Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз гніву й ефективність використання основних засобів

Реферат: Аналіз гніву й ефективність використання основних засобів

Запровадження

Стан виробничого потенціалу – важливий чинник ефективності основний підприємств, отже його фінансової стійкості. Бухгалтерська звітність дозволяє досить докладно проаналізувати наявність, стан і журналістам зміну найважливішого елемента виробничого потенціалу підприємства – його основних засобів.

Як відомо, виробничі основні фонди – це будинку, споруди, машини та устаткування, транспортні засоби, інструменти, виробничий і Київський господарський інвентар та інших види.

Будь-яке підприємство незалежно від форми освіти і виду має постійно розглядати рух свої основні виробничих фондів, до їхнього складу і реальний стан, ефективність використання.

Ця інформація дозволяє підприємству виявити шляху й резерви підвищення ефективність використання основних фондів, крім того вчасно знайти й скоригувати негативні відхилення, які надалі можуть спричинити неабиякі наслідки на шляху успішної діяльності підприємства.

Саме тому проблема підвищення ефективність використання основних фондів є такою важливою для будь-який організації. Адже неефективне їх використання призводить до зменшення обсяги виробництва чи реалізації, що у своє чергу зменшує доходи підприємства, відповідно, позначається на прибутку.

1. Цілі, завдання, джерела аналізу.

Стан виробничого потенціалу – важливий чинник ефективності основний підприємств, отже його фінансової стійкості. Бухгалтерська звітність дозволяє досить докладно проаналізувати наявність, стан й зміна найважливішого елемента виробничого потенціалу підприємства – його основних засобів.

Як відомо, виробничі основні фонди – це будинку, споруди, машини та устаткування, транспортні засоби, інструменти, виробничий і Київський господарський інвентар та інших види.

Будь-яке підприємство незалежно від форми освіти і виду має постійно розглядати рух свої основні виробничих фондів, до їхнього складу й сьогодні стан, ефективність використання.

Ця інформація дозволяє підприємству виявити шляху й резерви підвищення ефективність використання основних фондів, крім того вчасно знайти й скоригувати негативні відхилення, які надалі можуть спричинити неабиякі наслідки на шляху успішної діяльності підприємства.

Саме тому проблема підвищення ефективність використання основних фондів є такою важливою для будь-який організації. Адже неефективне їх використання призводить до зменшення обсяги виробництва чи реалізації, що у своє чергу зменшує доходи підприємства, відповідно, позначається на прибутку.

Основні виробничі фонди підприємства – це кошти праці, які беруть участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи у своїй свою натуральну форму, які вартість переноситься на виготовлений продукт поступово, частинами, в міру їхнього використання.

Виробничі основні фонди підприємства – це производственно-техническая база підприємства.

По діючої видовий класифікації основні виробничі фонди підприємств діляться ми такі групи:

· будинку, споруди;

· передавальні устрою;

· машини та устаткування;

· інструменти та пристрої, службовці понад рік і які стоять більш стократного, встановленого законом, суми мінімальної місячної оплати праці за одиницю;

· виробничий і Київський господарський інвентар.

При аналізі основних виробничих фондів особливу увагу приділяють вивченню стану, динаміки і структури основних засобів, оскільки вони займають велику питому вагу у тривалих активах підприємства.

Основні фонди діляться на промислово-виробничі і непромислові, і навіть фонди невиробничого призначення. Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. З іншого боку, прийнято виділяти активну частину (робочі машини та устаткування) і в пасивну частина фондів, і навіть окремі підгрупи згідно та його функціональним призначенням. Така деталізація необхідна виявлення резервів підвищення ефективність використання основних фондів з урахуванням оптимізації їх структури. Велике зацікавлення у своїй представляє співвідношення активних і пасивних частин, силових і тимчасових робочих машин, тому що від їх оптимального поєднання багато в чому залежачи фондовіддача, фондорентабельность і стан підприємства.

Аналіз основних фондів є значним нічого для будь-якого підприємства чи організації, оскільки саме вони є основою будь-якого виду. Попри розходження в основні фонди характером готової продукції очевидно, що вони є двигуном виробництва, торгівлі тощо.

Тому аналіз основних виробничих фондів – це основа для планування і прогнозування обсягів випуску продукції, чисельності робітників і багатьох інших показників.

Важлива завдання аналізу – вивчення забезпеченості підприємства основними виробничими фондами. Забезпеченість окремими видами машин, механізмів, устаткування, приміщеннями встановлюється порівнянням фактичного їх наявності з планової потребою, яка потрібна на виконання плану з випуску продукції. Обобщающими показниками, котрі характеризують рівень забезпеченості підприємства основними виробничими фондами, є фондовооруженность праці та технічна озброєність праці.

Рівень тех-нічної озброєності праці визначається ставленням вартості виробничого устаткування до среднесписочному числу робітників у найбільшу зміну. Темпи його розвитку сопоставляются з темпами зростання продуктивність праці. Бажано, щоб темпи зростання продуктивність праці випереджали темпи зростання технічної озброєності праці.

Джерелами формування основних фондів підприємства є її фінансові ресурси. Так, при установі підприємства основні фонди формуються з допомогою статутного капіталу. Надалі під час діяльності підприємства основні фонди поповнюються і оновлюються з допомогою доходів від і позареалізаційних доходів.

Джерелами формування основних фондів можуть бути і кредити, субсидії тощо. буд.

Основними джерелами інформації, використовуваної для аналізу є дані форм № 2 бухгалтерської звітності, 2-Т і II статистичної звітності.

2. Аналіз руху основних засобів, їх складу, структури та стану.

Склад основних виробничих фондів багато чому визначається галузевої приналежністю підприємства. Несомненны відмінності, властиві багатьом галузям промисловості, будівництва, транспорту, сільського господарства, зв'язку й інших областях господарювання.

Специфіка сільського, організації лісового господарства, рибальства, полювання й до інших галузей господарську діяльність супроводжується потребами у деяких видах основних фондів.

Структура основних виробничих фондів визначається багатьох чинників. Найважливіші їх:

- характер своєї продукції;

- рівень технологічної складності виробництва;

- географічні умови розташування підприємства.

Відмінність основні фонди характером готової продукції очевидні, якщо зіставити, наприклад, машинобудівне, автотранспортне чи торгове підприємство.

Якщо промислового підприємства звичайним є частка машин і устаткування рівні 30-40% і більше, то торгових організаціях вона становить близько 10-12%. Так само незаперечні відмінності навіть у близьких у зв'язку зі продукції, але які відрізняються завданням підприємствах – автомобільний коли завод і майстерня автосервісу.

Що ж до географічних умов, то першу чергу треба врахувати розбіжності у тривалості опалювального сезону і взагалі необхідності опалення, у змінах тривалості світлового дня, як це спостерігається околицях заполярья, в обліку особливостей сейсмічної небезпеки ряд територій.

Залежно від специфічних особливостей участі у процесі виробництва основні фонди діляться на активні і пасивні.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6