Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Система неподаткових платежів і зборів Україні

Реферат: Система неподаткових платежів і зборів Україні

ПЛАН.

Запровадження.

I. Податок на додану вартість.

II. Державні мита.

III. Митні збори і стягування мита.

IV. Акцизний збір.

V. Інші збори

Укладання.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Систему оподаткування України є сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету і внесків у державні цільові фонди, стягнуті у порядку. Її сьогоднішній стан можна охарактеризувати створення основ.

Історично податки є давньої формою финансовызх відносин держави і членів суспільства з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових ресурсів, необхідні виконання державою її функцій. Крім податків є й інші види платежів до державного бюджет, Плата використання ресурсів немає і відрахування на цільові фонди.

У нашій країні стягується загальнодержавні податків і інші обов'язкових платежів, і навіть місцеві податки, збори та інші обов'язкових платежів.

До першої групи ставляться податку додану вартість, акцизний збір, податку з прибутку підприємств і закупівельних організацій, митний збір, державний збір, податку доходи громадян, Плата землю, податку з власників транспортних засобів, податку промисел, відрахування на геологорозвідувальні роботи, Плата спеціальне використання природних ресурсів, плату забруднення навколишнього природного середовища, відрахування збори для будівництва, помешкання і зміст автошляхів, до Фонду здійснення заходів із ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи, до Фонду сприяння зайнятість населення, до Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду. Їх перелік визначено Закон України " Про систему оподатковування" ( редакція від 02.02.94 р.).

Серед податків, що у бюджет, є прямі і непрямі. Прямыеустанавливаются безпосередньо щодо платників. Їх величина залежить від об'єкта оподаткування, а непрямыевключаются у ціну товарів та послуг. Для окремого платника їх розмір прямо залежить від його доходів.

Другою складовою податкової системи є система непрямого оподаткування. Україна має застосовується два виду непрямих податків: универсальныеи специфічні акцизи, і навіть мита. З погляду виконання фіскальних функцій вони більше ефективні, ніж прямі, оскільки з їхньою база оподаткування менш вразлива щодо змін тенденцій економічного розвитку.

Оскільки метою роботи є підставою огляд саме системи непрямого оподаткування, то далі піддані найдокладнішому аналізу її найважливіші компоненти.

I.НДС

Відповідно до даними дохідної частини бюджету Державного бюджету України на 1995 найбільшу частку (14,3 %) у загальному обсягу бюджетних надходжень становить податку додану стоимость(НДС), є різновидом універсальних акцизів. У світовій практиці він перетворився на основний податок непрямого дії і замінив у багатьох країнах менш ефективний оборот. З податком з обороту пов'язано виникнення своєрідного кумулятивного ефекту, який перебуває у цьому, що об'єкт оподаткування містить податки, сплачувані на попередніх етапах руху товару. ПДВ немає цієї вади, але надає значний вплив спільний рівень цін, оскільки вона вводиться до складу ціни всіх товарів та послуг і є регрессионным стосовно підтримки малозабезпечених верств населення.

У Україні ПДВ введений у правове 1992 р. Об'єктом оподаткування є обертів щодо реалізації товарів, робіт, наданих послуг, окрім їхніх реалізації експорту. У зв'язку з цим ПДВ має широку базу оподаткування, що забезпечує стабільність надходження засобів у до державного бюджету. Для обчислення ПДВ до обороту, що включає суму вже сплаченого податку, зараз використовується ставка 16,67%, а включення ПДВ у ціни реалізованих товарів (робіт, послуг) - 20%. Проте на початку цього податку він повинен забезпечити доходи бюджету той самий обсязі, як і скасовані податки з обігу субстандартні та продажів, які діяли 1991 р. На якийсь час у 1993 р. ввели сучасні ставки ПДВ. Однак за умов величезного бюджетного дефіциту їх швидко скасували, повернувшись до початковому рівню.

Порядок обчислення та сплати ПДВ регламентується сьогодні Декретом Кабінету міністрів України направив " Про податок додану вартість" від 26.12.92 р. і деякими іншими нормативними актами.

У предприниматедей виникають значні труднощі при обчисленні підлягає сплаті суми ПДВ, особливо в визначенні налогооблогаемого обороту. Це можуть призвести до значним недоплат, які податкова інспекція стягує щонайменше значні штрафи. Великий ж перелік пільг щодо ПДВ пояснюється лише тим, що це податок стягується по уніфікованої ставці, суперечить у світовій практиці її диференціації.

З указу президента України " Про стягування ПДВ із імпортних товарів" від 30.06.95 р. ледуют такі пільги: імпортну сировину, матеріально-технічні ресурси, комплектуючі вироби, устаткування, матеріали, техніка та інші товари, ввезені хозяйстсвующими всіх форм власності, зокрема посередниками (прямими постачальниками), для виробничих та потреб ( тобто. без наступної реалізації), і навіть енергоносії (нафту игаз), які ввозяться для потреб, зокрема за бартерними операціям, не підлягають оподаткуванню ПДВ під час переміщення через митний кордон України.

Що стосується використання зазначених товарів не так на виробничі і свої потреби або заради подальшим продажу, ПДВ стягується виходячи з їхньої вартості з урахуванням ПДВ, але нижче митної вартості, перерахованої у національній валюті за курсом НБУ на день надання декларації.

Слід враховувати особливості оподаткування ПДВ спільних підприємств. Згідно з Кабінету міністрів України № 55-93 від 20.05.93 запровадженим на дію з 05.06.93, внесено істотних змін у порядок оподаткування підприємств із іноземними інвестиціями. Таким вважається підприємство будь-який організаційно-правовою боку, створеної за законами України, якщо впродовж календарного року у його статутний фонд є кваліфікаційна іноземна інвестиція. Кваліфікаційної іноземної інвестицією вважається внесок однієї з засновників у розмірі: від 10 000 до 50 000 доларів і зажадав від 50 000 доларів і від.

Відповідно до розміром внеску визначається пільга оподаткуванням ПДВ.

Дія Інструкції про порядок обрахунку та сплати ПДВ №3 від 10.03.93 р. має за застосування до спільним підприємствам. У основі діяльності СП лежать експортно-імпортних операцій, тому дію вищевикладеної Інструкції регламентується із ще однією Інструкцією про порядок обрахунку та сплати ПДВ і акцизного збору товари, завезені з-за меж митних кордонів України, експорту товарів, робіт та надання послуг №44 від 31.05.94 р.

Особливістю оподаткування імпортних операцій і те, що отримана виручка за эскпортную продукцію перестав бути об'єктом оподаткування. І тут (тобто. при обчисленні ПДВ і акцизів) об'єктом оподаткування під час експорту є сума отгруженнонй продукції. У цьому ПДВ і акциз, сплачені раніше, відшкодовуються підприємствам після вступу виручки з цього приводу, але з пізніше ніж за рік після випуску продукції.

ПДВ і акциз імпорту нараховуються по декларованою вартості товару і враховуються в купівельною ціною імпортованого товару. ПДВ і акциз експортно-імпортних операцій сплачуються в останній момент перебування товару на митному складі. Тільки після сплати податку товар то, можливо відвантажено зарубіжних країн чи склад споживачеві.

Не все товари є об'єктом оподаткування. Необлагаются ПДВ імпорту:

I. передбачені для офіційного використання іноземними дипломатичними і прирівняними до них представництвами, і навіть для особистого використання дипломатичним і административно-техническим персоналом цих представництв, включно з членами їхнім родинам;

II. вугілля, вугільні брикети і електроенергія;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4