Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вимоги до організації робочого місця

Сторінка 6

Нормування ультразвуку виробляється відповідно до ГОСТу 12.1.001-89, у своїй обмежуються рівні звукового тиску робочих місць в октавних шпальтах залежно від частоти. Для контактного ультразвуку встановлюється пікове значення виброскорости 1,6*10 м/с чи 100дБ.

Инфразвук - це акустичні коливання із частотою нижче 20 гц. Инфразвук виникає рахунок тих ж процесів, як і чутний шум: резонанс, пульсація, возвратно-поступательное рух тощо.

Джерелом ультразвуку є машини, мають поверхні великих розмірів, що здійснюють низькочастотні коливання. Инфразвук має велику амплітуду коливань, поширюється великі відстані, викликає вібрацію великих об'єктів. Людина інфразвук викликає неприємні відчуття, зміни у ЦНС, серцево-судинної і дихальної системах. Гранично допустимі норми встановлено "Гигиеническими нормами інфразвуку на робочих місць" 2274-80. Загальний рівень звукового тиску ні перевищувати 110 дБ Лін.

4. Пожежна профілактика

Пожежі промислових підприємств приносять державі величезних збитків. Вони знищують будинку, запаси матеріалів, готової продукції, обладнання та викликають зупинку цехів на термін. 'Запобігання пожеж і вибухи й переконатися успіх боротьби із нею забезпечуються передусім пожарно-профилактическими заходами. Пожежна профілактика є найважливішою частиною протипожежної захисту та є комплексом заходів, які проводяться як під час проектування й будівництва підприємств, і у процесі їх експлуатації. Ці заходи мають запобігти виникненню пожеж, створити перешкоди поширенню вогню, забезпечити гасіння пожеж, і навіть евакуацію покупців, безліч тих матеріальних цінностей з запалених будинків.

Проведення пожарно-профилактических заходів здійснюється під медичним наглядом державні органи.

4.1. Організація пожежної профілактики

Противопожарные заходи у нашій країні проводять у загальносоюзному масштабі, виходячи з єдиних урядових постанов, правив і норм; у цьому полягає державної ваги пожежної профілактики. Вони є частиною основних заходів щодо розвитку і охорони народного господарства.

У основу організації пожежної, охорони покладено історичний декрет «Про організацію державних заходів боротьби з вогнем». У цій декрету всім заходів із боротьби з пожежами надано державний характер. Потім, у розвиток декрету, урядом було видано низку інших постанов, вкладених у зміцнення пожежної охорони країни.

У великих підприємствах, і навіть на підприємствах, із підвищеної пожежної небезпекою технологічних процесів чи віддалених від міських пожежних команд організовані відомчі професійні пожежні команди. На невеликих безпечних в пожежному відношенні підприємств і установах організується пожежно-сторожова охорона, яка за несінні служби охорони підприємства чи установи здійснює це й функції пожежного нагляду. У цехах, майстерень, робочих змінах організуються добровільні протипожежні осередки чи дружини у складі робітників і службовців цих виробничих підрозділів. Керівництво діяльністю добровільних пожежних дружин і осередків здійснює начальник цеху (об'єкта) або спеціально їм уповноважена обличчя.

Нині Державний пожежний нагляд відповідно до цим Положенням здійснюється Міністерством охорони суспільного ладу союзних республік через управління пожежної охорони (УПО МООП) та його місцевих органів. До функцій УПО МООП республіки та її місцевих органів входить розробка, й видання правил, інструкцій і технічних норм по протипожежної охороні; здійснення систематичного контроль над дотриманням затверджених правив і норм, як і стадії проектування, і під час будівництва і експлуатації промислових і Харківського міських будинків та інших об'єктів; встановлення порядку співпраці пожежних підрозділів при гасінні пожеж і здійснення контролю над боєздатністю пожежних команд і справністю коштів пожежогасіння.

