Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз виконання плану виробництва

Реферат: Аналіз виконання плану виробництва

1.Основные принципи організації економічного аналізу.

2.Анализ виконання плану виробництва.

3.Осуществить комплексну оцінку господарську діяльність підприємства з допомогою методу відстаней від еталона. Зробити висновки з результатам аналізу, використовуючи такі дані.

№ підприємства

Темпи зростання кількості (%)

Товарної продукції

Прибули

Продуктивности праці

1

101.3

104.1

88.1

2

100.9

97.3

99.6

3

107.6

101.5

104.3

4

101.8

102.6

101.8

Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з урахуванням запровадження науково-технічного прогресу, ефективніші форми господарювання та управління виробництвом, активізації підприємництва тощо. Важлива роль реалізації це завдання відводиться аналізу господарську діяльність підприємств. З його допомогою ми виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюються контролю над виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів, і працівників.

Метою економічного аналізу вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і місцевих господарських установ, визначення впливу чинників з їхньої відхилення виявлення надалі недоліків, і резервів, і навіть розробляються методи, вкладених у оновлення й збільшення обсягів виробництва та її реалізації, підвищення ефективності і загальну стабільність його роботи. Предметом економічного анализя є фінансово-господарську діяльність підприємств і закупівельних організацій.

Економічний аналіз господарську діяльність має важливе місце у системі економічних наук. Він служить базою для науково обгрунтованого планування, оцінки й контролю роботи підприємства, виконання прийнятих зобов'язань, сприяє виявлення резервів, посилення режиму економію газу й зміцненню господарського розрахунку.

Економічний аналіз як наука є систему спеціальних знань, пов'язану:

1) з дослідженням економічних процесів у тому взаємозв'язку, слкдывающихся під впливом об'єктивних економічних законів і внутрішніх чинників суб'єктивного порядку;

2) із великим науковим обгрунтування бізнес-планів, з об'єктивної оцінкою їх виконання;

3) з виявленням позитивних і негативних факторів і кількісним виміром їхні діяння;

4) з розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

5) з обощение передового досвіду, з прийняттям оптимальних управлінські рішення.

Економічний аналіз дуже тісно пов'язані з поруч економічних пріоритетів і неекономічних дисциплін. Ці зв'язки України із відмежуванням аналізу як не звужуються, а, навпаки, стають ще більше численними, що з насамперед місцем аналізу, у системі економічних наук, його методологічним характером і ще того роллю, що він виконує на системи управління виробництвом для підприємства. Передусім серед наук, із якими пов'язаний економічний аналіз, слід вирізнити економічну теорію, що вивчає економічні закони, механізм їхні діяння, створює теоретичну основу у розвиток всіх економічних дисциплін. Під час проведення аналітичних досліджень необхідно враховувати цих законів. Натомість економічний аналіз певним чином сприяє розвитку економічної теорії. Численні аналітичні дослідження накопичують інформацію про прояві тих чи інших економічних законів. Вивчення цих відомостей дозволяє формулювати нові, раніше не відомі закони, робити глобальні прогнози розвитку економіки країни чи світової економіки. Глибокий аналіз господарську діяльність підприємства неможливо здійснити, не знаючи галузі й організації виробництва на уже згадуваному підприємстві. Натомість результати економічного аналізу йдуть на вдосконалення організації виробництва, впровадження наукову організацію праці, передового досвіду тощо. Аналіз сприяє підйому економіки конкретних підприємств і загалом.

Економічний аналіз дуже тісно причетний до планування і що виробництвом. У аналізі широко використовуються планові матеріали. Тому аналітик повинен добре знати основи державного регулювання економіки та методику планування виробництва на уже згадуваному підприємстві. Науково обгрунтоване планування і управління національної економікою й участі підприємствами неможливо здійснювати за відсутності широкої використання результатів економічного аналізу. Він створює інформаційну базу і розробити планів і вибору найбільш доцільних управлінські рішення.

Економічний аналіз тісно пов'язаний і з фінансуванням і кредитуванням підприємств. Без знання діючого порядку фінансування й кредитування відповідні галузі національної економіки, взаємозв'язків із саудівським фінансовим і кредитними органами і установами неможливо кваліфіковано проводити аналіз господарську діяльність. З іншого боку, ставки виплат до бюджету, умови отримання кредитів, відсотки виплат за кредитами і інші фінансово-кредитний інструментарій постійно вдосконалюються з урахуванням результатів аналізу, що свідчить про ефективність впливу цих способів виробництва.

Отже, економічний аналіз є синтезованою наукою, сформовану шляхом інтеграції цілого ряду наук і об'єднала окремі їх елементи. Натомість результати аналізу використовуються іншими науками щодо тих чи інших сторін господарську діяльність.

Аналитическое дослідження, його результати і їх використання під управлінням виробництвом повинні відповідати певним вимогам. Ці вимоги відкладають свій відбиток саме аналітичне дослідження і дружина мають обов'язково виконуватися з організацією, проведенні і практичному використанні результатів аналізу. Зупинимося на найважливіших принципах аналізу.

· Аналіз має базуватися державною підході в оцінці економічних явищ і процесів результатів господарювання. Інакше висловлюючись, оцінюючи певні прояви економічного життя, потрібно враховувати відповідність державної економічної, соціальної, екологічної, міжнародній політиці і законодавству.

· Аналіз повинен носити науковий характер, тобто. базуватися на положеннях діалектичній теорії пізнання, враховувати вимоги економічних законів розвитку, використовувати досягнення ентеепу та передового досвіду, новітні методи економічних досліджень.

· Аналіз може бути комплексним, тобто. охоплювати все ланки і боку роботи і всебічно вивчати причинні взаємозв'язку економіки підприємства.

· Однією з вимог до аналізу є забезпечення підходу, коли кожний изучаемый об'єкт сприймається як складна динамічну систему, що складається з низки елементів, певним способом пов'язаних між собою - і довкіллям. Вивчення кожного об'єкта має здійснюватися з урахуванням інтересів усіх внутрішніх та зовнішніх економічних зв'язків, взаємозалежності і взаимоподчинённости його окремих елементів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6