Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківська кредитування підприємств

Сторінка 9

По повноті повернення

1) Повне погашення кредиту

2) Часткове погашення кредиту

По частоті погашення

1) Разова погашення кредиту

2) Многоразовое погашення

За час здійснення погашення кредиту

1) Систематичне погашення кредиту

2) Епізодична погашення кредиту

По термінів погашення

1) Швидке погашення кредиту

2) Відстрочене погашення кредиту

3) Просроченное погашення кредиту

4) Дострокове погашення кредиту

По джерелам погашення

1) Власні кошти клієнта

2) Використання нового кредиту

3) Списання коштів із рахунку гаранта

4) Надходження коштів із рахунку іншого підприємства

5) Бюджетні надходження

6) Резерви банку на відшкодовані втрати з позик

7) Продаж позики та інших.

Повне і разове noгaшeнue кредиту застосовується переважно при незначних сумах боргу, коли списання грошей із рахунку клієнта бракує ніяких труднощів щодо його платіжного обороту. Навпаки, часткове і багаторазове погашення використовують у випадках, коли вивільнення ресурсів, достатніх на погашення кредиту, відбувається які і потрібен час для повних розрахунків із банком.

Систематичне погашення кредиту виникає у умовах інтенсивного платіжного обороту клієнта, коли використовується оборотно-платежный позичковий рахунок. Воно досягається або у вигляді перерахування на позичковий рахунок згаданих планових платежів, або шляхом зарахування всієї виручки для погашення позичкової заборгованості (у сучасній цей останній метод використовується рідко). Епізодична погашення властиво кредитах, наданим визначені цільові потреби з сальдово-компенсационных рахунків.

Швидке погашення, чи погашення, заздалегідь обумовлене певними термінами, практично можна перестріти в будь-яких кредитах. І це випадково, бо позичка виникає тільки тоді ми, коли зумовили термін її повернення (додамо: і позичковий відсоток). Звісно, термін, який надається кредит, не завжди однаковий (кілька днів, до року й понад рік), але у кредитний договір фіксується певний порядок реалізації терміновості кредитування.

Практика породжує та інші варіанти погашення, ними може бути відтерміноване, просроченное і дострокове погашення кредиту. Клієнт, бажаючий достроково погасити позичку, повинен завчасно попередити банк про наміри про те, щоб кредитне установа могло "перекинути" кредит іншому позичальнику без шкоди своїх прибутків. Зазвичай, що така обмовка — обов'язок попередження банку певну число днів — фіксується у кредитному договорі.

Найпоширенішим (і кінцевим) джерелом погашення кредиту є власні кошти позичальника, проте загалом ряді випадків їхню бракує. У разі джерелом повернення раніше виданої позички то, можливо надання нового кредиту, не пролонгація старої позички, а видача кредиту під новий об'єкт, інше забезпечення, інший заставу. Допускається складання нової кредитної договору з великим забезпеченням.

Якщо позичальник неспроможна погасити позичку рахунок власних коштів чи нового кредиту, то банк може можливість користуватися відповідними становища кредитного договору, що передбачає можливість повернення кредиту із рахунку гаранта (гарантійне зобов'язання від банка-гаранта одержує у момент підготовки кредитної угоди).

Затримка повернення кредиту може настати і з які залежать від клієнта обставин, зокрема, неплатежі покупців. За рішенням суду (арбітражу) відповідні кошти можуть у наступному вступити від прострочених дебіторів — з рахунку інших підприємств.

Нарешті, можна припустити, у разі неплатоспроможності державних підприємств у ролі підтримки їм можуть бути відповідні асигнування бюджету, що використовуються повернення отримані банку позичок.

Оформлення погашення кредиту можна робити з урахуванням спеціальних документів і майже без них. Як документи, дають основу погашення боргу, можуть виступати письмові розпорядження клієнта чи раніше передані банку термінові зобов'язання, розпорядження самого банку, выписываемые з урахуванням кредитної угоди, накази арбітражу, суду. Розпорядження клієнта списати кошти з його розрахункового рахунки погашення позичкової заборгованості можна буде говорити у письмовій, а й усній формі (у разі у розпорядженні відділу, провідному рахунки клієнта, робиться позначка — посилання отримане розпорядження керівництва підприємством). Погашення кредиту може здійснюватись і з урахуванням безпаперовій технології — каналами телефонного зв'язку.

1.8. СУЧАСНІ СПОСОБИ КРЕДИТОВАНИЯ

У сучасному російської практиці кредитування не виділяються позички під конкретний об'єкт кредитування (зокрема під певні види товарно-матеріальних цінностей і витрат). Тому кредити, надані на виробничі, торгові чи посередницькі мети, на розподільні чи перерозподільчі операції, не виділяються. Однак це, значить, що така кредити не надаються зовсім. Позички на виробничі і внепроизводственные потреби надавалися раніше й видають у час, але класифікуються де вони за обсягом, а, по способу видачі позичок, соціальній та залежність від терміну кредитування.

Відповідно до вимогами Банку Росії надання кредиту на різноманітні потреби позичальників може здійснюватися

кількома способами:

в разовому порядку;

багаторазовим способом залежно від потреби у межах открываемой позичальнику лінії обумовленого у кредитному угоді терміну кредитування:

у вигляді оплати розриву в платіжному обороті підприємства у вигляді дебетового сальдо з його розрахунковому (поточному, кореспондентському) рахунку;

з урахуванням об'єднання кредитного потенціалу низки банків (консорциального кредиту);

іншими засобами.

Видача позички може здійснюватися як шляхом сплати рахунок кредиту різноманітних платіжних документів, і шляхом зарахування коштів на розрахунковий (поточний, кореспондентський) рахунок. Кредити юридичних осіб надаються у своїй лише у безготівковому порядку, фізичних осіб — в безготівкової і готівкової формі через касу банку. При зміну умов кредитування банк-кредитор і клієнт становлять додаткову угоду.

Погашення боргу позичку виробляється шляхом списання коштів із розрахункового рахунки позичальника або за платіжному вимозі банку-кредитора (якщо клієнт обслуговується й інші банку). Якщо йдеться про погашення кредиту котра фізичною особою, це погашення складає базі письмового розпорядження фізичної особи, поштового перекладу, внеску їм у касу банку готівки, утримання із зарплати позичальника, що є співробітником даного кредитного установи.

За сучасних умов терміни кредитування підприємств встановлюються банками у таких межах: до 30 днів, від 31 до 90 днів, від 91 до 180 днів, від 181 дні 1 року, від 1 року по 3 років, понад 3 років.

2. СИСТЕМА ОЦІНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛІЄНТІВ БАНКУ

2.1. ПОНЯТИЕ І КРИТЕРИИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛІЄНТА

Кредитоспособность клієнта комерційного банку — здатність позичальника цілком у термін розрахуватися за своїми борговим зобов'язанням (основному обов'язку і опиратися відсоткам).

Кредитоспособность позичальника на відміну в його платоспроможність не фіксує неплатежі за період чи якусь дату, а прогнозує спроможність до погашення боргу на найближчу перспективу. Ступінь неплатоспроможності у минулому одна із формальних показників, куди спираються в оцінці кредитоспроможності клієнта. Якщо позичальник має прострочену заборгованість, а баланс ліквідний і достатній розмір власного капіталу, то разова затримка платежів банку у минулому перестав бути основою висновку про некредитоспроможності клієнта. Кредитоспособные клієнти не допускають тривалих неплатежів банку, постачальникам, бюджету.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13