Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Використання історичного досвіду для вдосконалення роботи органів управління

Реферат: Використання історичного досвіду для вдосконалення роботи органів управління

Використання історичного досвіду для вдосконалення роботи органів управління (ЗУ), науково-дослідними інститутами (НДІ), конструкторських бюро (КБ)

Вплив історії життя суспільства багатогранно і багатоплановіше. У межах цієї теми доцільно розглянути два напрямку використання історичного досвіду у суспільства: формування (що з економікою) нації з населення регіону; виконання функції методу виявлення закономірностей у різноманітних галузях життя суспільства.

1. Досвід, зміст історії як інструмент формування нації. Плідно таке образне уявлення нації з погляду впливу на "поточного" досвіду, досвіду історії: нація - це дерево; його крона пов'язані з атмосферою, що зумовлює впливом геть дерево -націю справжнього; коріння дають харчування цьому дереву з глибини сторіч; спільне вплив крони і коренів визначають життя й еволюцію нації.

Навіщо особам, що становить колективи ЗУ, НДІ, КБ знати й уміти враховувати ці обставини? Річ у тім, як раніше для формування й еволюцію нації були потрібні століття і десятиліття. Сучасні ЗМІ дозволяють деформувати націю за лічені роки [2]. Попередньо громлять економіку, захоплюють ЗМІ. Потім із допомогою ЗМІ общипують крону дерева - нації, обрубують частина коренів. Наприклад, росіянам вже понад 10 років злонамеренно твердять, що попередні 70-80 років їхнього життя - ганьба, які треба забути. Тим більше що, саме цей період країна з власного досвіду ознайомила світ із більші можливості планової економіки (нею захоплювався А. Ейнштейн [8], використовував Ф.Д. Рузвельт, взяли на озброєння цивілізовані країни світу, досягли тому економічних успіхів), визволила світ від жахів фашизму, вивело у космос. Під впливом ЗМІ можуть різко змінюватися національні риси характеру (менталітет нації) у властивому для ворогів напрямі. Органам управління силами (військами) треба знати зміна якостей особового складу кораблів і частин, т.к. вони (якості) впливають на тактику, оперативне мистецтво, вирішення питань стратегічного застосування сил, методи управління, зміст виховної роботи з особовим складом. Спеціалісти НДІ, КБ що неспроможні розробляти ефективні системи зброї та боєприпасів технічних засобів не враховуючи якостей обслуговуючого особового складу, творців систем. Загальновідомо, що М.И. Кошкін розробив шедевр танкобудування світу - танк Т-34 - зокрема і завдяки правильному баченню "поля майбутнього бою", обліку особливостей екіпажів танків, складів колективів підприємств, створюють ці танки [7]. Відомі й приклади згубних наслідків неврахування зазначених обставин [6]. Зазвичай, виявлення необхідної виконавцям інформації потрібно вивчення великих періодів у житті суспільства з допомогою при цьому экспресс-исторических (у поступовій динаміці управління, "по гарячих слідах") досліджень. Часто необхідні геополітичні, геоекономічні прогнози, які включають і розгляд еволюції противників [9]. Методологія таких досліджень - велика самостійна тема. Проте їх аксіоматику необхідно викласти відразу ж.

Аксіома № 1. Ключ до вивчення законів історії суспільства слід шукати над головах людей, а економіці суспільства (Й.В.Сталін, 1938 р.)

Аксіома № 2. Щоб дію був успішним, необхідні дві умови. Перше - правильне визначення кінцевої мети дії. Друга - правильне визначення способу досягнення кінцевої мети (Аристотель, 4 в. до зв. е.).

Аксіома № 3. Будь-яка досить багата несуперечлива формальна система неодмінно неповна (Гедель, 1931 р.).

1-е слідство з аксіоми № 2. У всякому дії треба бачити мету і спосіб її досягнення.

2-ге слідство з аксіоми № 2. Якщо мета дії не оголошено чи маскується, її потрібно виявити, аналізуючи способи діянь П.Лазаренка та враховуючи правило: "Кому вигідно?"

Наслідки з аксіоми № 3. Будь-яка несуперечлива формальна система завжди є частиною більш широкою формальної системи чи (і) взаємодіє зі іншими системами.

