Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз використання основних засобів

Реферат: Аналіз використання основних засобів

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ……………………………………………………………………………… 3

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Економічна сутність основних засобів: основні понятия………………4

1.2 Методика аналізу основних засобів……………………………………………. 7

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТИНА

2.1 Аналіз наявності і структури основних средств………………………………….14

2.2 Аналіз показників використання основних засобів………………………… 17

2.3 Аналіз використання устаткування й виробничих мощностей…………20

2.4 Аналіз фондовооруженности……………………………………………………….21

2.5 Аналіз використання виробничих площ…………………………… 22

2.6 Шляхи поліпшення використання основних средств……………………………….23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………….24

Список литературы…………………………………………………………………………25

-3-

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У цьому курсової пропонується розглянути питання, пов'язані з ефективністю використання основних засобів виробництва. Основні кошти є невід'ємною частиною кожного підприємства міста і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове становище, конкурентноспособность над ринком.

Проблема підвищення ефективність використання основних засобів наукових і виробничих потужностей тих підприємств займає центральне місце у період переходу Росії цивілізованих ринкових відносин. Маючи чітке уявлення про роль основних засобів в виробничому процесі, чинниках, які впливають використання основних засобів, можна виявити методи, напрями, з яких підвищується ефективність використання основних засобів наукових і виробничих потужностей підприємства, забезпечує зниження витрат виробництва та зростання продуктивність праці. Цими причинами підтверджується актуальність обраної теми курсової роботи.

Ця курсова робота і двох частин: теоретичної і аналітичної частин.

У теоретичної частини дається поняття основних засобів підприємства, і навіть їх класифікація, затверджена економіці. У цій частині дається методика проведення аналізу основних засобів з допомогою методу цепних підстановок, абсолютних і відносних різниць.

У аналітичної частини вчених у як приклад розглядається конкретне підприємство й нам аналізується використання основних засобів в уже згадуваному року 1997 р. проти базисним 1996 р . У процесі аналізу розраховуються показники використання основних засобів, виробляється факторний аналіз. Отримані результати сопоставляются вдається виявити ті причини, які спричинили їх зміни. Наприкінці аналітичної частини курсової роботи даються рекомендації та шляхи підвищення ефективність використання основних засобів.

Наприкінці курсової роботи наводиться висновок, коротко що відбиває отримані результати і деякі висновки.

-4-

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

1.1. Економічна сутність основних засобів: засадничі поняття.

Будь-який процес праці включає у собі дві основні компонент: засоби виробництва, які у своє чергу діляться щодо праці та кошти праці, робоча сила. Кошти праці економіці прийнято називати основні засоби праці, або основними фондами підприємства. Дамо визначення терміну кошти підприємства.

Основні кошти (фонди)- не та частина виробничих фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи у своїй свою натуральну форму, які вартість переноситься на виготовлений продукт поступово, частинами, принаймні використання.

Основні виробничі кошти (фонди)- матеріально-технічна база для громадського виробництва. Від його обсягу залежать виробнича потужність підприємства міста і значною мірою рівень технічної озброєності праці. Нагромадження основних засобів і підвищення технічної озброєності праці збагачують процес праці, надають праці творчий характер, підвищують культурно-технический рівень суспільства.

По діючої видовий класифікації основні виробничі кошти діляться ми такі групи:

1. Будівлі- будинки та споруди , у яких відбуваються процеси основних, допоміжних і підсобних виробництв; адміністративні будинку; господарські будівлі. У вартість цих об'єктів крім вартості будівельної частини включається і вартість систем опалення, водогону, электроарматуры, вентиляційних пристроїв та інших.

2. Споруди – інженерно- будівельні об'єкти, що необхідні здійснення процесу виробництва: дороги, естакади, тунелі, мости та інших.

3. Передаточные устрою- водогінна і електрична мережу; тепломережа, газові мережі, проводи, тобто. об'єкти, здійснюють передачу різних видів енергії про машин-двигателей до робітників машинам.

4. Машини й устаткування :

cиловые машини та устаткування, які включають усі види енергетичних

агрегатів і двигунів;

-5-

робочі машини та устаткування, які безпосередньо впливають щодо праці, або його переміщення під час створення продукції;

вимірювальні і регулюючі прилади й пристрої і лабораторне устаткування, призначені для вимірів, регулювання виробничих процесів, проведення випробувань, і досліджень;

обчислювальної техніки: електронно-обчислювальні, управляючі аналогові машини , і навіть машини та устрою, застосовувані керувати виробництвом і які технологічними процесами;

інші й устаткування, які віднесено до переліченим подгруппам.

5. Транспортні кошти- приналежний підприємствам рухомий склад

залізниць, водний і автомобільний транспорт, і навіть всередині

заводські транспортні засоби: автокары, вагонетки, візки й ін.

6. Інструменти і пристосування, службовці понад рік і які стоять більш

один мільйон рублів кожне. Інструменти і інвентар, службовці

менше року чи які стоять дешевше один мільйон рублів кожне, ставляться

до оборотних коштів як малоцінні і быстроизнашивающиеся.

7. Виробничий інвентар з туалетним приладдям, призначені для

зберігання матеріалів, інструментів, і полегшення праці, - верстати, стелажі, столи, контейнери та інших.

8. Господарський інвентар- предмети конторського і господарського

призначення ( меблі, неспалені шафи, розмножувальні апарати, предмети

протипожежного призначення та інших.).

9. Робітник і продуктивну худобу.

10. Багаторічні насадження.

11. Капітальні видатки поліпшення земель ( без споруд).

12. Інші кошти

Співвідношення окремих груп основних засобів в обсязі представляє видову ( виробничу) структуру основних засобів.

Основні виробничі кошти заведено поділяти на частини: активну і в пасивну частина. До активній частині основних засобів відносять кошти , що беруть особиста участь у виробничому процесі ( машини та устаткування). До пасивної ж частини основних засобів відносять кошти, що забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу. У середньому

-6-

із виробництва активна частина основних засобів становить 60%, а пасивна частина –40% від України всього складу основних засобів. Найважливішими чинниками, що впливають структуру основних засобів виробництва є: характер своєї продукції, обсяг випуску продукції, рівень автоматизації і механізації, рівень спеціалізації і кооперування, кліматичні і географічні умови розташування підприємств.

З іншого боку, все кошти діляться на основні виробничі кошти й основні невиробничі кошти. До основним виробничим засобам відносять кошти, які беруть безпосередню в виробничому процесі ( машини, устаткування, верстати та інших.) чи створюють умови для виробничого процесу ( виробничі будинку, трубопроводи та інших.). До основним невиробничим засобам ( фондам ) ставляться житлові будинки, дитячі та інші об'єкти культурно-побутового обслуговування трудящих, які перебувають балансі підприємства. На відміну від засобів виробництва де вони беруть участь у процесі виробництва та не переносять своєї вартості на продукт, оскільки він немає. Попри те що, невиробничі кошти не надають безпосереднього впливу обсяги виробництва, зростання продуктивність праці, постійне зростання цих коштів нерозривно пов'язане з поліпшенням добробуту працівників і підвищенням матеріального і охорони культурної рівня їхнього життя, що в рахунку б'є по результатах діяльності підприємства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8