Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз неплатоспроможності підприємства міста і шляху виходу з кризи

Реферат: Аналіз неплатоспроможності підприємства міста і шляху виходу з кризи

Зміст

Запровадження………………………………………………………………………………… .

2

1. Теоретичні аспекти аналізу неплатоспроможності підприємства

1.1 Підстави визнання підприємства неплатоспроможним………………………

5

1.2. Методика розрахунку показників втрати і відновлення платоспроможності…….

8

1.3.Связь неплатоспроможності підприємства з заборгованістю держави

проти нього…………………………………………………………………………………… .

14

2.Анализ неплатоспроможності підприємства з прикладу ООО"Приз-Металл-Сервис"

2.1 Коротка характеристика підприємства………………………………………………… .

17

2.2 Аналіз показників неплатоспроможності……………………………………………

18

2.3 Аналіз причин що спонукали неплатоспроможності ООО"Приз-Металл-Сервис"…

23

3. Рекомендації за вибором шляху виходу з кризового стану

3.1 Можливі причини неплатоспроможності …………………………………………

25

3.2 Шляхи виходу з кризового стану………………………………………………….

27

3.3 Рекомендації щодо виходу з кризової ситуації для ТОВ "Приз-Металл-Сервис".

34

Укладання ……………………………………………………………………………….

37

Список використаної літератури ……………………………………………………

39

Додатка

Запровадження

Нині, переходити економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридичну відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Усе це значно збільшує роль аналізу їх фінансового становища: наявності, розміщення акцій і використання коштів.

У будь-якій галузі наукових знань і сфері людської діяльності неможливо уникнути аналізу. Та особливо віра аналіз необхідний економіки, оскільки успішний розвиток економіки залежить від України всього суміжного і навколишнього (політики, соціології, культури, екології тощо.)

Аналіз фінансово-господарську діяльність є кінцевою результатом в усіх галузях професійної діяльності: у промисловості, сільське господарство, будівництві, торгівлі тощо.

Формування ринкової економіки вимагає розвитку аналізу, у першу чергу на мікро-рівні, цебто в рівні окремих підприємств, своїх внутрішніх структурних підрозділів. У той самий час аналіз необхідний і макро-уровне, оскільки народно-хозяйственные узагальнення не протипоказані комерційним відносинам, принципам та санітарним вимогам вільного ринку.

Економічний аналіз є прикладної наукою, що становить систему спеціальних знань. Він пов'язані з дослідженням виробничого процесу в взаємозв'язку з економічним процесом; з науковим обґрунтуванням бізнес-планів; з виявленням позитивних і негативних факторів кількісними вимірам та побічних дій; із розподілом тенденцій і пропорцій господарського розвитку, а також із використанням внутрішньогосподарських ресурсів; з узагальненням передового досвіду й ухваленням оптимальних управлінські рішення

У результаті економічного аналізу господарські процеси вивчаються у тому взаємозв'язок харчування та взаємозалежності. Насамперед досліджуються суттєві, основні що визначають чинники, що впливають господарські процеси. Здійснюється виконання таких аналізів:

· аналіз обгрунтування й виконання бізнес-планів;

· аналіз порівняльних даних маркетингових досліджень;

· аналіз можливостей виробництва та збуту, виявлення внутрішніх та зовнішньоекономічних ситуацій, які впливають виробництво і збут;

· аналіз ділових сценаріїв та його реального здійснення,

· аналіз співвідношення попиту й пропозиції;

· аналіз конкретних постачальників сировини і комплектуючих;

· аналіз покупців;

· аналіз комерційного ризику

Основними завданнями економічного аналізу є:

· підвищення научно-экономической обгрунтованості нормативів і бізнес-плану;

· об'єктивне і всебічне вивчення за даними бухгалтерського облік і звітність виконання встановлених бізнес-планів й дотримання нормативів за кількістю, структурі та якості випущеної продукції, робіт, послуг;

· розрахунок економічну ефективність використання трудових, потребує матеріальних та фінансових ресурсів;

· контролю над здійсненням вимог комерційних розрахунків й оцінка кінцевих фінансових результатів;

· виявлення і вимір внутрішніх резервів усім стадіях виробничого процесу;

· обгрунтування і випробування (перевірка) оптимальних управлінські рішення

Основною метою фінансового аналізу є отримання небагатьох ключових параметрів, дають об'єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін - у структурі активу і пасиву, в расчётах з дебіторами і кредиторами. У цьому аналітика і менеджера може цікавити , як поточне фінансове становище підприємства, і його проекція на найближчі чи більше віддалені перспективи, тобто очікувані параметри фінансового становища.

Головна мета даної роботи - досліджувати фінансове становище підприємства ООО"Приз-Металл-Сервис", виявити проблеми платоспроможності і дати рекомендації для поліпшення стану.

З поставленої мети, можна сформувати завдання:

v розрахунок коефіцієнтів ліквідності;

v розрахунок коефіцієнтів платоспроможності;

v аналіз отриманих коефіцієнтів;

v розробка заходів із поліпшення фінансово - господарську діяльність.

Аби вирішити перелічених вище завдань було використано річна бухгалтерська звітність ООО"Приз-Металл-Сервис" за 1999 рік, саме:

v бухгалтерський баланс (форма № 1 по ОКУД),

v звіт прибутки і збитках (форма № 2 по ОКУД)

Актуальність і практична значимість теми справжньої курсової роботи обумовлена багатьма причинами.

По-перше, нині, у російській економіці ключовою проблемою є неплатежів, і добру половину своїх російських підприємств слід було віддавна оголосити банкрутами, а отримані кошти перерозподілити на користь ефективних виробництв, що, безсумнівно б сприяло оздоровленню російського ринку.

По-друге, за умов масової неплатоспроможності російських суб'єктів господарювання особливе значення мають заходи щодо запобігання кризових ситуацій, і навіть заходи, створені задля відновлення платоспроможності підприємства міста і стабілізацію його фінансового становища.

Під час написання роботи була використали багато різної літератури, включаючи громадянське законодавство, і навіть методичні матеріали з приводу аналізові досягнень і статті юристів-практиків і економістів, розглядають проблеми неплатоспроможності і антикризового менеджменту.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10