Усі вказівки органів пожежної охорони ухвалення протипожежних заходів обов'язкові до поповненню. Державний пожежний нагляд проти неї при безпосередньої загрозу виникнення пожеж припиняти роботу частково чи цілком цьому підприємстві. На керівників підприємств, і навіть окремих особистостей, винних порушення чи невиконанні встановлених правил пожежної безпеки, органи УПО МООП накладають грошові штрафи, а серйозніших випадках порушують справу про притягнення до кримінальної відповідальності.

Боротьба пожежами й їх запобігання може бути ефективні в тому разі, якщо протипожежні правила будуть засвоєно і повсякденно здійснюватися всім персоналом підприємства. Завдання інженерно-технічних працівників підприємств у тому, щоб за проектуванні будинків та споруд, розміщення устаткування, організації технологічного процесу праці суворо керуватися діючими правилами пожежної безпеки, впроваджувати заходи, пов'язані із захистом від вогню.

Пожежі завдають великий матеріальним збиткам суспільству, і можуть супроводжуватися нещасними випадками, тому кожен інженерно-технічний працівник має взяти від нього залежне попередження пожеж, чітко знати правил і норми пожежної безпеки, систематично проводити протипожежну підготовку робітників і службовців своєї дільниці. При змін у технологічному процесі або за модернізацію устаткування, і навіть за нової распланировке машин слід передбачити заходи, створені задля усунення можливої небезпеки пожежі.

Вивчення матеріалів пожежної статистики показує, що пожежі машинобудівної промисловості відбуваються головним чином порушення встановлених правил пожежної безпеки.

Заходи, устраняющие причини виникнення пожеж для підприємства, поділяються на: строительно-технические і організаційні.

До строительно-техническим заходам ставляться належна планування території підприємства міста і розміщення у ньому виробничих будинків та споруд; вибір будівельних матеріалів і конструкцій з урахуванням їхньої вогнестійкості; дотримання протипожежних розривів; пристрій в будинках спеціальних перепон, що перешкоджають поширенню вогню; правильне будова та розміщення виходів, аварійного висвітлення, належна планування в будинках промислового устаткування й правильна його експлуатація тощо.

До організаційним заходам ставляться заборона куріння і користування відкритим вогнем під час виробництва робіт у пожароопасных помешканнях або близько вогненебезпечних матеріалів; обмеження запасів сгораемого сировини, напівфабрикатів, готової продукції; видалення з виробничих приміщень легкозаймистих матеріалів і речовин, талановитими в самозаймання; розробка планів евакуації покупців, безліч майна з приміщень; організація добровільних пожежних дружин і осередків; навчання робітників і службовців заходам пожежної безпеки.

Мероприятиями, спрямованими швидку ліквідацію вогнища пожежі, передбачаються пристрій спеціальних шляхів та зручних під'їздів до будівлям і спеціальних проходів до важкодоступним місцях; пристрій протипожежних драбин, водогону, сигналізації та зв'язку; устаткування цехів первинними пунктами пожежогасіння із необхідним набором пожежних засобів і техніки; створення для підприємства пожежної охорони.

5. Поняття оцінки хімічної обстановки

Техногенні НС може бути будь-яких масштабів, від об'єктових до глобальних. На жаль, слід визнати, що десятиліття розвиток техніки, технологій і навіть багатьох галузей науки рухається шляхом перетворення людини у придаток різних машин, а природна сфера проживання замінюється техносферою. Один із наслідків цього процесу - постійні техногенні НС, зазвичай, переростають в надзвичайну екологічну ситуацію тощо.

Об'єкт народного господарства чи іншого призначення, на підводному човні у якому може відбутися загибель людей, сільськогосподарських тварин і звинувачують рослин, виникнути загроза здоров'ю людей, або перебуватиме завдано збитків народному господарству й навколишнього природної середовищі, називається потенційно небезпечний об'єкт.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8