2. Досвід, зміст історії як інструмент вдосконалення методу роботи фахівців ЗУ, НДІ, КБ використовується для:

а) виявлення об'єктивно обумовлених тенденцій розвитку на досліджуваних сферах життя нашого суспільства та факту народження нових областей теорії та практики у тих сферах;

б) вдосконалення методів роботи фахівців у цих областях.

Викладемо тему з прикладу, який став вже історією. У 1961 р. далекоглядний начальник ВМА адмірал Ю.О. Пантелеев розпорядився вводити на академії вивчення дослідження операцій (ІС). У Росії її - СРСР був великий політичний досвід успішного використання математичного моделювання (тобто саме ІС) з метою практики. Проте багатьма фахівцями ІС цим досвідом історії ігнорувався, а педалировалась зв'язок ІС з кібернетикою. Кібернетика ж 50-60-х років наголошувала на брехливо зрозумілу спільність процесів управління у неживої і живий (різної) природі. Всім практиків у сфері управління була очевидна, що управління лапкою мурахи, механізмом і бригадою кораблів має подібність суто зовнішнє - наявність контуру управління, а відмінність принципове - відсутність (два перших прикладу) та наявність (останній приклад) творчості людини. Заперечення хибних догм кібернетики перетворювалося на заперечення ІС.

Для виявлення ролі й місця ІС при управлінні силами і технічними системами провели історичну розвідку свою з наведеної вище аксіоматики. Докладно воно викладено в [1], тут викладається тезово.

Щоб управляти, треба передбачити, аби передбачати, треба зазначити закономірності керованих процесів, а цього потрібні методи їхньої організації виявлення. Історично першими методами були використання накопиченого досвіду і якісний аналіз, логіка (основи методів логіки розробив Аристотель на чотири в. е.).

Ускладнення структури армії й флоту зажадало впровадження нового інструмента пізнання - натурного моделювання. У запланованій військовій сфери його уперше вжив Петро, чиї "потішні походи" були моделями боїв. Його справа продовжив і П.О. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков та інших. Військові гри картами (різновид натурних моделей) використовував Наполеон, їх методику розробляли прусські офіцери Рейсвицы (батько із сином) на початку 19 в. Ділові гри - натурное моделювання в адміністративних і стабільності економічних структурах - почали активно застосовуватися з середини 20 в.

Проте натурное моделювання нездатна розкривати багато властивостей керованих процесів, найчастіше вимагає надмірно великих ресурсів, часу. З'явилося математичне моделювання (ММ). Невдовзі виникла одне важливе причина використання ММ - гострій суперечності між прагненням збільшувати час розробки обгрунтованих рішень, планів і необхідністю зменшувати цей час підвищення темпів управління. Дозвіл цього протиріччя можливе лише за автоматизації процесів управління з допомогою ЭВТ, що потребує ММ.

Так сталь зрозумілі об'єктивна неминучість появи методів ІС, їх роль і у процесі управління - бути однією з методів пізнання закономірностей керованих процесів. Встановлено також, що ході послідовного формування старі методи пізнання збагачуються з допомогою нових, нові використовують багато з апарату старих методів. Та що викликає необхідність розробки методів? Використання аксіоми №1 дає змоги виявити ланцюжок залежностей: вдосконалення знарядь і засобів виробництва ® створення нових засобів і систем збройної боротьби ® ускладнення структури армії й флоту ® ускладнення закономірностей, прискорення темпів збройної боротьби ® потреба у нових інструментах пізнання. Важливий висновок: той процес не зупиниться нині досягнутому рівні, т. до. не вичерпалися причини його стимулюючі. Керівники повинні розробляти, виявляти нові методи з урахуванням попередження Гегеля: "Нове народжується як єресь, а вмирає як забобон".

Як застосовувати ІС під час управління? Дотримуючись аксіомі №2 спочатку було виявлено мета ІС, тобто. використання ММ. І тому (див. аксіому №3) були спільно вивчені властивості ММ збройної боротьби, особливості управління системами зброї, технічних засобів і силами, можливості ЭВТ [1]. Виявлена мета ІС при управлінні силами: підвищення ефективності прийнятих прийняття рішень та планів, оперативності їх підготовки й проведення життя. Але у розробці способів досягнення цього (аксіома №2) насамперед необхідні методи розробки системи напрямів, цілей оптимізації вироблюваних прийняття рішень та планів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2