Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Гірська графічна документація

Реферат: Гірська графічна документація

Креслення гірської графічної документації класифікують за призначенням.

Усі креслення поділяють п'ять комплектів:

· креслення земної поверхні,

· гірських виробок,

· гірничогеологічні і горно-геометрические,

· виробничо-технічні,

· для планування й дозволу керівництва гірськими роботами.

Технічна інструкція із виробництва маркшейдерських робіт у ролі обов'язкової гірської графічної документації передбачає перший і другий комплекти.

13.1. Основні правила складання креслень

Вихідні креслення становлять безпосередньо за результатами натурних вимірів і обчислення координат точок. Якщо неможливо зробити зйомку будь-яких виробок, то допускають нанесення цих виробок на вихідні креслення виходячи з акта опитування (звідси на кресленні роблять відповідну запис). Чертеж у разі втрати чи зносу становлять наново.

При втрати первинної та обчислювальної документації упорядкування креслення використовують іншу наявну графічну документацію.

Пункти маркшейдерських опорних мереж на земної поверхні і є в підземних гірських виробках, і навіть пункти знімальних мереж завдають по координатам з допомогою координатографа чи циркуля-измерителя і трансверсальной лінійки.

Відстані на плані між лініями координатної сітки й між пунктами опорних і знімальних мереж нічого не винні відрізнятиметься від теоретичних понад 0,3 мм.

Пункти знімальних мереж 2 розряду в очисних вибоях дозволяється наносити спрощеними методами. Об'єкти зйомки зображують відповідно до їхніх формам і розмірам масштабу креслення. Що стосується неможливості зображення співвідносно з форми і розмірам застосовують умовні знаки. Якщо креслення містить ситуації земної поверхні, гірських виробок і геологічну, то першу чергу завдають елементи земної поверхні, потім ситуацію гірських виробок, тож під кінець - геологічну ситуацію.

Контури елементів, що у площині, представленої цьому кресленні, викреслюють суцільний лінією. Контури елементів, не що у площині (наприклад вироблення й інші пласті), викреслюють штриховими лініями. Контури елементів, зображених з урахуванням акта опитування, викреслюють штрихової лінією.

Умовні знаки розміщують в такий спосіб, щоб становищу об'єктів в натурі відповідали такі позначення на кресленні:

· для знаків, мають форму геометричних постатей, - геометричний центр цих постатей;

· для знаків з великим підставою - середина підстави знака;

· для знаків з прямим кутом при підставі - вершина прямого кута; для знаків, що складаються з кількох геометричних постатей, - середина нижньої постаті.

Якщо якомусь місці креслення зустрічається скупчення кількох умовних знаків, то допускають зменшення розмірів знаків одну третину його розміри. Якщо зміст будь-якого ділянки креслення нічого очікувати наочним через велике скупчення у ньому умовних знаків, то тут для такого ділянки становлять додатковий креслення в збільшеному масштабі. Якщо умовний знак потрапляє на лінію рамки, його викреслюють обох суміжних планшетах.

Інколи справа, коли неможливо викреслювати буквений знак всередині контуру даного елемента внаслідок невеликих його розмірів, цей знак викреслюють поза контуру, стріл дідька лисого вказують його місце приналежності.

Написи до об'єктів зйомки починають із великої букви. Якщо об'єкт зйомки має витягнуту форму, то напис мають по осі об'єкта те щоб можна було вільно читати знизу і з боку креслення. Написи, що стосуються інших об'єктів, розміщують горизонтально, причому назва великих об'єктів вміщують у середині контуру.

Виправлення та у вихідних кресленнях соскабливанием чи стиранням гумкою заборонена.

13.2. Склад і змістом креслень.

Технічна інструкція із виробництва маркшейдерських робіт встановлює перелік обов'язкового комплекту креслень.

Склад креслень земної поверхні (комплект 1) приведено у табл. 13.1, а склад креслень гірських виробок (комплект 2) - в табл. 13.2.

Креслення гірської графічної документації мають відображати рельєф із ситуацією земної поверхні території економічної зацікавленості гірського підприємства; гірничогеологічні умови залягання родовищ; просторове розташування гірських виробок, пройдених в товщі гірських порід зі своїми геологічної ситуацією технічним обладнанням, і навіть процес гірського виробництва в часі та у просторі. На кресленнях земної поверхні зображують об'єкти, передбачені основними положеннями зі створення топографічних планів в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 та, крім того, об'єкти, специфічні для гірських підприємств. До них відносять провали, воронки і старі відвали порід; виходи гірських порід і тіл з корисними копалинами на земну поверхню; кордону гopных і земельних відводів; будинку, спорудження та інженерні підземні мережі комунікацій і споруди в такому разі на промисловому майданчику гірського підприємства

Таблиця 13.2.

Склад креслень земної поверхні (комплект 1).

Назва груп, і креслень

Масштаб

1

Група креслень, що відбивають рельєф із ситуацією земної поверхні

1.1.

План земної поверхні території економічної зацікавленості гірського підприємства

1:1000 1:2000 1:5000

1.2.

План забудованій частини земної поверхні (міста, селища)

1:2000 1:5000

1.3.

План промислового майданчика

1:500 1:1000

1.4.

План породних відвалів

1:2000 1:5000

1.5.

Плани ділянок земної поверхні, відведених під склади корисних копалин чи сховища відходів збагати тільних фабрик

1:200 1:500 1:1000

1.6.

Картограмма розташування планшетів зйомки земної поверхні

1:10000 1:25000

2.

Група креслень, що відбивають забезпеченість шахти пунктами маркшейдерської опорною і знімальному мережі

2.1.

План розташування пунктів маркшейдерської опорною і знімальному мережі на земної поверхні

1:5000 1:10000 1:25000

2.2.

План розташування пунктів разбивочной сіті й осьових пунктів шахтних стовбурів

1:200 1:500 1:1000

2.3.

Кроки і схеми конструкції реперів і пунктів.

Без дотримання масштабу

3.

Група креслень відводів гірського підприємства

3.1.

План гірського і придбання земельної відводів шахти і вуглерозрізи до них.

У масштабі плану земної поверхні


Схожі реферати

Статистика

[1] 2