Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бойова готовність підрозділів, і частин

Реферат: Бойова готовність підрозділів, і частин

МЕТОДИЧЕСКАЯ РОЗРОБКА

із загальної тактиці

(ВУС 030403)

ТЕМА № 13 Бойова готовність підрозділів, і частин

УЧЕБНАЯ МЕТА:- знати, що таке бойова готовність, що вона досягається

- вміти визначати бойовій готовності та його зміст діяти за її запровадження;

- виховувати здатність мобілізувати підлеглих на

підтримку високої бойової готовності.

Загальні організаційно- методичні вказівки

Заняття проводиться в тактичному класі у складі навчального взводу

Форма проведення- лекція

Заняття розпочати з оголошення теми і навчальних цілей заняття, перевірити підготовленість студентів для обіймання і ув'язати пройдений матеріал із вмістом справжнього заняття. Навіщо протягом 10 хв. провести літучку на тему « Правила ведення робочої карти командира, скорочені позначення, застосовувані картами, схемах та інших документах».

У результаті лекції приділити увагу з'ясуванню обучаемыми понять, що таке бойова готовність, що вона досягається. Дати під запис бойовій готовності та його зміст.

Наприкінці заняття підбити підсумки, запитання, виниклі вході заняття, дати завдання на самопідготовку.

Час: 2 години.

УЧЕБНЫЕ ЗАПИТАННЯ І РОЗПОДІЛ ЧАСУ Запровадження .5 хв.

1. Поняття бойової готовності. Чим досягається стала бойова

готовність підрозділів, і частин 5 хв.

2. Ступені готовності, та його зміст. Обов'язки військовослужбовця за тривогою. Экипировка 10 хв.

3. План підйому підрозділ з тривозі. Порядок виходу особового складу до парку, складу, до пункту збору 25 хв.

4. Обсяг і послідовність виконання робіт з приведення озброєння в бойову готовність .40 хв.

Заключна частина 5 хв.

Завдання самопідготовку

1. Вивчити теоретичний матеріал лекції.

2. Бути з готовністю на початку наступного заняття протягом 10 хв. написати літучку на тему «Ступені бойової готовності та його зміст».

Література: Методичні посібник з навчання артилерійських частин 17-ї та підрозділів діями при приведення в бойову готовності.

Запровадження

Кардинальна зміна нашою державою свого зовнішньополітичного курсу обумовила ліквідацію протистояння у світі двох приблизно рівних военно-стратегическому потенціалу військово-політичних угруповань. Саме це стало причиною певного ослаблення міжнародної напруги та зниження небезпеки виникнення війни, дозволило говорити про закінчення періоду «холодної громадянської війни». Однак у світі ще склалося гарантій необоротності позитивних процесів в ослабленні міжнародної напруженості. Далеко ще усунуто можливість новий виток загострення у майбутньому протиборства держав та його коаліцій за досягнення економічних, політичних, соціальних та інших інтересів. Залишитися осторонь у цьому протиборстві нам, навряд чи, вдасться. У умовах ми, проводячи активну миролюбну політику, змушені до того ж час підтримувати свою оборону лише на рівні сучасних вимог, зміцнювати бойову міць Збройних сил. Выполнению це завдання багато чому визначається високої пильністю, постійній бойовій готовності сполук, частин, підрозділів.

1. ПОНЯТИЕ Про БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТИ. НІЖ ДОСТИГАЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ БОЙОВА ГОТОВНІСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ І ЧАСТЕЙ.

Під бойової готовністю військова наука розуміє здатність частин 17-ї та підрозділів різних пологів військ у гранично стислі терміни здійснити всебічну підготовку, організовано розпочати в бій із супротивником закону та за жодних умов обстановки виконати це завдання.

Бойова готовність- кількісне і дуже якісне стан військ, що б ступінь їхній готовності за будь-яких умов обстановки розпочати рішучі бойові дії усіма які є в них силами, коштами Німеччини та успішно виконати бойове завдання.

