Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз природного і механічного руху населення Центральному і Центрально-Черноземном районах

Реферат: Аналіз природного і механічного руху населення Центральному і Центрально-Черноземном районах

План

Запровадження

1.Понятие населення, природне, і механічне рух населення.

1.1 Природний рух населення

1.2 Механічне рух населення.

2. Аналіз природного і механічного руху населення Центрального і Центрально-Черноземного районів.

2.1 Порівняльна характеристика природного руху населення Центрального і Центрально-Черноземного районів.

2.2 Порівняльна характеристика особливостей механічного руху населення Центрального і Центрально-Черноземного економічних районів.

3. Сучасний прогноз особливостей механічного та її природного руху населення Центрального і Центрально-Черноземного районів.

Укладання

Библиографический список

Додатка

Запровадження

Загальновідомо, що через підвищення смертності та скорочення народжуваності наша держава сьогодні перебуває у глибокому демог рафическом кризу. Як альтернативу цього процесу може бути лише міграція, з допомогою якої заповнюються природний ные втрати населення. Нині Росія слід за перепу тье: віджила стара політика розміщення, а нова ринкова не підлозі чила зримих обрисів. У результаті населення неспроможна опреде литися у міграційних устремліннях. На жаль, для зі тимчасової Росії характерним явищем стала вимушена мить рація. Розпад СРСР загострив економічну внутрішньополітичну обстановку у колишніх союзних республіках. Незахищеність основ ных правий і гарантій громадян відкриває можливість дискримина ции осіб некорінною національності.

Тим більше що зневага до мігрантам вкрай оши бочно. Проведені обстеження, з прикладу, Центрального і Центрально-Черноземного районів, показують, що це, зазвичай, люди активного у віці, мають достатню про щеобразовательную підготовку. Фактично, з Росією прибувають вже професійно підготовлені кадри, до торых без будь-яких додаткових бюджетних витрат можна ис користувати в галузях народного господарства.

Саме об народжуваності, смертності і міграції у тих економічних районах що й хочу докладніше розповісти у своїй курсової роботі.

1.Понятие населення, природне, і механічне рух населення.

Під населенням розуміється социально-временная і пространственно-территориальная сукупність людей, що складається і безупинно возобновляющаяся у процесі виробництва та відтворення життя. Інакше кажучи можна сказати, що — це сукупність людей, які живуть Землі у цілому або не більше будь-якої її частки (країні, групі країн тощо. п.), основа і суб'єкт виробництва та всіх громадських відносин.

У 1997 року чисельність населення РФ становила 147,1 млн. чол. — це шосте у світі після Китаю, Індії, США, Індонезії й навіть Бразилії. У на самому початку ХХI століття Росію повинні обігнати за кількістю жителів ще три країни — Пакистан, Бангладеш і Нігерія. Вже протягом семирічного віку її скорочується. Лише у 1992-1996 рр. воно зменшилося на 1,6 млн. чол., спад населення триває. Чисельність змінюється під впливом природного і механічного движения.1

1.1 Природний рух населення

Природний рух — природний регулятор біологічного процесу всього живого Землі, зокрема та визволення людини, що дається взнаки через такі показники, як народжуваність, смертність, природний приріст (визначається різницею між народжуваністю і смертністю).

Народжуваність, смертність, природний приріст визначають загальну чисельність населення загалом. У розрізі окремих регіонів природний та механічний прирости можуть по-різному проводити зміна загальній чисельності населення країни й території. Зазвичай, околицях пионерного освоєння механічний приплив у початковій стадії формування промислових вузлів, територіально-виробничих комплексів багато важать, ніж природний приріст зміні чисельності населення. У старопромышленных районах чільну роль грає природний приріст. Нині у низці економічних районів спостерігається природне зменшення. Так було в 1989 року відзначалася у двох економічних районах, 1992 року — за сім, але в січень 1997 року переважають у всіх районах крім Північно-Кавказького.

Загалом в РФ загальний коефіцієнт природного руху населення розрахунку людина виглядали так (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Коефіцієнти природного руху населення

(на 1000 человек)1

Року

Кількість народжених

Кількість померлих

Природний приріст

1989

16,0

10,7

5,3

1990

14,6

10,7

3,9

1991

13,4

11,2

2,2

1992

10,7

12,2

-1,5

1993

9,4

14,5

-5,1

1994

9,6

15,7

-6,1

1995

9,3

15,0

-5,7

Дані таблиці свідчить про зниженні природний приріст населення, що у перспективі надасть значний вплив на зниження абсолютної величини чисельності, тобто відбувається природне зменшення населення.

Серед основних факторів визначальних народжуваність й дитяча смертність виділяють такі:

1. Половозрастная структура населення.

2. Шлюби й розлучення в.

3. Регіональні й національні традиції.

4. Рівень життя населення:

забезпеченість постійною роботою;

грошові доходи і населення;

забезпеченість житлом;

виробництво товарів народного споживання;

рівень освіти буде;

розвиток галузі.

5. Екологічна обстановка.

6. Здатність до дітородіння.

Перелічені чинники розглядаються в часі та просторі. Ступінь їхньої впливу різна.

1.2 Механічне рух населення.

Механічне рух — переміщення людини вже з місця поселення на інше у межах конкретної території (сільський район, область, економічний район) чи торгівлі між територіями у країні, між державами. Це рух характеризується через такі показники, як прибуття, вибуття, сальдо механічного припливу (може бути для конкретної території чи позитивним або негативним).

До механічному руху населення стосується першу чергу міграція. Міграція — це переселення, переміщення. У російській мові це слово вживають переважно стосовно власне переселениям — переміщенням людей вже з назви населеного пункту на другий зі зміною постійного місце проживання. Однією з найгостріших проблем у суспільному розвиткові, особливо Росії, стала вимушена міграція, її соціально-економічні, політичні, демографічні, екологічні і психологічні причини наслідки. Розгляд понять і деяких видів, сфер зовнішньої та причин міграції є важливим поступом по дорозі її державного регулювання.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9