Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз господарську діяльність будівельної організації, як об'єкт аналізу

Реферат: Аналіз господарську діяльність будівельної організації, як об'єкт аналізу

СОДЕРЖАНИЕ.

Запровадження……………………………………………………………………… .

1.Анализ господарську діяльність будівельної організації,

як об'єкт аналізу.

1.1 Предмет, завдання й метод економічного аналізу будівельної

організації…………………………………………………………………………

1.2 Аналіз фінансового становища будівельної організації…………………….…

1.3 Аналіз прибутків і її використання будівельної організації…………………

1.4 Аналіз балансу будівельної організації…………………………………………

2. Аналіз господарську діяльність будівельної організації

2.1 Загальний аналіз коштів підприємства ТФАОВЭМ……………………………….…

2.2 Загальний аналіз власних і заёмных коштів підприємства ТФАОВЭМ……….

3. Резерви підвищення господарську діяльність будівельної

організації.

3.1 Характеристика резервів будівельної організації…………………………… .

3.2 Заходи з ефективності виробництва будівельної організації…… .

Укладання………………………………………………………………………………

Додаток…………………………………………………………………….

Список літератури…………………………………………………………………… .

Запровадження.

Аналіз в буквально означає розчленовування, розкладання досліджуваного об'єкта на частини, елементи,

на внутрішньо властиві цій об'єкту складові (подумки чи реальні). Аналіз

виступає в діалектичному, суперечливому єдність із поняттям «синтез» – з'єднання раніше

расчленённых елементів досліджуваного об'єкта у єдине ціле.

Аналіз – синтез, сприймається як синонім будь-якого наукового дослідження. У будь-якій галузі

наукових знань, у сфері людської діяльності (політичної, соціальної,

культурно-побутової та інших.) уникнути анализа-синтеза неможливо.

Особливого значення аналіз стану і синтез придбали економіки, що є, як відомо, основою

всього сущого планети; забуття економічних труднощів, невирішеність економічних завдань

(внутрішніх та зовнішніх) прирікають на невдачу в інших сферах.

Аналіз – синтез як суть, як утримання і форма людського мислення комплексно

його в множині вимірі і багатьма науками. Але аналіз економіки, аналіз

господарської діяльності й її кінцевих результатів (в усіх галузях, переважають у всіх проявах) –

область виключно економічного аналізу (у широкому і узкопрофессиональном сенсі).

Аналізом ширшому сенсі займається теорія економічного аналізу; в профес-

сиональном – економічний аналіз господарським – фінансової складової діяльності у

галузях; у промисловості, сільське господарство, будівництві, торгівлі, громадському

харчування й сфері соціально – побутових послуг та інших.

Ми ж розглянемо аналіз господарської діяльності будівництві.

У першому його розділі розглянемо теорію аналізу господарської діяльності будівельної

організації, як об'єкт. У розділі розглянемо такі питання:

предмет, завдання й метод економічного аналізу будівельної організації;

аналіз фінансового становища будівельної організації;

аналіз прибутків і її використання будівельної організації;

аналіз балансу будівельної організації.

У другому розділі з урахуванням форми №1 «Бухгалтерський баланс» Тольяттинского філії

акціонерного товариства Волгоэнергомантаж (ТФАОВЭМ) проведемо загальний аналіз активу і

пасиву балансу на 1 жовтня 1998года.

У третьому розділі запропонуємо заходи щодо поліпшенню господарську діяльність

будівельної організації.

1. Аналіз господарську діяльність будівельної організації, як об'єкт аналізу.

1.1 Предмет, завдання й метод економічного аналізу будівельної організації.

Економічний аналіз допомагає працівникам будівельної організації своєчасно обеспе-

чить виконання планових завдань зі будівельних об'єктах та його якості; організувати

ритмічну роботу у протягом всього місяці; підвищувати економічну ефективність,

систематично знижуючи собівартість продукції; здійснювати режим економії.

Для успішної реалізації з завдань необхідно ширше розвивати і підтримувати

творчу ініціативу і активність робочих, інженерів і техніків у розвідці нових

резервів, домагатися найповнішого їх використання, наполегливо впроваджувати нову техніку,

комплексну механізацію і автоматизацію будівництва, модернізувати

устаткування, спеціалізацію і основі безупинно підвищувати продуктивності праці.

У умовах необхідно систематичне проведення аналізу виконання плану з обсягу

будівництва, введення на дію річних обсягів, прибутку, рентабельності, здійсненню

технічного прогресу і можливість модернізації устаткування, підвищенню продуктивність праці,

зниження собівартості, прискоренню оборотності коштів.

Предметом економічного аналізу є господарську діяльність будівельної

організації та її результати, студійовані за даними обліку та звітності із єдиною метою правильної

оцінки праці та виявлення невикористаних внутрішніх резервів.

Для правильної оцінки праці та встановлення наявних резервів необхідно мати

надёжную для аналізу базу. Зазвичай під час аналізу сопоставляются отчётные (фактичні)

показники з плановими (кошторисними). Отже, насамперед необхідно переконатися у

обгрунтованості плану, його відповідність передовим техніко-економічним нормам і

взаємоузгодження окремих частин (будинків з будівництва з чисельністю робочої

сили, з собівартістю продукції, з нормативами обігових коштів та іншими

показниками). Звісно, виконання перевиконання занижених планів не вважається

досягненнями у роботі будівельних організацій.

До основних завдань аналізу належить виявлення внутрішніх резервів, сприяють

технічному прогресу, модернізацію устаткування, кращому використанню потужностей,

поліпшенню спеціалізації і кооперування, зниження собівартості продукції,

здійсненню господарського розрахунку, проведенню режиму економії, підвищенню

рентабельності.

Відповідно до цими завданнями при економічному аналізі вивчаються: використання

наявних основних та оборотних засобів (фондів), робочої сили й фондів зарплати,

матеріальним стимулюванням; виконання плану з обсягу будівництва й введення річних

об'єктів в експлуатацію, прибутку, зниження продукції і на основі підвищення

рентабельності; виконання зобов'язань організацій стосовно своїм замовникам,

постачальникам, субпідрядникам, банківським, фінансовим органам; стан обліку,

попереднього, поточного і наступного контролю.

У аналізі господарську діяльність особливе значення набуває вивчення економічної

ефективності технічного прогресу, спеціалізації і кооперування, вдосконалення

форм і методів господарювання, організації та управління.

При економічному аналізі застосовуються певні кошти та прийоми вивчення і

узагальнення роботи; все господарські операції, і процеси розглядаються у взаємозв'язку.

Щоб виявити загальних положень, характерні для досліджуваної організації, необхідно

розглянути всю сукупність господарських операцій у взаємозв'язку.

Основними приёмами (методами) економічного аналізу є: порівняння звітних

показників з плановими (кошторисними), створеними за минулі періоди (динамічні ряди), з

проектними і нормативними показниками, з показниками роботи інших будівельних

організацій своїм, і інших економічних районів. Широко застосовуються при

аналізі економічні угруповання господарських операцій на розрізах, дозволяють

розгляд показників у взаємозв'язок харчування та взаємній вплив, абсолютні і відносні

показники (середні величини, відсотки, коефіцієнти, індекси тощо. буд.).

Іноді би в економічному аналізі застосовуються вибіркові спостереження, додаткові

економічні угруповання і узагальнюючі показники. Для наочного зображення на

аналітичної роботі використовуються схеми, діаграми, плакати.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4