Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аерозолі і на клімат

Реферат: Аерозолі і на клімат

ЗМІСТ

з.

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Загальні відомості про аерозолі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2 Загальна характеристика атосферного аерозоля

2.1 Форма та розміри аерозолей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.2 Хімічний склад та основні джерела аерозольних часток . . . . . . . 7

2.3 Оптичні параметри аерозолей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

3 Вплив аерозоля на клімат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4 Дослідницькі центри по визнеченню вмісту малих

домішок в атмосфері. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Астрозолі та їхні доля в виникненні Всесвіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

ВСТУП

Мало кому відома наука про аерозолі. Багато людей можуть вважати, що вона не відіграє важливої ролі в житті планети. Алі це негаразд. Аерозолі можуть впливати на клімат, як у місцевому то й в глобальному масштабі, а тім самим і на життя людини. Тому вивчення аерозолів має велике значення.

Ця робота присвячена аерозолям та їхнього впливу на клімат. А, щоб якомога краще зрозуміти цю тему необхідно переглянути такі запитання, як :

1) загальні характеристики аерозолей;

2) вплив аерозолей на клімат;

3) визначення вмісту малих домішок в атмосфері;

4) доля астрозолей у виникненні Всесвіту.

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АЕРОЗОЛІ

Вже давно й достатньо надійно встановлено вплив аерозоля природнього походження на клімат. Найбільш чітко це проявилося в періоди после великих вулканічних вивержень, коли спостерігалося зниження температури повітря. Навпроти - відсутність протягом декількох десятиріч потужних вивержень розглядається як головна причина підвищення температури в першій половині двадцятого сторіччя. Вплив вивержень на температуру повітря дуже чітко виявляється в стратосфері нижніх широт, що обумовлене прямим впливом поглинення сонячної радиації аерозолем. Останнім годиною накопичується все понад даних про значний зріст інтенсивності вибросів у повітря індустріальних аерозолей. разом із тім спроба аналізу даних вимірювань прозорості атмосфери із початкуXX віку призвела до висновку, що, якщо виключити спорадичні варіації, обумовлені вулканічною активністю, будь-яких помітних глобальних тенденцій зміни прозорості за останні 50 років не виявлено. У таблиці 1.1 представлено порівняльну характеристику про ролі різноманітних джерел аерозольних часток, котрі не є дуже точними й можуть використовуватись для приблизної характеристики ролі окремих джерел [3].

Табл1.1 Порівняння вибросів у повітря чи виникнення в атмосфері часток радіуса < 20 мкм [3]

Джерела

106 тон/год

природні джерела :

- частки грунту й гірських порід (вивітрювання)

100 – 500

- продукти лісових пожарів й спалювання сільсько – господарських остатків

3 – 150

- морська сіль

300

- частки вулканічних вивержень

20 – 150

частки, що були образовані внаслідок емісій газів та послідуючих реакцій:

- сульфати із H2S

130 – 200

- солі амміака із NH3

80 – 270

- нітрати із NОX

60 – 430

- вуглеводні сполуки, котрі є продуктами життєдіяльності рослинності

75 – 200

770 – 2200

Індустріальні джерела:

- прямий виброс часток

10 – 90

Частки, що утворені внаслідок газового забруднення:

- сульфат із SO2

130 – 200

- Вуглеводнi сполуки

15 – 90

- нітрати із NОX

30 – 35

185 – 415

Вс.: 97 – 2615

Дуже важливим в цьому е проблема роздільної оцінки внесків індустріальних й природніх джерел аерозолей. У таблиці 1.2 приведено зводна характеристика компонент й джерел атмосферного забруднення.

Табл.1.2 Компоненти й джерела атмосферного забруднення [ 3 ]

CO2

вулкани, спалювання палива, тварини

окис вуглецю

двигуни внутрішнього сгорання, вулкани

сполуки сірки

бактерії, спалення палива, вулкани, випарення морських бризок

вуглеводні сполуки

двигуни внутрішнього сгорання, бактерії, рослинність

сполуки N

бактерії, горіння

частки

вулкани, вітряна ерозія, горіння, промислова обробка, метеори, випарення краплин морських бризк, лісові пожежі

Табл.1.3 Характеристика ставлення між компонентами забруднення природнього та антропогенного походження [3]

Компонента

Вміст компонентів кг/рік

природніх

антропогенних

О3

1.8*1012

мало

СО3

7.2*1013

1.4*1012

Н20

4.5*1017

9*1012

ЗІ

1.8*1011


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5