присвяченого даній темі, можна зустріти класифікацію причин, що спонукають платника податку ухилятися сплати податків, Так, П.М. Годме виділяє кілька причин:

1.Политические.

Політичні причини зв'язані про те, держава використовує податки як як задля забезпечення доходів скарбниці, а й як регулюючий інструмент: з цього інструмента держава регулює ті чи інші суспільні відносини. Особи, чиї інтереси держава у своїй ущемляє, проводячи таку політику, шляхом ухиляння від сплати податків, надає певний протидія даному процесу.

2.Экономические.

Економічні причини надають найбільший вплив на платника податків. Якщо санкції за податкове правопорушення передбачає економічні наслідки йому у вигляді меншому ніж сокрытая їм сума податку, то, природно, платник податків зацікавлений у ухилянні від податку.

3.Моральные.

Моральні причини ухиляння від сплати податків перебувають у невідповідність, іноді, податкових законів загальним принципам законодавства: рівності, постійності і неупередженості, що знижує престиж і авторитет цих законів.

4. Технічні.

Технічні причини уникнення оподатковування зв'язані з недосконалістю форм і методів контролю. Податкові органи неспроможна контролювати все господарські операції, і перевіряти достовірність всіх бухгалтерських документів.

2.Налоговые правопорушення.

2.1 Заходи адміністративної відповідальності податкові правопорушення.

Закон «Про основи податкової системи Російській Федерації» порушення податкового законодавства передбачає залучення посадових осіб і громадян до адміністративної, кримінальної і дисциплінарну відповідальність. Для платників податків законодавство передбачає більше складів правопорушень та фінансової відповідальності них, ніж інших учасників податкових правопорушень. Це пов'язано з важливістю правового становища платників податків, адже, переважно, державний апарат, та й сама податкову систему існує на які від оподаткування коштів. Розглянемо загальні склади правопорушень, властиві платникам податків.

Несплата чи невчасна сплата податку, тобто несплата до встановленому законом терміну податку чи сплати податку пізніше за встановлений термін платником податків. Склад даного правопорушення порушує становище пп.1, п.1, ст. 11 Закону Російської Федерації «Про основи податкової системи Російській Федерації». Об'єктом даного правопорушення виступають встановлені законом відносини з сплаті податків. Об'єктивною стороною можна назвати протиправне діяння платника податків у вигляді дію чи бездіяльності. Суб'єктивна сторона у разі несплати податку виражена у вигляді наміру, у разі невчасну оплату правопорушення може цілком без наміру.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6