Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безпека життєдіяльності працівників організації (з прикладу ВАТ «Конаковская ГРЕС»)

Реферат: Безпека життєдіяльності працівників організації (з прикладу ВАТ «Конаковская ГРЕС»)

Зміст

1. Запровадження . 3

2. Аналитико-расчетная частина . 4

2.1. Ідентифікація можливих вражаючих небезпечних і шкідливих чинників, які впливають працівники

організації, як нормального, і при аварійному

режимах її . 4

2.2. Методи і кошти забезпечення БЖД працівників організації 5

3. Расчетно-графические рішення з БЖД 8

3.1. Організація АРМ «менеджера-экономиста» і

безпечної цього фахівця 8

3.2. Проектування штучного висвітлення для приміщення з АРМ фахівця . 10

3.3. Оцінка можливого економічного шкоди при

залповом викиді хлору і аміаку у повітря 15

3.3.1. Інженерні рішення за результатами розрахунку . 19

4. Укладання . 20

5. Библиографический список 21

Запровадження

Необхідність електроенергії для сучасного виробництва та побуту людини загальновідома.

Електроенергію виробляють на електростанціях, використовують різні види природної енергії.

Конаковская ГРЕС є теплової електростанцією, виробляє як електричну, і теплову енергію.

Електрична енергія лініями електропередач передається в «кільце», а теплова енергія використовується опалювання і гарячого водопостачання міста Конаково.

Безпека працівників ГРЕС та її жителів міста Конаково є актуальним.

Оптимальний взаємодія людини з виробничою середовищем можливо, якщо буде забезпечені комфортність середовища проживання і мінімізація негативних впливів.

На підприємстві необхідно:

·створення оптимального (нормативного) стану середовища в зонах трудової діяльності й відпочинку людини;

·ідентифікація (розпізнавання і кількісну оцінку) небезпечних і шкідливих чинників;

·розробка та реалізація заходів захисту чоловіки й середовища від негативних впливів;

·проектування експлуатація техніки, технологічних процесів відповідно до вимогами за безпеку і екологічності;

·забезпечення стійкості функціонування об'єкта в штатних і надзвичайні ситуації;

·прогнозування розвитку та оцінка наслідків НС;

·прийняття рішень щодо захисту виробничого персоналові та населення від його можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лиха й застосування сучасних засобів поразки, і навіть вжити заходів щодо ліквідації наслідків.

У цьому расчетно-графической роботі розглянуті питання ідентифікації можливих вражаючих небезпечних і шкідливих чинників на Конаковской ГРЕС, методи і засоби забезпечення БЖД працівників Конаковской ГРЕС, організація АРМ экономиста-менеджера, спроектовано висвітлення для приміщення з АРМ фахівців, проведено оцінку можливого економічного шкоди при залповом викиді хлору і аміаку з прийняттям інженерного рішення за результатами розрахунку.

Аналитико - розрахункова частина

Ідентифікація можливих вражаючих небезпечних і шкідливих чинників, які впливають працівники організації, як нормального, і при аварійному режимах її

Ідентифікація можливих вражаючих небезпечних і шкідливих чинників з виробництва реалізується при інспектуванні підприємства, аналізі встановленої звітності виробничого травматизму і захворюваності працівників, ні з допомогою сучасних расчетно-аналитических методів оцінки небезпек. Через війну застосування у перших двох процедур уточнюється перелік істотних небезпек для конкретної форми і виду праці, конкретного виробництва.

На Конаковской ГРЕС можна виділити такі небезпечні й шкідливі чинники на людини:

1. Вплив шкідливі речовини (ВР), діючих на дихальні шляху: кислота, луг, ивиоль.

2. Вибрация

3. Шум

4. Вплив електричного поля струмів промислової частоти

5. Вплив електричного струму

6. Вплив радіації, накопиченої сульфоуглем (химцех)

7. Вплив високих температур

Критеріями припустимого впливу шкідливих чинників на людини є збереження її здоров'я і високої працездатності, і навіть відсутність негативним змінам у його прийдешнім.

