Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Поняття і різноманітні види цінних паперів

Реферат: Поняття і різноманітні види цінних паперів

План

1. Поняття цінних паперів………………………………… …………….3

1.1. Природа фіктивного капитала……………………………….3

1.2. Сертифікат цінної бумаги……………………………………4

1.3. Ризик придбання цінних бумаг……………………………4

1.4. Види цінних паперів…………………………………………… 4

2. Основні види цінних бумаг…………………………………………6

2.1. Акции………………………………………………………………6

2.2. Облігації……………………………………………………… 7

3. Суб'єкти ринку цінних бумаг……………………………………….9

4. Заключение………………………………………………………………10

Список використовуваної літератури………………………………… 11

Ценная папір - документ, виражає право власності, чи відносини з посяду.

«Словник ділову людину»

1. ПОНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

1.1. Природа фіктивного капіталу.

Перш ніж перейти власне до цінних паперів, слід зупинитися такому понятті, як фіктивний капітал, оскільки рух фіктивного капіталу і є основою функціонування ринку і існування цінних паперів як. Фіктивний капітал є громадське ставлення, суті якого у його здібності вловлювати певну частину додаткової вартості. Історично основа виникнення фіктивного капіталу полягало у відокремленні позичкового капіталу від виробничого й освіті кредитної системи, а технічний відрив фіктивного капіталу від реальної стався з урахуванням позички капіталу, у результаті до рук власника позичкового капіталу залишається титул власності, а як реально розпоряджається цим капіталом функціонуючий підприємець. Тим самим було фіктивний капітал проявляється у формі титулу власності, здатного розпочинати звернення, і більше, здатного звертатися щодо незалежно від руху дійсного капіталу. Реально фіктивний капітал опосередковує процеси руху капіталу, і розподілу і перерозподілу прибутку, і навіть перерозподілу національного доходу системою державних фінансів.

Ценная папір є документ, який висловлює пов'язані з нею майнові і немайнові права, може самостійно звертатися над ринком і "бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, є джерелом отримання регулярного чи разового доходу. Отже, цінних паперів виступають різновидом грошового капіталу, рух якого опосередковує наступне розподіл тих матеріальних цінностей.

У минулому цінних паперів існували тільки у фізично відчутною, паперової форми і друкувалися типографськими способами на спеціальних паперових бланках. Цінні папери, зазвичай, виготовляються з досить високим рівнем захищеності від його можливих підробок. Останнім часом у зв'язку з значним збільшенням обороту цінних паперів чимало їх стали оформлятися як записів у книжках обліку, і навіть в різних носіях інформації, тобто перейшли у фізично невловиму (безпаперову) форму. Тому на згадуваній ринку цінних паперів випускаються, звертаються і погашаються як власне цінних паперів, продовжує їх замінники. Об'єкти угод над ринком цінних паперів також називають інструментами ринку цінних паперів, фондами (у значенні грошові кошти) чи фондові цінності.

1.2. Сертифікат цінних паперів.

Що стосується, якщо цінних паперів не перебувають у фізично відчутною формі або якщо їх паперові бланки вкладаються у спеціальні сховища, власнику цінних паперів видається документ, котра засвідчує право власності на або ту фондову цінність. Документ називається сертифікатом цінних паперів. Сертифікати цінних паперів на пред'явника можна випускати для заміщення собою кількох однорідних цінних паперів (подібно грошовим купюрам різних номіналів). У разі сертифікат необов'язково мусить мати інформацію про власника фондовій цінності.

Цінні папери фактично є юридичні документи, які свідчать про праві їх власника з доходу чи частину майна фірми.

Купуючи цінний папір, інвестор чи може розраховувати, принаймні, на два виду доходів: інвестиційний й додатковий курсовий. Інвестиційний дохід - це прибуток від вла

дения цінними паперами ( званий також дивідендом). Курсовой дохід - це дохід, отриманих у результаті купівлі папери за ціною (приміром з номінальною, тобто зазначеної їхньому бланку) із наступною перепродажем з іншої,

нижчій ціні.

Багато цінних паперів випускаються приватними компаніями і дістали назва приватних (комерційних). Приватні інструменти ринку є (теоретично) менш надійними проти державними, якими уряд гарантує (по крайнього заходу має гарантувати) виконання умов випуску.

1.3. Ризик придбання цінних паперів.

Вкладення коштів у приватні фондові інструменти пов'язані з багатьма видами ризиків, у своїй розрізняють такі їх види:

- ризик втрати капіталу, вкладеного в цінних паперів, що виникає, наприклад, у зв'язку з банкрутством емітента;

- ризик втрати ліквідності, тобто, що куплену цінний папір не можна буде продати над ринком, не уникнувши у своїй великих втрат цінується;

- ринковий ризик, тобто ризик падіння їх ціни внаслідок погіршення загальної кон'юнктури ринку.

У світовій практиці можна назвати різні підходи до визначення цінних паперів: різні переліки цінних паперів, які включаємо до цього поняття; різні підходи до змісту економічних відносин, які висловлюють цінні папери т.п.

1.4. Види цінних паперів.

Отже, цінних паперів - це на ресурси, що відповідають наступним вимогам:

обертаність,

доступність громадянській обороту,

стандартність і серійність,

документальність,

регулювання і визнання державою,

ринковість,

ліквідність,

ризик від придбання.

У Російській Федерації, згідно з Положенням про випуск й жорстоке поводження цінних паперів і фондових біржах в РРФСР від 28.12.1991г., цінних паперів - це грошовий документ, котра засвідчує майнове право чи ставлення позики власника документа стосовно особі, видало такого документа.

У російської практиці використовують такі види цінних паперів:

1. Акції акціонерних товариств - будь-які цінних паперів, що посвідчують право їх власника частку у своїх засобах акціонерного товариства, отримання доходу своєї діяльності і, зазвичай, щодо участі під управлінням цим суспільством.

2. Облігації (підприємств тощо.) - будь-які цінних паперів, що посвідчують відносини позики поміж їхніми власником (кредитором) особою, яке випустило документ (боржником).

в т. год.

- житлові сертифікати - особливий вид облігацій з индексируемой акцій становить, удостоверяющей право їх власника для закупівлі житла при

умови придбання пакету житлових сертифікатів чи виконання інших умов емісії.

3. Державні боргові зобов'язання - будь-які цінних паперів, з яких випливає відносини позики, у яких боржником виступає держава, органи державної влади чи управління (державні короткострокові облігації, облігації внутрішнього облігаційної позики 1992 р. тощо.).

4. Похідні цінних паперів - будь-які цінних паперів, що посвідчують право їх власника для придбання чи продаж акцій, облігацій і введення державних боргових зобов'язань (фінансові ф'ючерси та інших.).

зокрема.

- опціони акцій (облігацій) - правом купівлі акцій на пільгових умов.

5. Сертифікати акцій - цінних паперів, є свідченням володіння пойменованого у ньому особи певною кількістю акцій.

6. Вексель - складене по встановленої законом формі безумовне письмове борговий грошове зобов'язання, видане однією стороною (векселедавцем) боці (векселедержателю ).

зокрема.

- комерційні папери - короткострокові фінансові прості векселі, випущені для короткострокового залучення засобів у оборот емітента.

7. Акції підприємств - цінних паперів, з яких випливає внесення коштів у мети розвитку підприємства, які дають права щодо участі під управлінням підприємством, які передбачають виплату її власнику дивіденда.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4