Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз витрат за виробництво

Реферат: Аналіз витрат за виробництво

План

Запровадження.

I Сутність ні економічна характеристика собівартості продукції.

1.1. Сутність, економічна характеристика і класифікація витрат.

1.2. Характеристика різних систем урахування витрат.

1.3. Аналіз беззбитковості виробництва.

II Аналіз собівартості промислової продукції

ВАТ "Электромашина".

2.1. Коротка соціально-економічна характеристика ОАО"Электромашина".

2.2. Аналіз загального обсягу витрат за виробництво промислової продукції.

2.3. Аналіз витрат з статтям калькуляції.

2.4. Аналіз собівартості продукції.

2.4.1. Організація урахування витрат собівартості по змінним видатках.

2.4.2. Аналіз собівартості, исчисленной по змінним затратам.

2.5. Аналіз витрат за 1 карбованець випущеної продукції.

2.6. Аналіз ефективність використання виробничих ресурсів.

III Резерви зниження собівартості.

Укладання.

Список використаної літератури.

Запровадження.

Ринок приховує багато можливостей виробникам, але водночас пред'являє й жорсткі вимоги до них. У разі початку ринкової економіки перед підприємством всает багато нових проблем, яких були колись, і зажадав від того, наскільки професійно і серйозно підприємства підійдуть до розв'язання, залежатимуть успішність своєї діяльності.

Облік витрат – найважливіший інструмент управління підприємством. Необхідність урахування витрат виробництва зростає тоді, як ускладнюються умови господарської діяльності й зростають вимоги до рентабельності. Підприємства, користуються господарської самостійністю, повинен мати чітке уявлення про окупність різних видів готових виробів, ефективності кожного прийнятого рішення і на фінансові результати, і навіть на величину витрат.

При реальному функціонуванні ринкових механізмів неминуче виникла потреба вдосконалювання і створення чіткої системи обліку й контролю витрат за виробництво і калькулирования собівартості продукції рамках управлінського обліку.

Існуюча у межах централізовано керованої економіки, система бухгалтерського урахування витрат виробництва своєю основною метою ставила завдання отримання точної і докладну інформацію про всіх фактично понесених у процесі виробництва витрат і калькулирования повної фактичної собівартості своєї продукції, вироблених робіт та надаваних послуг. Цю інформацію використовувалася для централізованого ціноутворення і місцевого контролю встановлених згори планових завдань. І хоча у рамках системи обробки інформації про собівартості була можливість отримання про витрати з досить великим рівнем оперативності і аналітичності, більша частина не востребовалось, бо було глобального стимулу зниження витрат за виробництво і запровадження нових методів управління формуванням собівартості.

Ринок координально змінює підходи побудувати системи управління собівартістю. Тільки достовірна і оперативна інформацію про всіх виробничо-господарських процесах дозволить підприємству визначити рівень ризику, пов'язану з різким зміною попиту свою продукцію, визначити конкурентоспроможну ціну випущених виробів, провести оперативний аналіз беззбитковості підприємства, обгрунтувати альтернативні рішення успішного проведення фінансової та інвестиційної політики України з урахуванням потенційних і соціальних вигод.

У сучасному життя найважливішої категорією стає прибуток. Прибуток підприємства обумовлена нею статками і видатками, причому у умовах ринкового доходи - у значною мірою залежить від конъюктуры, а витрати- в значно більшої ступеня з посади самого підприємства, діяльності його адміністрації та зусиль колективу. Тому урахування витрат і калькуляція собівартості готової продукції, і навіть аналітичні методи перебування оптимальних управлінські рішення висуваються до центру уваги теоретиків і практиків обліку.

Сьогодні існують, з погляду, дві проблеми урахування витрат:

Перша- залежить від переорієнтації вітчизняної теорії та накопиченої у цій галузі практичний досвід щодо рішень нових завдань, завдань, які системою управління у умовах развтия ринкових взаємин у Росії.

Друга, щонайменше важливу проблему- вивчення закордонного досвіду організації управлінського обліку, створення нових нетрадиційних систем отримання про недоліки виробництва вітчизняних підприємств, застосування сучасних підходів до калькулюванню собівартості продукції, визначенню фінансових результатів, і навіть використання цієї інформації контролю, аналізу, прогнозування й державного регулювання виробничої діяльності.

Адаптація вітчизняного обліку для потреб ринкової економіки- тривалий і складного процесу, запозичуючи з нього всі корисне нам, необхідно берегти, й зберегти традиції російського бухгалтерського обліку, розвивати і залучити до практиці підприємств ті розробки та починання, які змогли одержати свого розвитку і поширення за умов централізованої економіки.

Дипломна робота містить матеріал теоретичного і практичного значення.

У першій главі розглянуті питання класифікації витрат, відбиті різні методики урахування витрат, відбиті різні методики урахування витрат.

Другий розділ містить питання урахування витрат . У ньому освітлені можливості практичного застосування нових підходів до обліку витрат у роботі вітчизняних підприємств, зокрема системи "директ-костинг (Direct-costing System)". Також проведено аналіз собівартості своєї продукції прикладі заводу "Электромашина" за трьома методам. Також нами обгрунтована необхідність організації та прведена з урахуванням застосування методу обліку повних і змінних витрат, показані різні комбінації поєднання змінних і постійних витрат із виходом фінансові результати.

У третій главі відбиті резерви зниження собівартості, і навіть розглянуті основних напрямів управлінського обліку, і завдання центру, методи лікування й форми організації.

Тому метою дипломної роботи є підставою розгляд різних систем урахування витрат, які у міжнародній практиці, вибір найприйнятнішої їх запровадження для вітчизняних підприємств з метою підвищення ефективності обліку; аналіз політики та контроль витрат за виробництво, і навіть підвищення ефективності процесу управління.

I Глава.

I. Сутність ні економічна характеристика собівартості продукції.

1.1.Сущность, економічна характеристика і класифікація витрат.

Підприємство за умов ринковий відносин стає яка й економічно відособленим й незалежною. Це об'єктивно зумовлює ускладнення їх орієнтації у системі економічних зв'язків і, отже, зростання значущості функцій управління підприємством.

Підприємство повинне працювати рентабельно. Це від рівня витрат.

Підприємство у процесі діяльності робить матеріальні і грошові видатки просте та розширене відтворення основних фондів і оборотних засобів, виробництво і продукції, зарплату своєї команди та інших.

Найбільшу питому вагу переважають у всіх витратах підприємств займають видатки виробництво продукції. Сукупність виробничих витрат показує, у що обходиться підприємству виготовлення своєї продукції, тобто. становить виробничу собівартість продукції. Підприємства виробляють також щодо реалізації (збуту) продукції, тобто. здійснюють відтворювальні, чи комерційні витрати (транспортування, упаковку, зберігання, рекламу та інших.).

Виробнича собівартість і комерційні видатки становлять повну, чи комерційну собівартість продкции. Її реальне визначення для підприємства необхідне:

- маркетингових досліджень, і прийняття з їхньої основі рішень початок виробництва нового вироби з найменшими витратами;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22