Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз господарську діяльність підприємства

Реферат: Аналіз господарську діяльність підприємства

Зміст.

1. Фінансування та кредитування.

1.1 Взаємини підприємства з аналогічними закладами фінансово кредитної системи.

1.2 Фінансовий план підприємства міста і порядок його складання.

2. Аудит.

2.1 Перевірка стану обліку тих матеріальних цінностей.

2.2 Перевірка розрахунків з подотчётными особами.

3. Аналіз господарську діяльність.

3.1 Ознайомлення з організацією аналітичної на підприємстві.

3.2 Аналіз натуральних і вартісних показників обсягу продукції.

3.3 Аналіз використання основних фондів.

3.4 Аналіз використання матеріальних ресурсів.

3.5 Аналіз витрат за виробництво.

3.6 Аналіз використання трудових ресурсів.

3.7 Аналіз результатів хозрасчётной діяльності підприємства.

3.8 Аналіз фінансового становища підприємства.

3.9 Оформлення звіту і впорядкування висновки за результатам.

Взаємини підприємства з відповідними установами

Финансово-кредитной системи.

Основою ринкових відносин є гроші. Вони пов'язують інтереси продавця та покупця. Покупець платить продавцю, розраховуючи потім продати результати своєї праці та отримати при цьому гроші. Частина він віддає банку для погашення кредиту та бюджетам різних рівнів податків, решта використовує за власні потреби. Ринкові відносини це, передусім Фінансові відносини, Коли учасники ринкових відносин припускають заробити гроші й використовувати їх у різні мети, створюючи власні відповідні грошові кошти.

Насамперед, взаємини з бюджетами різних рівнів і з позабюджетними фондами, пов'язані з перерахуваннями податків і відрахувань. Податкова система Росії недосконале, і не сприяє нормальної виробничої діяльності. Світовий досвід показує, що знизити високих темпів інфляції можна тільки через підтримку виробництва та розвитку інвестицій. А ще має бути спрямована переважно податкова, і навіть кредитна і митна політика. Зокрема, у багатьох країнах певна частину або весь приріст виробництва податками не оподатковується. Це буде вигідно і підприємствам, і державі, оскільки податки від такого типу підприємств вступають у обсязі, а ще через рік вони різко збільшуються.

Взаємини страховим ланкою фінансово-кредитної системи складаються з вище перерахованих коштів у соціальне і медичне страхування, і навіть страхування майна підприємства.

Фінансові відносини підприємства з банками будуються як і частини організації безготівкових розрахунків, і у відношенні отримання й погашення короткострокових і частка довгострокових кредитів. Організація безготівкових розрахунків надає безпосередній вплив фінансове становище підприємств. Кредит є джерелом формування оборотних засобів, розширення виробництва, його ритмічності, поліпшення якості продукції, сприяє усунення тимчасових фінансових труднощів підприємств.

Банки нині надають підприємствам ряд про нетрадиційних послуг: факторинг, лізинг, форфейтинг, траст. У водночас можуть і самостійної компанією, які спеціалізуються на виконанні зазначених функцій, якими вони виникають безпосередні відносини, минаючи банк.

Нині у взаєминах підприємств із банками є низка серйозних проблем. Практика безготівкових розрахунків примітивна: передоплата, бартер, готівка, великі неплатежі. Кредит дуже дорогий, тому його питому вагу для формування оборотних засобів підприємств принизливий (загалом трохи більше 10%). Довгостроковий позику фінансування інвестицій мало застосовується. Нетрадиційні банківські послуги теж отримали серйозного розвитку.

Фінансові відносини підприємства з фондовим ринком припускають операції із цінними паперами. Фондовий ринок Росії розвинений поки що недостатньо.

Найважливішою стороною фінансової складової діяльності підприємств є формування та використання різних грошових фондів. Через них здійснюється забезпечення господарську діяльність необхідними грошима, і навіть розширеного відтворення; фінансування науково технічного прогресу; освоєння та впровадження нової техніки; економічне стимулювання; розрахунки з бюджетом, банками.

