Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банківська кредитування підприємств

Реферат: Банківська кредитування підприємств

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження .…… .….… .стор 3

Глава 1

Банківська кредитування підприємств

   

1.1.

Фундаментальні системи кредитування .… стор 3

   

1.2.

Суб'єкти кредитування і різноманітні види кредитів .….…стор 4

   

1.3.

Об'єкти кредитування …………………… ….…стор 9  

1.4.

Особливості сучасної системи кредитування ……стор 10  

1.5.

Умови кредитування …………………… .….…стор 11  

1.6.

Етапи кредитування ……………………… .……стор 14  

1.7.

Загальні організаційноекономічні основи кредитування ………………………………………………… ….…стор 15  

 

1.7.1. Методи кредитування і форми позичкових рахунків .…………………………………………….…стор 16

1.7.2. Кредитна документація……………………………… стор 18

1.7.3. Процедура видачі кредиту…………………………… стор 19

1.7.4. Порядок погашення позики…………………………… .стор 22  

1.8.

Сучасні способи кредитування…… …….стор 26  

Глава 2

Система оцінки кредитоспроможності клієнта банку

   

2.1.

Поняття і кредитоспроможності клієнта… …………………… стор 27

   

2.2.

Кредитоспособность великих і середніх підприємств……… … .стор 29

2.2.1. Коефіцієнти оцінки кредитоспроможності………….стор 29

2.2.2. Аналіз грошового потоку……………………………….стор 32

2.2.3. Аналіз ділового ризику………………………………….стор 35

2.2.4. Визначення класу кредитоспроможності клієнта……стор 36

   

2.3.

Оцінка кредитоспроможності малих підприємств… стор 37

Укладання .…… ……… .стор 38

Список літератури .…… .………стор 39

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Зміни, які у Росії, припускають істотні зміни у відносинах банків з суб'єктами господарювання - підприємствами, організаціями, іншими банками. Банки як різні комерційні організації, основними операціями яких є кредитування, розрахункові, депозитні, касові та інші операції, несуть за її проведенні найрізноманітніші ризики: неповернення виданого кредиту, несплату відсотків з позичку, ризики розрахункові, валютні, відсоткові ставки тощо. Висока ризикованість банківських операцій переважно пов'язані з умовами і результатами діяльності його клієнтів.

Фінансова стійкість банку необхідно забезпечити кваліфікованим вибором партнерів на внутрішньому, а зовнішньому ринках. Найважливішим засобом такого вибору є економічний аналіз діяльності клієнта. Аналіз надає керівництву банку інформацію, що дозволить оцінювати ймовірність виконання клієнтом своїх зобов'язань та приймати відповідні управлінські рішення.

Економічний аналіз діяльності клієнта має здійснюватися банком постійно, починаючи з першим етапом - підготовки до висновку договору обслуговування клієнта. Особливо глибоким може бути економічний аналіз (аналіз кредитоспроможності) під час укладання кредитних договорів. Це дозволить запобігти невиправдані з погляду грошового обігу євро і народного господарства кредитні вкладення, їх структурні зрушення, забезпечити своєчасний і під повний повернення позичок, що є важливого значення підвищення ефективність використання потребує матеріальних та грошових ресурсів.

1. БАНКОВСКОЕ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМИ КРЕДИТОВАНИЯ

Система кредитування виходить з трьох "китах": 1) суб'єктів кредиту; 2) забезпеченні кредиту та 3) об'єктах кредитування. Можна хоч греблю гати маневрувати організаційними основами, технологією кредитних операцій, проте у будь-якій системі ці три базових елемента зберігають свою основне значення, практично визначають "обличчя" кредитної операції, її ефективність.

Базові елементи системи кредитування невіддільні одне від друга. Успіх у діяльності банку з кредитування приходить в тому разі, якщо кожен із них доповнює одне одного, посилює надійність кредитної угоди. З іншого боку, спроба розірвати їх єдність неминуче порушує всієї системи, підриває її, можуть призвести спричиняє порушення повернення банківських позичок.

Відомо, приміром, що колишня система, джерело якої в принципах централізованого управління економікою, перевагу віддавала об'єкту кредитування. Вважалося, що коли є об'єкт кредитування, це дає права отримання підприємством чи організацією банківської позички. Такий об'єкт завжди перебував: підприємства, які в економії власних і позикових ресурсів, накопичували наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, здійснювали зайві виробничі витрати, загалом потребували залучення додаткові засоби. Найчастіше що це якісні товарно-матеріальні цінності, об'єктивні потреби господарських організацій додаткових асигнуваннях; для банку, що робить акценти на наявність об'єкта кредитування, всього було досить, але найбільш виразно бракувало для підкріплення справжньої надійності кредитної операції. Особливо що ситуація виявляла себе в взаємовідносинах банки з сільськогосподарськими організаціями, здійснювали вкладення засобів у витрати рослинництва і тваринництва і які представляли до банку інформацію про все зростаючих обсягах об'єкта кредитування. Саме автоматизм видачі кредиту під об'єкт кредитування не враховуючи суб'єкта кредитування, його кредитоспроможності призводив би до затримки повернення кредиту та зрештою до амністії боргів, списанню позичкової заборгованості окремих колгоспів і радгоспів рахунок коштів державного бюджету.

Сукупність трьох фундаментальних елементів (суб'єкта, об'єкту і забезпечення кредиту) діють лише як система. Може скластися враження, проте, що з без них буде цілком достатньо вирішення питання щодо можливості кредитування.

З огляду на поставлених питань неминуче з'явиться ще один елемент системи кредитування — довіру. Він утворюється із найбільш поняття кредит, що з латів. "credo" означає "вірю". У кредиті, як відомо, дві сторони — кредитор і позичальник. Між лицарями у засадах повернення робить рух ссужаемая вартість. Це рух неминуче породжує ставлення довіри між ссудополучателем, який вірить, що банк вчасно надасть кредит у необхідному розмірі, і ссудодателем, який вірить, що позичальник правильно використовує кредит, вчасно і зі сплатою позичкового відсотка поверне йому раніше надану позичку. Хтось з цього приводу пожартував, стверджуючи, що у кредитної угоді завжди два дурня — один очікує, що банк обов'язково підтримає його й надасть необхідну суму, другий — вірить, що це кредит повернеться його, і з виплатою відсотка. Кредит як "економічне ставлення — це ризик, і довіри не обійтися. Довіра хоч і містить у собі певний психологічний відтінок, проте, безперечно, грунтується на знанні або суб'єкта, або об'єкта, або забезпечення кредиту. У кінцевому підсумку, можна сказати, що довіра, з одного боку, виник як необхідний елемент кредитного відносини, з іншого – як усвідомлена позиція обох сторін, має цілком певне економічне підгрунтя.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13