Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз зарплати для підприємства

Реферат: Аналіз зарплати для підприємства

Запровадження.

У разі початку системі ринкового господарювання відповідно до змінами у економічному просторі і соціальному економічному розвитку країни істотно змінюється від і політика у сфері оплати праці, соціальної підтримки та цивільного захисту працівників. Багато функції держави за реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріальним стимулюванням її результатів. Поняття «вести» наповнилося новим змістом потребують і охоплює всі види заробітків (і навіть різних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих в грошової і натуральної формах (незалежно від джерела фінансування), включаючи грошових сум, нараховані працівникам відповідно до законодавством за невідпрацьований час (щорічну відпустку, святкові дні).

Перехід до ринкових відносин викликав до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати з і вкладах членів колективу в майно (дивіденди, відсотки).

Отже, трудові доходи кожного працівника визначаються по особистим вкладах, з урахуванням кінцевих результатів роботи підприємства, регулюються податками, і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємств усіх організаційно- правових форм встановлюється законодавством.

Статутний юридичної формою регулювання трудових відносин, зокрема й області оплати праці працівників, стає колективний договір підприємства, у якому фіксують всі умови оплати праці, що входять до компетенцію підприємства.

Новими напрямами у сфері соціальних гарантій стали індексація доходів населення і компенсація втрат населення у з інфляцією. Важливе місце у соціальний захист й підтримки населення займають державні позабюджетні фонди (соціального страхування, пенсійний, обов'язкового соціального страхування, зайнятість населення та інші). Порядок формування та використання регламентується відповідним законодавством. Усі вони утворюються з допомогою спеціальних цільових відрахувань та інших джерел, функціонують автономно від державної бюджету, мають певну самостійність й закони використовують фінансування найважливіших соціальних заходів і програм.

Облік праці та зарплати з права займає одна з центральних місць в усій системі обліку для підприємства.

У умовах господарювання найважливішими його завданнями є: в встановлених термінів виконувати розрахунки з персоналом підприємства з оплаті (нарахування зарплати та інші виплат, сум до утримування й видачі на руки), своєчасно й правильно відносити в собівартість продукції (робіт, послуг) суми нарахованої заробітної плати відрахувань органам соціального страхування, збирати і групувати показники за працею і реальної заробітної платі з метою оперативного керівництва та складання необхідної звітності, і навіть розрахунків із органами соціального страхування, пенсійних фондів і фондами зайнятості.

Облік праці та заробітної плати повинне забезпечити оперативний контролю над якістю й кількістю праці, над використанням коштів, які включаємо до пайового фонду заробітної плати виплати соціального характеру.

1. Система організації та оплати праці.

Чинна система організації та оплати праці полягає в законодавстві про працю поряд із державним регулюванням трудових відносин значні права організацій виборі форм оплати праці, встановленні режиму праці та інше.

1.1. Форми і системи оплати праці.

Праця працівників організації оплачується за затвердженими у створенні ставками (окладів) і відрядним розцінками, а тих, хто прийнято по трудовому угоді, - за умов, передбачених цим трудовим угодою.

Норми вироблення і розцінки на роботи організація встановлює сама, за необхідності вони переглядаються з урахуванням конкретних умов і підлягають утвердженню гаразд, встановленому колективним договором.

За досягнення високих продуктивних показників, розробку та впровадження раціоналізаторських пропозицій, економію коштів, бездоганну роботу, безперервний стаж та інші заслуги перед організацією використовуються різні види матеріального заохочення (премії, винагороди).

Організації самі визначають форми і системи оплати праці усіх фізичних осіб, їхніх працівників. Заробітки кожного члена колективу зумовлюються його трудовим внеском і розміром тієї частини отриманого доходу, що спрямована на оплату праці. Форми оплати праці відрізняються більшою розмаїтістю. Широко застосовуються погодинна (проста погодинна, повременно- преміальна), відрядна (індивідуальна, колективна), акордна оплата праці. Окремі організації використовують оплату праці за кінцевому результату (у відсотках від отриманого доходу чи прибутку).

Приклад: Бригада із трьох чоловік здала об'єкт під ключ. Обсяг виконаних робіт становив 150000 рублів (отримана прибуток 50000 рублів). Оплату праці передбачена:

1. у вигляді 5% обсягу виконаних і зданих замовнику робіт. Заробіток бригади, який підлягає розподілу між членами бригади, становитиме 7500 крб. (150000 крб. * 0,05);

2. у вигляді 15% прибутку, отриманої від зданих робіт. Заробіток бригади становитиме 7500 крб. (50000руб.*0,15).

При погодинної оплаті заробіток працівників нараховується залежно кількості пропрацьованого часу й тарифної ставки (окладу).

Приклад: Бухгалтерові встановлено оклад 900 крб. Якщо він відпрацював все робочі дні у даному місяці, йому буде нараховано 900 крб. Якщо він відпрацював в повному обсязі робочі дні у місяці, то заробіток нараховується за фактично відпрацьоване час. Припустимо, він відпрацював 18 робочих днів (кількість робітників днів, у місяці при двох вихідних - 20). Йому буде нараховано 810 крб. (900 крб. / 20 днів * 18 днів).

Організації можуть застосовувати погодинну і поденну форми оплати праці як різновиду погодинної оплати праці. І тут заробіток працівника визначають шляхом множення годинниковий (денний) ставки оплати праці в число фактично відпрацьованих годин (днів). Зазвичай, із таких формам оплачується працю персоналу допоміжних й обслуговуючих підрозділів організації, і навіть осіб, працівників умовах сумісництва.

Приклад: Робочий- повременщик впродовж місяця відпрацював 150 годин. Його годинна тарифна ставка - 6,50 крб. Заробіток протягом місяця становитиме 975 крб. (6,50 крб. * 150 годин). Якщо припустити, що він була нарахована премія 20% до оплати праці - 195 крб. (975 крб. * 0,2), його заробіток протягом місяця буде 1170 крб. (975руб. + 195 крб.).

При повременно- преміальною формі оплати праці працівники додатково отримують премію, яка, зазвичай, встановлюється у відсотках оплаті, нарахованої за фактично відпрацьоване час. Премирование може здійснюватися за підсумками роботи протягом місяця чи більше період (квартал).

Приклад: Наказом з організації бухгалтеру у звітній місяці встановлено премія розмірі 20%. Оскільки вести бухгалтера становила звітному місяці за фактично відпрацьоване час 800 крб., йому буде нарахована премія сумі 160 крб. (800 крб. * 0,2).

При відрядній оплаті вести працівникам нараховується за фактично виконану роботу (виготовлену продукцію) виходячи з діючих розцінок за одиницю роботи. Відрядна форма оплати праці має низку різновидів: пряма відрядна, сдельно- прогресивна, непряма і сдельно- преміальна. При прямий відрядної формі заробіток нараховується за виконану роботу (виготовлену продукцію) за встановленими відрядним розцінками нічого для будь-якого кількості изготавливаемой продукції.

Приклад: Токар виготовив 170 виробів. Расценка за одиницю вироби - 8,90 крб. Його заробіток протягом місяця становив 1513 крб. (8,90 крб.* 170 прим.).

При сдельно- прогресивної формі розцінки збільшуються на оплату продукції, виготовленої понад доведену норму.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21