Нормування змісту ВР полягає у встановленні їм ГДК, тобто. концентрацій ВР, які за щоденну працю протягом усього робочого стажу не викликають захворювань чи порушень здоров'я, які виявляються сучасними методами досліджень, своєю практикою чи віддалені тривалість життя справжнього чи наступного поколінь.

Норми вібрації наведені у ГОСТ 12.1.012-90. Якщо рівень вібрації, створюваний машиною, вище ПДУ понад 12 дБ, застосування машини забороняється. У разі перевищення на 1-12 дБ протягом робочого зміни має зроблено 2 регламентируемых перерви по 20 і 30 хвилин кожен.

Нормативи галасу зчинив на виробничих приміщеннях встановлює ГОСТ 12.1.003-83.

Допустимые рівні напруженості електричного поля струмів промислової частоти встановлено ГОСТ 12.1.002-84. ПДУ ЭП частотою 50 гц персоналу, обслуговуючого ЕУ, дається залежно від час перебування їх у зоні. Допустимое час перебування реалізують чи одноразово, чи дрібно протягом робочого дня.

Вплив на організм людини електроструму, його нормування залежить від виду поразки, чинників середовища проживання і т.д.

Гранично допустимі дози і граничні дози іонізуючої радіації встановлено «Нормами радіаційній безпеці НРБ 76/87» і «Основними санітарними правилами роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання здійснюватиме ССП 72/87».

Найістотнішими небезпеками є електричні, викликають ризик электротравматизма і термічні при розриві паропроводу високого тиску.

Паропровод високого тиску лежить у машинному залі головного корпусу станції. При аварії на паропроводі які перебувають поблизу люди можуть одержати важкі опіки і травми. Для локалізації такий аварії необхідне нагальне відключення ділянок паропроводу, огородження аварійного ділянки, вивішування покликаних унеможливлювати з заборонних плакатів. Масштабність впливу цій небезпеці залежить від місця аварії, часу діб (у вечірній і нічний час в машинному залі знову може знаходиться лише вахтовий персонал, а денний - ремонтний персонал основних цехів і вахта), параметрів пара. Розрив паропроводу може й з вини персоналу. Проте технічна навчання і проти-аварійні тренування. дотримання правил з обслуговування устаткування, ПТЭ і керував Держгіртехнагляду, постійні огляди, обходи вахтовим персоналом устаткування, зокрема. і паропроводів, випробування паропроводів контроль над їх переміщенням практично виключають можливість такої аварії. Протягом часу роботи Конаковской ГРЕС ( більш 35 років) велика аварія на паропроводі високого тиску відбулася одного разу, наприкінці 1960-х років.

Методи і кошти забезпечення БЖД працівників організації

На ГРЕС існує служба технічно безпеки у складі начальника служби охорони праці, старшого інспектора із технічної експлуатації, інспектора охорони праці та техніки безпеки, інспектора служби радіаційній безпеці, яка керується своєї діяльності правилами по ТБ, що у «Інструкції технічно безпеки з обслуговування устаткування».

На Конаковской ГРЕС ведеться постійний контролю над дотриманням техніки безпеки під час виробництва робіт; в химцехе ведеться контролю над накопиченої персоналом упродовж зміни радіацією; скорочено робочого дня персоналу, котрий з ивиолью, з шкідливими фарбами, на ізоляції; працюють у шкідливих умов безперебійно отримують безплатне молоко, мають додаткові відпустки і пільги під час догляду пенсію. На території ГРЕС є бомбосховища, в Мінвуглепрому лише персоналу станції робочому місці є протигаз.

На Конаковской ГРЕС є «План дій зі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на об'єкті», затверджений Начальником ДО об'єкта ВАТ «Конаковская ГРЕС» 25 жовтня 1999 року й «План основних заходів на об'єкті ВАТ «Конаковская ГРЕС» у випадку загрози і виникненні виробничих аварій, катастроф і стихійних лих».


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7