Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ринку вуглеводнів країнах Центральної й Південної Азії

Реферат: Аналіз ринку вуглеводнів країнах Центральної й Південної Азії

План.

1. Запровадження.

1.1. Аналіз зміни структури світового фінансового ринку вуглеводнів (нафти і є), і важливе місце Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) регіону цьому ринку.

1.2. Аналіз існуючих прогнозів розвитку ринку.

1.2.1. Власне виробництво.

1.2.2. Споживання.

1.2.3. Зовнішні поставки.

2. Розробка моделі.

2.1. Аналіз можливих підходів у виборі методу виконання завдання.

2.2. Побудова моделі.

2.3. Результати та його аналіз.

3. Література.

1.1. Аналіз зміни структури світового фінансового ринку углеводоро дов, і важливе місце Центрально-Южноазиатского (ЦЮАз) регіону цьому ринку.

Світовий попит на первинні энергоно сители зросла з 1993 р. до 2000 р. на 17 % (з 11470 до 13400 млн. тут). За прогнозами аналітиків ця тенденція сохра нится й надалі – з 1993 р. до 2050 р. споживання вуглеводнів зросте більш ніж 2 разу.

Перед вуглеводнів припадає понад 62 % видобутих первинних енергоносіїв – розглянемо значення нафти і є для світової енергетики докладніше.

Важливу роль світовому паливно-енергетичних балансах грає природного газу. Обіймаючи лише п'ять % в добуваних прогнозних ресурсах репетування ганического палива планети, він завдяки своїм високим якісним характеристикам вже дає 21 % вироблених первинних энергети ческих ресурсів немає і за різними прогнозам його частка зросте до найближчого де сятилетие до 24-26 %.

Поруч із природного газу очікується зростання потреби у нафти. З гласно прогнозам IEA можливо збільшення світового споживання з 4645 млн. туп на 1993 р. на 43 % (до 6650 млн. тут) до 2010 р, у своїй частка нафти світовому ринку первинних энергетиче ских ресурсів знизиться з 40,5 % до 39,7 %.

Таблиця 1.1.1. Світове виробництво первинних енергетичних ресурсів, млн. тут. / %.

Енергоносії.

1993 р.

2000 р.

2010г.

2050г.

Производство-всего

11470/100

13400/100

16745/100

25900/100

До того ж:

Нафта

4645/40,5

5370/40,4

6650/39,7

7720/30

Газ

2431/21,2

2910/21,9

3970/23,7

7150/28

Твёрдые палива

3253/28,4

3645/27,5

4580/27,5

5720/22

Гидроэнергия

291/2,5

345/2,6

440/2,6

5290/20

Атомна енергія

810/7,1

920/6,9

965/5,8

Особливе місце на світовому ринку первинних енергоносіїв займають країни ЦЮАз регіону – Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Грузія, Іран, Ірак, Туреччина і Пакистан. Хоча у 1998 р. їх у світовому споживанні первинних енергетичних ресурсів становила всього 3,7 %, важко переоцінити вплив політики, проведеної цими двома країнами, формування енергетичного ринку лише регіону, а й усього континенту до перспективі. Вплинув досліджуваного регіону на процес розвитку світової енергетики можна пояснити, прийнявши до уваги такі аспекти:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10