Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз виробництва та реалізації продукції

Реферат: Аналіз виробництва та реалізації продукції

Запровадження

Основне завдання промислових підприємств є найповніше забезпечення попиту населення високоякісної продукцією. Темпи зростання кількості обсягу виробничої продукції, підвищення якості безпосередньо впливають на величину витрат, прибуток і рентабельність підприємства.

Обсяг виробництва та реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) – це основні показники, що характеризують діяльність підприємства. Обсяг реалізації дуже важливий задля встановлення нормованих статей витрат – витрат реклами, представницьких витрат, і навіть для обчислення цілого ряду податків.

З власного економічному змісту обсяг реалізованої продукції характеризує кінцевий фінансовий результат роботи підприємства, виконання своїх зобов'язань споживачам, ступінь участі у задоволенні потреб ринку.

У цьому курсової роботі розглядаються проблеми реалізації продукції, і навіть аналізується обсяг вироблену продукцію. Ключовим моментом є особливості аналізу обсяги виробництва своєї продукції ВАТ « Сири Калужские».

Завдання курсової праці полягає у тому, щоб, проаналізувавши дані показники, виявити резерви їхнього збільшення, і навіть чинники що впливають ці показники.

Об'єктом аналізу курсової стало Відкрите Акціонерне Суспільство «Сири Калужские».

У першій частині роботи наводяться методичні основи аналізу обсягу виробництва та реалізації продукції. В другій частині описується сам об'єкт дослідження та проводиться аналіз. Останній частини розглядаються чинники та резерви збільшення виробництва та реалізації своєї продукції даному підприємстві.

ГЛАВА I Методика аналізу обсягу виробництва та реалізації продукції

1.1. Економічне утримання і значення обсягу виробництва та реалізації

продукції

Інформаційній базою для аналізу обсяги виробництва та її реалізації продукції то, можливо:

1. Статистичні показники (додаток до балансу – форма № 4, «рух готових виробів, їх відвантаження і реалізація» – форма №16);

2. Оперативні звіти;

3. Планы-графики виробництва;

4. Плани економічного та розвитку підприємства;

5. Різні види супровідній документації.

Аналіз роботи промислових підприємств починають із вивчення показників випуску продукції.

Основні завдання:

1. Оцінка обсягу, якості, динаміки, структури продукції;

2. Перевірка збалансованості і оптимальності планованого виду продукції, і навіть оцінка реальності й напруженості виробничих показників;

3. Виявлення впливу окремих чинників на результат;

4. Розробка рекомендацій (заходів) як поточного характеру, і з перспективи.

Основними показниками обсягу продукування є товарна і валова продукція.

Валова продукція – це вартість всієї вироблену продукцію і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в зіставних і діючих цінах.

Товарна продукція – відрізняється від валовий тим, що до неї не включаються залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський оборот. За своїм складом на підприємствах валова продукція збігаються з товарної, якщо ні внутрішньогосподарського обігу субстандартні та незавершеного виробництва.

Обсяг реалізації продукції визначається чи з відвантаженні продукції покупцям, чи з оплаті (виручці). Може виражатися в порівняних, планових і головних дійових цінах. У разі ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення. Реалізація продукції є ланцюгом між виробництвом і які споживачем. Від, розпродується продукція, який попит її у над ринком, залежить обсяги виробництва.

Важливе значення з оцінки виконання виробничої програми мають значення і натуральні показники обсяги виробництва та її реалізації продукції (Штуки, метри, тонни тощо.). Їх використовують під час аналізу обсяги виробництва та її реалізації продукції з окремих видів і групам однорідної продукції.

Условно-натуральные показники, як і вартісні застосовуються для узагальненої характеристики обсяги виробництва продукції, наприклад, на ВАТ «Сири Калужские» використовують такий показник, як тисячі умовних банок.

Нормативні трудовитрати використовуються також і узагальненої оцінки обсягів випуску продукції тому випадку, як у умовах многономенклатурного виробництва неможливо використовувати натуральні чи умовні вимірювачі.

При аналізі обсягу продажу продукції використовуються такі вимірювачі:

1. Абсолютні:

· Натуральні

· Стоимостные

· Трудові

2. Відносні:

· Відсотки

· Коефіцієнти

· Сотые частки

· та інші показники, які підприємство обере.

Готовая продукція може бути по:

1. оптовим цінами;

2. роздрібним цінами;

3. договірних цін.

Оптові ціни встановлюються лише на рівні роздрібних за мінусом торгових, збутових знижок з урахуванням місцезнаходження цього підприємства.

При встановленні відпускних ціни продукцію керуються Указом Президента РФ «Про заходи з лібералізації цін» від 3.12.91 (зі змінами від 26.06.95).

У разі ринкових відносин ціни різняться про особливості купівлі-продажу:

1. базисна ціна встановлюється, коли є угода і потрібно визначити сорт і якість продукції, тобто. вона узгоджується лише на рівні купівлі-продажу між постачальником і споживачем.

2. Фактурная ціна – умовна ціна, вона узгоджується лише на рівні підписання контракту.

· EXWORK – продавець дає права покупцю розпоряджатися продукцією своєму складі.

· FOB – товар постачатиметься безпосередньо покупцю з допомогою постачальника до місця перебування.

· CAF – умови, коли продавець оплачує витрати до місця призначення.

CIF = CAF + страховий внесок.

3. Світова цін – визначається найвищим рівнем цін експортерів чи рівнем ціни аукціонах, рівнем цін провідних фірм.

1.2. Аналіз динаміки виробництва та реалізації продукції.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску та її реалізації продукції, розрахунку базисних і цепних темпи зростання і приросту. Цей аналіз показує, як змінився обсяги виробництва та її реалізації певну кількість років. Якщо темпи зростання виробництва значно вища темпів реалізації продукції, це засвідчує лише накопиченні залишків нереалізованої своєї продукції підприємства і неоплаченої покупцями.

Середньорічний темпи зростання (приросту) випуску та її реалізації продукції можна розрахувати по среднегеометрической чи среднеарифметической виваженої. У курсової я застосовую среднегеометрическую зважену.

Для наочності динаміка товарної і валової продукції то, можливо зображено з допомогою графіків, як столбчатых і полосовых діаграм.

Оперативний аналіз виробництва та відвантаження продукції складає основі розрахунку, у якому відбиваються планові і фактичні інформацію про випуску і відвантаженні продукції з обсягу, асортименту, якості, і навіть відхилення від плану.

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язані з аналізом виконання договірних зобов'язань на поставки продукції. Недовиконання плану з договорами підприємствам обертається зменшенням виручки, прибутку, виплатою штрафних санкцій. З іншого боку, за умов конкуренції підприємство може втратити ринки збуту, що воно потягне у себе спад виробництва.

Особливо важливого значення підприємствам має виконання контрактів про поставки товарів для державних потреб. Це гарантує підприємству збут продукції, своєчасну її оплату, пільги із податків, кредитах банків і т.п.

У процесі аналізу визначається виконання плану поставок протягом місяця і з наростаючим результатом загалом підприємства, у межах окремих споживачів і деяких видів продукції, з'ясовуються причини недовиконання плану, та дається оцінка діяльності з виконання договірних зобов'язань.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12