До таких фондам ставляться такі.

При організації підприємство повинен мати статутний капітал, рахунок якого формуються основні фонди, його оборотні кошти. Організація статутного капіталу, його ефективне використання, управління ним – одне з головних та найважливіших завдань фінансових служби підприємства. Статутний капітал – основне джерело власні кошти підприємства. Сума статутного капіталу АТ відбиваючи суму випущених їм акцій, а державного устрою і муніципального підприємства – величину статутного фонду. Уставного капіталу змінюється підприємством, зазвичай, по результатом його роботи протягом року після внесення змін - у установчі документи. Збільшити (зменшити) статутний капітал можна з допомогою випуску звернення додаткових акцій (чи вилучення з обігу како-то їхньої кількості), і навіть шляхом збільшення (зменшення) наминало старих акцій. До грошовому фонду підприємства (добавочному капіталу) ставляться;

результати переоцінки основних фондів, тобто. їх до-оценка;

емісійний дохід АТ (прибуток від продажу акцій понад їх від номінальної вартості);

безоплатно отримані грошові й матеріальні цінності на виробничі мети;

асигнування бюджету на фінансування капітальних вкладень;

вартість поповнення оборотних засобів.

Резервний капітал – це грошовий фонд підприємства, утворюваний з допомогою відрахувань від прибутку. Предназначен покриття збитків, а АТ також і погашення облігацій нашого суспільства та викупу його акцій.

Фонд накопичення – це кошти, сплачувані із чистого прибутку підприємства міста і щоб їх в розвитку виробництва. Природно, однієї чистий прибуток який завжди вистачає на фінансування програми розвиток виробництва. І тут підприємство утворює інвестиційний фонд, який концентрує усі засоби, щоб їх усі засоби виробництва, зокрема чистий прибуток, і амортизаційний фонд, призначені для простого відтворення основних фондів, і навіть привлечённые і заёмные джерела.

У АТ існують поняття “ акціонерний капітал ”, яка б означала суму активів суспільства з відрахуванням його боргів. Отже, акціонерний капітал є практично суму власні кошти АТ, куди входять у собі усі наведені вище перелічені фонди (крім інвестиційного), і навіть деяких інших.

Фонд споживання створюється рахунок відрахувань від чистого прибутків і іде на виплату дивідендів (на АТ), одноразових заохочень, матеріальної допомоги, на оплату додаткових відпусток, харчування, проїзду на транспорті, і іншу мету.

Валютні фонди формуються на підприємствах одержують валютний виторг від експортних операцій чи що купують валюту для імпортних операцій. У цих цілях підприємством в комерційному банку у яких ліцензію ЦБ РФ, щодо валютних операцій відкривається валютний рахунок.

Крім розглянутих вище постійних грошових фондів, підприємства періодично створюють оперативні грошові кошти.

Двічі чи раз на місяць для підприємства формується фонд з виплати зарплати. Її основою є фонд зарплати.

Задля більшої своєчасної виплати зарплати підприємства вирішують ряд завдань. У цих цілях на рахунок накопичуються кошти, а за її відсутності підприємство звертається до банк по кредит на виплату зарплати. Важливе значення має визначення за оптимальні терміни виплати заробітної плати кількості днів, необхідні цього.

Одного разу на рік (рідше - раз на квартал) може бути освічений фонд з виплати акціонерам дивідендів з акцій.

Періодично підприємства організують фонд для платежів до бюджету різних податків. Невчасні платежі до бюджету підприємством тягнуть у себе штрафні санкції.

Крім вище зазначених, для підприємства створюється низку інших фондів коштів: на погашення кредитів банків, освоєння нової техніки, научно-иследоватеельских робіт, відрахувань вищестоящої організації.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14