Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз ефективність використання основного і обігового капіталу

Реферат: Аналіз ефективність використання основного і обігового капіталу

 
СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження 3

1. Основні і оборотні фонди підприємства 4

1.1. Поняття і класифікація ОПФ 4

1.2. Показники використання ОПФ 6

1.3. Склад і структура ОС 12

1.4. Показники використання ОС 14

2. Аналіз використання ОФ і ОС на ТОВ «ТЭМРО» 20

2.1. Коротка характеристика 20

2.2. Показники ефективність використання ОФ 22

2.3. Показники ефективність використання оборотних

коштів 27

3. Шляхи підвищення ефективність використання ОФ і ОС

ООО«ТЭМРО» 30

Укладання 33

Список використаної літератури 34

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Роль основних фондів (ОФ) і оборотних засобів (ОС), ефективне їх використання що за різних економічні відносини завжди важлива. Це пов'язано з тим, головним джерелом прибутку будь-якого підприємства, національного багатства країни є вміле, розумне досить повне використання ОФ і ОС, зі своєчасним їх модернізацією і відновленням. У поєднанні з людським працею, розвиненим менеджментом різних рівнях виробництва та маркетингом досягається максимальна ефективність використання ОФ і ОС. Особливо важливо нині кожному за підприємства, області, країни загалом, т.к. економіка Росії нині у кризу, вихід із якої може бути здійснений тільки із збільшення обсяги виробництва, робіт, послуг в усіх галузях народного господарства.

У даний курсової роботі дається тлумачення ОФ і ОС, їх структура, склад, значення у діяльності підприємства, показники їх використання, методи підвищення ефективне використання стосовно будь-якій галузі народного господарства. Разом з цим у курсової роботі, использубтся теоретичні основи підвищення ефективність використання ОФ і ОС, зроблено аналізу використання ОФ і ОС за даними конкретного будівельного підприємства р. Благовещенска ТОВ «ТЭМРО».

Будівництво, зокрема таке як будівництво тепломагистралей, їх і монтаж є специфічної й з важливою виробничої інфраструктурою, які забезпечують основне виробництво і доставку послуг населенню. З огляду на своєї специфіки більшу частину ОФ у будівництві становлять устаткування, безпосередньо применяющееся до створення продукту праці, і транспорт.

1. ОСНОВНІ І ОБОРОТНЫЕ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. П про зв я т і е і до л і з сек. і ф і до а ц і це Про П Ф і Про З

1.1.1. Поняття основних виробничих фондів

Процес виробництва відбувається з участю предметів праці та коштів (знарядь) праці. Кошти праці беруть участь у створенні продуктів праці протягом багато часу й низки виробничих циклів, переносячи частину свого вартості на створюваний з допомогою продукт. Предмети праці беруть участь у виробничому процесі одного разу, переносячи свою вартість повністю за продукт, після чого вибувають із нього.

Кошти праці становлять материально-вещественное зміст основних виробничих фондів, а предмети праці - оборотних фондів.

Основні виробничі фонди - це частину коштів виробництва, які тривалий час беруть участь у виробничому процесі. Вони вже утворюють умови виробництва (будинку, споруди) і є знаряддя праці (силові і створить робочі машини, устаткування, транспортні засоби). Основні фонди зберігають свою натуральну форму і первісне значення, але поступово зношуючи, частинами переносять свою вартість на новостворюваний продукт.

1.1.2. Класифікація ОПФ

Існують такі характеристики класифікації ОПФ:

1) залежно від характеру участі основних засобів у сфері матеріального виробництва вони поділяються на:

- виробничі (об'єкти, використання є спрямоване на систематичне отримання прибутку, як основний мети діяльності, тобто. використання у процесі виробництва промислової продукції, у будівництві, сільське господарство, торгівлі та громадському харчуванні, заготівлі сільськогосподарської продукції і на т. буд.);

- невиробничі (безпосередньо не беруть участь у процесі створення продукції і на надання послуг і призначені задоволення соціально побутових потреб працівників організації);

2) залежно від цільового призначення і виконуваних функцій кошти поділяються ми такі види:

- будинку, зокрема зовнішні прибудови до будинку, мають господарське значення (склади, гаражі та інших.);

- споруди (автодороги, мости та інших.);

- передавальні устрою (трубопроводи, ліній електропередач тощо.);

- машини та устаткування, зокрема силові (парові двигуни, двигуни внутрішнього згоряння ін.) і створить робочі (верстати, апарати, установки, агрегати тощо.);

- вимірювальні і регулюючі пристрої і прилади (манометри, ваги, мікроскопи тощо.);

- обчислювальної техніки (комп'ютери, монітори, принтери та інших.);

- транспортні засоби (засобів пересування, призначені для руху осіб, вантажів і речовин різного призначення);

- інструменти (предмети, мають самостійного значення і які є складовою частиною будь-якого об'єкта);

- господарський інвентар (шафи, столи, сейфи тощо.);

- інші кошти (робочий худобу, багаторічні насадження та інших.);

2) з погляду участі основних засобів в виробничому процесі, вони поділяються на частини:

- активную(рабочие і силові машини, транспортні засоби, інструмент і інвентар);

- пассивную(здания, будівлі);

4) за належністю кошти поділяються на:

- собственные(находящиеся на балансі організації);

- привлеченные(взятые у тимчасове користування в іншої організації за умов оренди).

5) за ознакою використання кошти поділяються на:

- діючі (функціонуючі у процесі виробництва);

- бездействующие(находящиеся на консервації чи запасі).

1.1.3. Склад ОПФ

Склад ОПФ відбито на рис. 1.

СКЛАД ОСНОВНЫХ ЗАСОБІВ

Рис. 1

1.2. П про до а із а т е л й з п про л т із про в а зв і це Про П Ф

1.2.1. Облік основних фондів

ОФ на підприємств враховуються в натуральному і грошах. Облік фондів в натуральному вираженні дозволяє визначити виробничі міць і можливості підприємства, термін їхньої служби рухомого складу, оцінити технічний стан фондів, і навіть знайти шляхи підвищення ефективності їх використання. ОФ підприємства у вартісному вираженні є кошти. Учитывают їх за початкової (балансовою) вартості, тобто. за сумою витрат за їх виготовлення, транспортування, монтаж інші види робіт, пов'язані із запровадженням основних фондів в експлуатацію.

Початкова вартість основних виробничих фондів вираховується за формулою 1:

(1)

Фосн. = Спр. + Стр. + Див. + Сдр.,

де Спр. - вартість придбаних ОФ, крб.;

Стр. - видатки транспортування, крб.;

Див. - видатки монтажні работы,руб.;

Сдр. - решта видів витрат, крб.

Оцінка ОФ по початкової вартості здійснюється з метою визначення спільної їх вартості на підприємствах. По початкової вартості обчислюють суми амортизації, платежів до бюджету користування ОФ, техніці- економічні показники, що характеризують діяльність підприємства міста і рівень використання ОФ. Оцінка ОФ може здійснюватися як у повної, і по залишкової вартості. Остаточную вартість ОФ (Фосн.ост.) призначають у результаті вирахування початкової вартості фондів (Фосн.) вартістю, їм зносу (Сизн.) за такою формулою 2:

(2)


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10