Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз і основних виробничих фондів і устаткування

Реферат: Аналіз і основних виробничих фондів і устаткування

Зміст

Вступ.

Глава 1. Сутність і аналіз основних виробничих фондів і устаткування.

1.1. Поняття, сутність, значення

та його класифікація.

1.2. Аналіз ефективність використання основних фондів.

1.3. Аналіз використання устаткування й виробничої потужності підприємства.

1.4. Резерви збільшення випуску продукції і на фондовіддачі.

Глава 2. Аналіз основних виробничих фондів і устаткування (практична робота).

Укладання.

Список літератури.

Вступ

Одне з найважливіших чинників підвищення ефективності виробництва на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами у необхідному кількості та асортименті і більше повне їх використання.

Завдання аналізу – визначити забезпеченість підприємства його структурних підрозділів основними фондами і культурний рівень їх використання по узагальнюючим і приватним показниками , а як і встановити причин зміни; розрахувати вплив використання основних фондів на обсяги виробництва продукції тощо показники; вивчити рівень використання виробничої потужності підприємства міста і устаткування; виявити резерви ефективність використання основних засобів.

Аналіз звичайно починаються з вивчення обсягу основних засобів, їх динаміки і структури. Фонди підприємства діляться на промислово – виробничі і непромислові, а як і фонди невиробничого призначення. Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. З іншого боку, прийнято виділяти активну частину (робочі машини та устаткування) і в пасивну частина фондів, а як і окремі підгрупи відповідно до їх функціональним призначенням (будинку виробничого призначення, склади, робітники і силові машини, устаткування, вимірювальні прилади й устрою, транспортні засоби та т.д.) Така деталізація необхідна виявлення резервів підвищення ефективності їх використання основі оптимізації структури.

Наступний етап аналізу – вивчення забезпеченості підприємства основними виробничими фондами. Забезпеченість окремими видами машин, механізмів, устаткування, приміщеннями встановлюється порівнянням фактичного їх наявності з планової потребою, яка потрібна на виконання плану з випуску продукції. Обобщающими показниками продукції, котрі характеризують рівень забезпеченості підприємства основними виробничими фондами, є фондовооруженность праці та технічна озброєність праці. Показник загальної фондовооруженности праці розраховується ставленням середньорічний вартості промислово-виробничих фондів до середньоспискової чисельності робітників у найбільшу зміну ( мають на увазі, що робочі, зайняті за іншими змінах, використовують самі кошти праці). Рівень тех-нічної озброєності праці визначається ставленням вартості виробничого устаткування до среднесписочному числу робітників у найбільшу зміну. Темпи його розвитку сопоставляются з темпами зростання продуктивність праці. Бажано, що темпи зростання продуктивність праці випереджали темпи зростання технічної озброєності праці.

Глава 1. Сутність і аналіз основних виробничих фондів і устаткування.

1.1 Поняття, сутність, значення

та його класифікація.

Маючи чітке уявлення про кожен елементі основних фондів в виробничому процесі, про їх фізичному і моральному знос, про чинниках, які впливають використання основних фондів, можна виявити методи, з яких підвищується ефективність використання основних фондів наукових і виробничих потужностей підприємства, забезпечує зниження витрат виробництва та, звісно, зростання продуктивність праці.

Основні фонди промислового підприємства (об'єднання) є сукупність материально-вещественных цінностей, створених громадським працею, довго що у процесі виробництва, у незмінною натуральному вигляді і які переносять свою вартість на виготовлену продукцію частинами у міру зношеності.

Є кілька класифікацій основних фондів.

Залежно від характеру участь основних фондів у сфері матеріального виробництва вони поділяються на:

- виробничі основні фонди функціонують у процесі виробництва, постійно беруть участь у ньому, зношуються поступово, переносячи свою вартість на готовий продукт, поповнюються за рахунок капітальних вкладень;

- невиробничі основні фонди призначені обслуговування процесу виробництва, і у ньому безпосередньо не беруть участь, і переносять своєї вартості на продукт, оскільки не виробляється; відтворюються за рахунок національного доходу.

Попри те що, що невиробничі основні фонди не надають якого - або безпосереднього впливу обсяги виробництва, зростання продуктивність праці, постійне зростання цих фондів пов'язані з поліпшенням добробуту співробітників, підвищенням матеріального і охорони культурної рівня їхнього життя, що в рахунку б'є по результаті діяльності підприємства.

Основні фонди - найважливіша і переважна частина всіх фондів у промисловості (маю на увазі основні оборотні фонди, і навіть фонди звернення). Вони визначають виробничу міць підприємств, характеризують їх технічну оснащеність, безпосередньо пов'язані з продуктивністю праці, механізацією, автоматизацією виробництва, собівартістю продукції, прибутком і низькому рівні рентабельності.

Відповідно до існуючої класифікації основні фонди промисловості за складом залежно від цільового призначення і виконуваних функцій поділяються ми такі види:

- будинку,

- споруди,

- передавальні устрою,

- машини та устаткування, зокрема:

- силові

- робочі

- вимірювальні і регулюючі предмети

- обчислювальної техніки

- інші:

- транспортні засоби,

- інструменти,

- виробничий інвентар з туалетним приладдям,

- інші основні фонди( робочий худобу, багаторічні насадження).

Кожна група складається з безлічі різноманітних коштів праці. Серед опитаної будинку виділяють три підгрупи: виробничі будинку, невиробничі будівлі і житло. Споруди діляться на підземні, нафтові газові свердловини, гірничі виробки. До передаточным пристроям відносять трубопроводи й водопроводи. Силові машини це турбіни, електродвигуни. Робітники машини та устаткування поділяються залежно від галузей використання. Інструменти і інвентар враховуються у складі основних фондів в тому разі, якщо вони служать довше року й стоять більше 500 грн. ( коли менш ніж - це вже малоцінні і быстроизнашивающиеся предмети і входять у склад оборотних фондів).

Будинок і споруди виробничого призначення, передавальні устрою, машини та устаткування, транспортні засоби формують основні фонди виробничого призначення.

Співвідношення окремих груп основних фондів в обсязі є видову ( виробничу) структуру основних фондів. Залежно від особистої участі в виробничому процесі виробничі основні фонди поділяються на: активні (обслуговують вирішальні ділянки виробництва та характеризують виробничі можливості підприємства) і пасивні (будинку, споруди, інвентар, щоб забезпечити нормальне функціонування активних елементів основних фондів).

Здебільшого, маса виробничих основних фондів у промисловості зосереджена активній частині.

Видовая структура основних фондів різна в галузях промисловості. Наприклад, частка будинків на загальної вартості основних фондів найбільша у харчовій промисловості (44%), споруд - у паливній промышленности(17%), передатних пристроїв - в електроенергетиці (32%), машин і устаткування - на підприємствах машинобудівного комплексу (45% і більше ).

Про видовий структурі основних фондів промисловості можна судити з наступним даним:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5