Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

Реферат: Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

ПЛАН

Запровадження

1. Завдання аналізу, джерела інформації

2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

- перевірка реальності плану МТС і фактичного його виконання за обсягом, асортименту, якості матеріалів і ритмічності поставок;

- аналіз стану складських запасів;

- визначення невикористаних резервів збільшення виробництва з допомогою недопоставки матеріалів, зміни перехідних залишків, надпланових відходів та перевитрати на одиницю продукції.

3. Аналіз використання матеріальних ресурсів

- система узагальнюючих і доходи приватних покозателей, що застосовуються оцінки ефективність використання матеріальних ресурсів;

- методика їх розрахунку аналізу;

- чинники зміни загальної, приватної і удільної матеріаломісткості продукції;

- визначення їхнього впливу на матеріаломісткість й випуск продукції.

4. Аналіз прибутку на гривню матеріальних витрат

- чинники, що визначають прибуток на гривню матеріальних витрат;

- методика розрахунку їхнього впливу.

Висновки

Література

Запровадження

У сучасному ринкової економіки і жорсткою конкуренції, за умов затяжного перехідного періоду, де знаходиться Україна сьогодні, досить актуальним стало питання про економію газу й раціональне використання матеріальних ресурсів.

Предпрития України опинилася у досить складному становищі. Вітчизняний ринок заповнений дешевою продукцією іноземного виробництва, яка завжди відрізняється якістю й поступається місцевої продукції, але виграє цінується.

На виробничих підприємствах першочергового значення має підвищення ефективність використання сировини й основних матеріалів, тому що ці витрати у собівартості продукції перевищують 80% і навіть незначне скорочення їх під час виробництва кожної одиниці виробленої продукції загалом підприємству дає значний ефект. Тому значну увагу приділяється підвищенню виходу готової продукції з одиниці сировини, зменшенню норм витрати матеріалів на одиницю продукції, скорочення відходів та втрат сировини й матеріалів, вдосконаленню системи матеріального заохочення робочих за поліпшення використання сировини й матеріалів.

Отже, на існуючому етапі однією з найважливіших проблем науково-технічного прогресу стало зниження матеріаломісткості продукції, всебічне вивчення чинників, яких зависет поліпшення використання сировини й матеріалів, вчасна й повне використання резервів кожному підприємстві.

Зростанню актуальності раціонального використання сировини також сприяють випускати продукцію ринку України та дефіцит фінансових ресурсів.

1. Завдання аналізу, джерела інформації

Необхідною умовою виконання планів з виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є цілковите дерегулювання та своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і забезпечення якості.

Зростання потреби в матеріальних ресурсах може бути задоволений екстенсивним шляхом (придбанням чи виготовленням великої кількості матеріалів і) чи інтенсивним (більш ощадливим використанням наявних запасів у процесі виробництва).

Перший шлях веде до зростання питомих матеріальних витрат за одиницю продукції, хоча собівартість її можуть заодно й знизитися рахунок збільшення обсягу виробництва та зменшення частки постійних витрат. Друга можливість забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат й відповідне зниження собівартості одиниці виробленої продукції. Экономное використання сировини, матеріалів і рівнозначно збільшення їх виробництва.

Завдання аналізу забезпеченості та ефективного використання матеріальних ресурсів:

а) оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеня їх виконання і сфери впливу на обсяги виробництва продукції, собівартість їх та інші показники;

б) оцінка рівня ефективність використання матеріальних ресурсів;

у виявляння внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів немає і розробка конкретних заходів із їх використанню.

Джерелами інформації для аналізу матеріальних ресурсів є план матеріально-технічного постачання, заявки, договори про поставки сировини й матеріалів, форми статистичної звітності про наявність та використання матеріальних ресурсів немає і про витрати виробництва, оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного бухгалтерского-учета про вступ, витратах і залишках матеріальних ресурсів немає і ін.

2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальних ресурсів для насамперед перевіряють якість плану мате-рильно-технического постачання. Перевірку реальності плану починають із вивчення і нормативів, покладені основою розрахунку потреби в матеріальних ресурсах. Потім перевіряється відповідність плану постачання потребам виробництва і гуманітарної освіти необхідних запасів з прогресивних норм витрати матеріалів.

Важливим умовою безперебійної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби у матеріальних ресурсах джерелами покриття. Очі може бути зовнішніми і внутрішніми. До зовнішніх джерелам ставляться матеріальні ресурси, які від постачальників відповідно до укладених договорів. Внутрішні джерела - це скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економія матеріалів результаті запровадження досягнень науково-технічного прогресу.

Реальна потреба у завезення матеріальних ресурсів із боку - це різницю між загальної потреби у певному різновиді матеріалу і сумою своїх внутрішніх джерел її покриття.

У процесі аналізу слід також перевірити забезпеченість потреби у завезення матеріальних ресурсів договорами з їхньої постачання та фактичне виконання.

З табл. 1 видно, що план потреби у матеріалі А повністю забезпечений договорами про поставки і внутрішніми джерелами покриття.

Таблиця 1

Забезпечення потреби матеріальних ресурсів договорами і фактичне виконання

Вигляд матеріалу

Планова потреба, т

Джерела покриття потреби, т

Укладено договорів, т

Забезпечення потреби договорами, %

Надійшло від постачальника, т

Виконання договорів, %

внутрішні

зовнішні

А

І т.ін.

2300

40

2260

2145

95,0

1915

89,3

Коефіцієнт забезпечення за планом:

Але фактично справи ще гірше, оскільки план поставки матеріалу недовиконано на 15 %:

Це означає, що тільки 85 % задовольняється потреба у матеріалі А.

Перевіряється також якості здобутих матеріалів від постачальників, відповідність їхньої стандартам, технічних умов та технічним умовам договору ЄС і у разі їх порушення пред'являються претензії постачальникам. Особливу увагу приділяють перевірки виконання поставок матеріалів, виділених підприємству на держзамовлення, і кооперованих поставок.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7