Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз кредитоспроможності ссудозаемщика з прикладу підприємства

Реферат: Аналіз кредитоспроможності ссудозаемщика з прикладу підприємства

Зміст:

стор.

Запровадження

1

Глава 1. Поняття кредитоспроможності,

інформаційне забезпечення

аналізу

2

п.1 Інформаційне забезпечення

Зовнішні джерела інформації

3

Глава 2. Система показників оцінки

кредитоспроможності й методику

аналізу.

5

п.1 Показники кредитоспроможності

використовувані російськими, і

зарубіжними комерційними

банками

9

п.2 Методика визначення класу

кредитоспроможності Заемщика

13

п.3 Показники, необхідних

партнерів підприємства з

договірним відносинам

Глава 3. Аналіз інвестиційної

привабливості підприємства

16

п.1 Оцінка інвестиційної

привабливості підприємств

за даними їх публічної

звітності

31

п.2 Аналіз платоспроможності

підприємств

39

п.3 Аналіз фінансової стійкості

підприємств

61

Укладання

69

Список літератури

71

Додатка

72

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Завдання поліпшення функціонування кредитного механізму висувають необхідність використання економічних методів управління кредитом, орієнтованих дотримання економічних кордонів кредиту. Це дозволить запобігти невиправдані кредитні вкладення, забезпечити своєчасний і майже цілковитий повернення позичок, знизити ризик неплатежу.

Питання межах кредиту досить грунтовно розроблений. Їх годі було трактувати буквально як кількісно точно певну величину. У теоретичному плані головне залежить від з'ясуванні чинників, формують потребу народу і можливість кредитування у змінюються умовах. Економічні кордону кредиту на конкретному буквальному розумінні можуть бути виражені певними пропорціями, тенденціями розвитку кредиту та інших економічних категорій.

Поруч із поняттям "кордону кредиту" існує поняття "кордону використання кредиту" як межа кредитування, який установлюють у конкретних показників стосовно суб'єктам кредитних взаємин чи видам позичок. Кордони кредитування можуть встановлюватися лише на рівні макроекономіки у конкретних пропорцій (наприклад, між обсягом кредитів і сукупного суспільного продукту), досягнення забезпечується системою заходів економічного впливу. Зокрема, за допомогою організації кредитування з урахуванням кредитоспроможності підприємств і об'єднань, дотримання ліквідності банків, обмеження разової видачі позички одному позичальнику. Орієнтація кредитного механізму на кредитоспроможність позичальників означає, сутнісно, організацію кредитування з урахуванням її економічних кордонів.

Найбільше в інформації про кредитоспроможності підприємств і закупівельних організацій потребують банки: їх прибутковість і ліквідність великою мірою залежать від фінансового становища клієнтів. Зниження ризику під час проведення позичкових операцій можливо досягти з урахуванням комплексного вивчення кредитоспроможності клієнтів банку, що водночас дозволить організувати кредитування з урахуванням кордонів використання кредиту.

Метою справжньої роботи є підставою вивчення підходів до аналізу кредитоспроможності та інвестиційної привабливості з урахуванням вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду. Важливість і актуальність проблеми оцінки кредитоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства зумовили вибір теми. Діяльність вирішуються завдання як: визначення сутності поняття кредитоспроможності, інформаційна база аналізу, підхід до аналізу кредитоспроможності, методика аналізу, аналіз інвестиційній привабливості. Під час написання роботи використовувалася економічна література вітчизняних і іноземних авторів, фінансова звітність підприємств й інша інформація.

Глава 1. ПОНЯТИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ. ІНФОРМАЦІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ

У радянському економічної літературі практично не було поняття "кредитоспроможність". Такий стан пояснювалося обмеженням використання товарно-грошових відносин упродовж багато часу, і навіть тим, що з кредитних відносин, які переважно розвивалися у вигляді прямого банківського кредиту, були характерними замість економічних, а адміністративні методи управління, відмінні високим рівнем централізації права прийняття остаточних рішень. Це виключало необхідність оцінки кредитоспроможності позичальників під час вирішення питань про видачу позичок. З іншого боку, структурні зрушення у фінансовому становищі підприємств, викликані надмірними темпами індустріалізації, призвели до того, більшість підприємств у кінці 20-х виявилися некредитоспособными. Тривалий час кредитний механізм орієнтувався на кредитоємкість підприємств, що відбивало загальний рівень розвитку кредитного механізму країни загалом. Ці у сучасній економіці зміни привернули до необхідності з'ясування кредитоспроможності підприємств.

Під кредитоспроможністю банківських клієнтів слід розуміти таке финансово-хозяйственное стан підприємства, що дає упевненість у ефективне використання позикових коштів, спроможність населення і готовність позичальника повернути кредит відповідно до умовами договору. Вивчення банками різноманітних чинників, здатні спричинити у себе непогашення кредитів, чи, навпаки, забезпечували своєчасне повернення, становлять зміст банківського аналізу кредитоспроможності.

При аналізі кредитоспроможності (credit analysis) банки вирішувати такі питання: чи може позичальник виконати свої зобов'язання вчасно, готовий він їх виконати? На перше запитання відповідає розбір фінансово-господарських сторін підприємств. Інше питання має юридичний характер, а як і пов'язані з особистими якостями керівників підприємства.

Склад і змістом показників випливають із поняття кредитоспроможності. Вони мають відбити финансово-хозяйственное стан підприємств із погляду ефективності розміщення акцій і використання позикових засобів і всіх коштів узагалі, оцінити спроможність населення і готовність позичальника здійснювати платежі і погашати кредити - у заздалегідь певний час.

Здатність своєчасно повертати кредит оцінюється шляхом аналізу балансу підприємства на ліквідність, ефективне використання кредиту та оборотних засобів, рівня рентабельності, а готовність визначається у вигляді вивчення дієздатності позичальника, перспектив його розвитку, ділових якостей керівників підприємств.

У зв'язку з тим, що підприємства значно різняться характером своєї виробничу краще й фінансової складової діяльності, створити єдині універсальні і вичерпні методичні вказівки з вивчення кредитоспроможності і розрахунку відповідних показників неможливо. Про це свідчить практикою нашої країни. У сучасному міжнародній практиці також відсутні тверді правила з цього приводу, оскільки врахувати все численні специфічні особливості клієнтів практично неможливо.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15