Висока бойова готовність- головний якісний показник стану військ та сил флоту. Вона виявляє міру військової пильності особового складу, його готовності до виконання бойових завдань будь-якої миті, навіть у несприятливі погодні умови, зокрема і із застосуванням супротивником ракетно-ядерної зброї. Така готовність неспроможна мати тимчасовий, сезонний характер або ж завмерти певному рівні.

У бойової готовності немає не може бути другорядного, несуттєвого. Тут має своє цілком певне значення, все життєво важливо. І це зрозуміло. Адже йдеться про святая-святих- безпеки нашої великої Батьківщині. І тоді може бути місця навіть окремим фактам благодушності та безтурботності воїнів, найменшого притуплення пильності і недооценок майна реальній небезпеці.

Бойова готовність охоплює дедалі нові аспекти життя і правоохоронної діяльності Збройних сил, у ній, мов у фокусі, зосереджені величезні зусилля і матеріальні витрати народу обладнання армії сучасним зброєю і технікою, свідомість, грамотність і дисципліна усіх військових, мистецтво начальницького складу й багато іншого. вона є вінцем військового майстерності у час, визначає перемогу у війні.

Рівень бойової готовності сполук і частин перебуває у великий залежність від:

- бойової підготовки військ у мирний час

- мобілізаційної готовності сполук і частин скороченого складу і кадру

- професіональною підготовкою командирів і штабів

- справного стану техніки та озброєння

- обеспечности матеріальних ресурсів для

- стану чергових коштів, що є на бойовому чергуванні

Основу бойової готовності військ та сил флоту становлять висока бойова виучка особового складу, вміння воювати по- сучасному, домагатися рішучої перемоги над сильним, добре збройним і навченим ворогом. Ці якості формуються та відпрацьовуються до майстерності під час навчань, занять, тренувань, тренажей по тактичної, технічної, тактико- спеціальної підготовки.

Опанування наукою перемагати ніколи було простою й легкою справою. Тепер, коли вогнева і ударна міць армії й флоту незмінно зросла, коли докорінно змінився характер бою, досягти високої польовий, повітряної і військовий морський виучки став справою ще більше складним, які вимагають величезних зусиль всього особового складу підрозділи, частини, корабля, повсякденного, напруженої праці кожного воїна. Тому першочергове завдання щодо підвищення бойової готовності у сучасній военно- політичної обстановці- вчитися військовій справі справжнім чином. Це означає- з повним віддачею духовних і фізичних сил вивчати ввірене зброя терористів-камікадзе і бойову техніку, відпрацьовувати до високого майстерності і автоматизму все прийоми їх застосування у різних, зокрема і екстремальних умовах, на відмінно виконувати всі нормативи.

Йдеться необхідність наполегливо і невпинно загартовуватися фізично, виховувати у собі такі риси, як мужність, стійкість, витривалість, дисциплінованість і послужливість.

Щоб по-справжньому опанувати військовим майстерністю, солдатові, матросу потрібно змогли ефективно використати щохвилини занять, навчань, активно і зовсім діяти у різні види бою, вдень і вночі, у непростих географічних, кліматичних і метеорологічних умовах, вкрай скорочувати час і під час навчально-бойових завдань і нормативів.

Навчатися випереджати супротивника у відкритті вогню, вражати його за максимальної дальності при застосуванні ним коштів радіоелектронної боротьби, як звичайного, і створення ядерної зброї. Домагатися, щоб кожен постріл, пуск ракети був вражаючим. Відпрацьовувати міцні навички практичного розв'язання питань бойового забезпечення, зокрема і такі, як ведення протиповітряної розвідки, захист від зброї масового знищення. Усе це й є наочні показники бойової готовності, здатних перемогти не числом, а умінням. Не слід забувати у тому, що теперішній успіх зазвичай супроводжує наполегливим, які боятися труднощів, не шукають легких шляхів в оволодінні бойовими спеціальностей, вважають справою честі заслужити всі вищі знаки військової доблесті.

Велику роль досягненні цього грає підвищення класною кваліфікації, освоєння суміжних спеціальностей, досягнення повної взаємозамінності на бойовому посаді, у розрахунку, екіпажі, відділенні.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4