Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Міністерство транспорту, й комунікацій КР

Реферат: Міністерство транспорту, й комунікацій КР

Анотація

У цьому курсової роботі проведено системний аналіз Міністерства транспорту, й комунікації Кыргызской Республіки. Системний аналіз використовується на підготовку і обгрунтування рішень щодо складним проблемам. Маючи системний підхід орган управління розглянутий як система. Міністерство не є великою системою. Отже вивчений як сукупності пов'язаних між собою підсистем. Проведено декомпозиція завдань та зняття функцій підсистем. Побудовано дерево цілей і ієрархічна схема функцій Міністерства транспорту, й комунікації Кыргызской Республіки. Складено таблиця з ієрархією функцій по відділам. Применен системний підхід до інформатизації Організації.

Annotation

In given term paper is conducted system analysis of Ministry of the transport and communi-cations an Kyrgyzstan Republic. System analysis is used for preparing and motivation of deciding on complex problems. Leaning on the system approach a management body is considered as a system. Ministry is a big system. Consequently studied in the manner of collections bound between itself subsystems. Conducted decomposition of problems and subsystem functions. Built tree of whole and hierarchical scheme of functions of Ministry of the transport and communications an Kyrgyzstan Republic. Formed table with the function hierarchy on divisions. Aplying system approach to informatizations of Organizations.

Ключове слово: Системний аналіз, орган управління, Функционально-структурный аналіз, Організаційна структура, завдання, інформатизація.

Зміст

Запровадження. 3

Опис органу управління, як системи 4

Опис Минтранскоммуникаций. 4

Структура сфери управління Міністерства транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки. 5

Опис структури управління Минтранскоммуникаций. 6

Організаційна структура апарату Міністерства транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки 7

Опис структури Міністерства транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки. 8

Основні завдання. 10

Дерево цілей. 12

Функционально-структурный аналіз. 13

Функції. 13

Иерархическая схема функцій. 15

Розподіл функцій по відділам 16

Функционально-структурный аналіз. 19

Системний підхід до інформатизації Міністерства транспорту, й комунікацій КР. 21

Інформаційні ресурси Міністерства. 23

Укладання. 24

Глоссарий. 25

Використовувані джерела та література: 26

Запровадження

Міністерство транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки (далі – Минтранс-коммуникаций) було змінено із Міністерства транспорту та зв'язку Кыргызской Республіки на відповідно до постанови 1-го підпункту, пункту 1, статті 46 Конституції Кыргызской Республіки Указом Президента Кыргызской Республіки №92 від 3-го квітня 1998 року. Минтранскоммуникаций є органом государ-ственного управління, що забезпечує исполнительно-распорядительные функції в транс-портном комплексі та галузі зв'язку.

Метою згаданої курсової роботи є підставою проведення системного аналізу Міністерства транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки . Системний аналіз – сукупність методологічних коштів, що використовуються підготовки й обгрунтування рішень щодо складним проблемам. Маючи системний підхід. У основі підходу лежить розгляд Минтранскоммуникаций як системи, орієнтує дослідження розкрити цілісності органу управління на виявлення різноманітних типів зв'язків у ній і зведення в єдину теоретичну картину. Основна процедура системного аналізу – побудова узагальненої моделі, отображающей взаємозв'язку реальну ситуацію; технічна основа системного аналізу – обчислювальні машини та інформаційні системи.

Опис органу управління, як системи

Опис Минтранскоммуникаций.

1.1 Минтранскоммуникаций є органом управління, що забезпечує исполнительно-распорядительные функції у транспортній комплексі та галузі зв'язку.

1.2 Минтранскоммуникаций проводить єдину політику Уряди Кыргызской Республіки на області функціонування та розвитку транспортного комплексу (автомобільного, залізничного, електричного, повітряного і водного транспорту), автошляхів, зв'язку й інформатизації.

1.3 Минтранскоммуникаций своєї діяльності керується Конституцією Кыргызской Республіки, законами Кыргызской Республіки, постановами Законодавчого збори і Збори народних представників Жогорку Кенеша Кыргызской Республіки, указами і розпорядженнями Президента Кыргызской Республіки, постановами і розпорядженнями Уряди Кыргызской Республіки, і навіть справжнім Положенням.

1.4 Минтранскоммуникаций є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба Кыргызской Республіки зі своїм найменуванням державному та російською мовою.

1.5 Витрати зміст центрального апарату Минтранскоммуникаций покриваються за счетсредств від ліцензування транспортного комплекса,а такжеотчислений суб'єктів господарювання.

1.6 Місце перебування Організації Кыргызская Республіка місто Бішкек

Структура сфери управління Міністерства транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки

Опис структури управління Минтранскоммуникаций

Міністерство має територіальних органів управління у автомобильно-дорожной галузі, ще є територіальних органів ліцензування транспортного комплексу підприємства “Кыргызпочтасы”. Відповідно до цим лише на рівні обласне управління здійснюються функції регіонального планування й розробка стратегію розвитку автошляхів, координація діяльності дорожніми організаціями районного ланки, контролю над їхньої господарської діяльністю.

Територіальні органи з ліцензуванню автотранспорту та надання послуг, які забезпечують транспортний процес не займаються розробкою питань політики у транспортному секторі, а є державним органом, регулюючим транспортну сферу. У цьому здійснюють функцій контролю над діяльністю автотранспортних підприємств із виконання ними нормативно-правових актів у частині експлуатації рухомого складу. Обласні підприємства "Кыргызпочтасы" виробляють господарську діяльність із забезпечення потреб населення Криму і юридичних осіб у послугах поштового зв'язку.

На районному рівні дорожні підрозділи займаються господарської діяльністю про ремонт та змісту автодоріг.

На центральному рівні:

· Управління Кыргызской залізниці

· Кыргызская транспортна інспекція

· Проектний інститут "Кыргыздортранспроект"

· Дорожно-лицензионный центр

· Департамент повітряного транспорту, й використання повітряного простору

· Департамент "Кыргызпочтасы"

· Державна фельд'єгерська служба

· Управління внутрішнього аудиту й фінансового контролю

· Об'єднання "Кыргызинтранс"

· Пансіонат "Ак-Жол"

· Жилищно-коммунальная контора

На рівні

· Производственно-линейные управління автодоріг

· Обласні ліцензійні управління

· Підприємства автовокзалів і автостанцій

· Підприємства "Кыргызпочтасы".

На районному рівні

· Дорожно-эксплутационные підприємства

· Підприємства "Кыргызпочтасы".

Організаційна структура апарату Міністерства транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки

Опис структури Міністерства транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки.

Міністерство транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки очолюється Міністром, який призначається посаду Президентом Кыргызской Республіки по консультації з Прем'єр-міністром Кыргызской Республіки. Міністр транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки на відповідність до основними напрямами діяльності Уряди Кыргызской Республіки керує діяльністю Минтранскоммуникаций й має відповідальність у виконанні завдань, покладених на Міністерство. Міністр транспорту, й комунікацій Кыргызской Республіки має чотирьох заступників, зокрема одного першого.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6