Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз збутової діяльності

Реферат: Аналіз збутової діяльності

2.1. Внутрішня й зовнішня середовище діяльності підприємства ВАТ «Акконд».

Чебоксарская кондитерська фабрика було засновано 1944 року. Під фабрику віддали приміщення складу. З перших днів фабрика виробляла близько 600 тонн борошняних виробів на рік. У 1955 – 56 рр. було проведено реконструкцію і фабриці стали виробляти карамель, півник, цукерки помадные, печиво. Річний випуск кондитерських виробів досяг 1200 т дизпалива на рік. 1981-го року завершили побудова нової фабрики, що ж стала випускати своєї продукції. Починаючи з 1984 року проведена велику роботу з впровадженню нової влади і передовий технології, тобто. механизированы ділянки основних виробництв. У 1986 р. по механізації навантажувально-розвантажувальних робіт і транспортних операцій, було встановлено транспортери складі сировини, збірні транспортери в цехах, реконструйована паточная станція по сливу і прийому меляси у виробництві. Механизирована подача шоколадної глазурі в виробничий цех, згущеного молока і жиру. У цей самий року була побудована гілка залізниці й запущена в експлуатацію.

У грудні 1992 року кондитерська фабрика перетворилася на відкрите товариство «Акконд». Засновником суспільства є установчий комітет Чувашской республіці із управління майном. Суспільство є юридичною особою, має печатку зі своїми найменуванням, фірмовий знак (символіку), розрахунковий рахунок та інші рахунки рублях й у іноземній валюті у державних установах банків. Статутний капітал суспільства до 01.01.98 року становить 405 тыс.рублей Вартість однієї акції дорівнює 1 рубаю. Суспільство діє підставі Статуту прийнятим загальні збори акціонерів. Вимога статуту обов'язкові виспівати усіма органами суспільства і його акціонерами Статут містить такі розділи (див. додаток). Одного разу на рік суспільство проводить річне зборів акціонерів у найкоротші терміни встановлені Законодавством. Крім річного можуть скликатися позачергові (надзвичайні) збори.

Другим за рівнем значимості управління суспільством є: рада директорів, і ревізійна комісія. До ради директорів входять: голова фонду майна, представник колективу, представників органів влади, акціонери володіють 17% і біліша звичайних акцій.

У полномочии Ради директорів входять завдання виробленні стратегічної політики щодо розподілу капіталу суспільства і забезпечення прав акціонерів суспільства, і навіть рішення загальних керівництва діяльністю Товариства. Для контролю над фінансово-господарської діяльністю суспільства обирається ревізійна комісія з 5 людина компетенція і Порядок роботи ревізійної комісії суспільства визначено Статутом суспільства, затвердженим загальними зборами.

Виконавчим ж органом Товариства є правління, на чолі якого стоїть Генеральний директор. До компетенції виконавчого органу ставляться розв'язання всіх питань що з поточної діяльністю підприємства, не складових виняткову компетенцію інших органів управління суспільством, певну законодавством чи Статутом суспільства.

До виконавчих органів ставляться:

- заступники директора;

- економічний відділ;

- бухгалтерія тощо.

На малюнку відображена організаційну структуру ВАТ «Акконд»

Рис Організаційна структура управління ВАТ «Акконд».

Будь-яке підприємство, фірма, організація складається з внутрішніх елементів. До основних елементів внутрішнього середовища ставляться:

- Цілі, місія організації;

- Ділова стратегія;

- Люди;

- Структура;

- Ресурси;

- Технології;

Нижче подана схема взаємодії цих елементів:

З схеми видно, всі ці елементи взаємозв'язані й якщо відбудеться зміна однієї з цих, це вплине зміна інших.

Будь-яка організація має призначення, тобто. можна означити як місяці організації ВАТ «Акконд» прагне виробляє таку продукцію, що б доступна усім верствам населення задовольняла б, усе запити, й було б високоякісної. Досягнення всієї місії решта організацій повинна ставити собі певні цілі, які регулювали її це ще би мало бути загальними як управлінського, так виконавчого складу.

Основні мети ВАТ «Акконд»

1. Збільшення обсяги виробництва та її реалізації;

2. Удосконалення виробничого устаткування;

3. Підвищення кваліфікації персоналу (управлінського і виконавчого);

4. Улучшений умов праці працівників;

Досягнення цілей поставлених перед підприємством, решта організацій розробляє власну програму досягнення довгострокових цілей. Ділову стратегію підприємства виконання доручається організаційну структуру, яка проводить поточне керівництво і повсякденну роботу (мал. )

Ринок здорово відкоригував кадрову ситуацію. Люди стали дорожити своєю низькооплачуваною роботою, порушення трудовий дисципліни поменшало, якщо з дореформенными часом. Трудові стосунки підприємстві регламентується колективним договором, у якому обумовлюються всі необхідні позиції; охорона і Порядок оплата праці, отримання заохочень тощо. Нині на фабриці працюють близько 860 людина їх у основному виробництві зайнято 771.

За 1998 рік темпи зростання продуктивність праці перевищив темпи зростання зарплати (див. таблицю ). Зниження продуктивність праці в результаті збільшення кількості працюючих. У 4 кварталі додатково на контрактних засадах приймалися робочі на ділянку фасування подарунків, третю зміну цеху роздрібу та виробництва м'яких карамелі.

Склад фонду оплати праці за 1998 рік у порівнянні з 1997 роком за видами оплати мало змінився. Через війну застосування більш раціональних режимів роботи робочих.

Праця і їхня заробітна плата.

Цеха

Чисельність ППП (чол)

Середня вести 1 раб. ППП

Продуктивність праці (ТН)

1998

1997

%

1998

1997

%

1998

1997

%

ККЦ

213,9

227,2

94,1

1338,9

1458,2

91,8

30,0

30,2

99,3

БВЦ

183,7

222,8

82,5

1356,9

1398,1

97,7

41,7

29,2

142,8

КРЦ

92,3

Х

Х

1333,9

Х

Х

6,5

Х

Х

по пред-приятию

771

738

104,5

1441,7

1519,8

94,9

19,060

18,707

101,1


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12