Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Актив балансу: зміст, оцінка статей, техніка складання

Реферат: Актив балансу: зміст, оцінка статей, техніка складання

Зміст

1. Запровадження

2. Актив балансу: зміст, оцінка статей, техніка заповнення.

2.1. Розділ I балансу

2.2. Розділ II балансу

3. Укладання.

Список використаної літератури

Додатка

1. Запровадження.

Бухгалтерська звітність - це єдина система даних про майнових й фінансовому становищі організації та про результати її господарській діяльності, составляемая з урахуванням даних бухгалтерського обліку за встановленими формам.

Бухгалтерскую звітність класифікують по періодичності упорядкування та ступеня узагальнення звітних даних. По періодичності складання розрізняють внутригодовую чи проміжну і річну звітність. За рівнем узагальнення звітних даних розрізняють звіти первинні, составляемые організаціями, і зведені, що є вищі чи материнські організації виходячи з первинних звітів.

У практичній частини даної роботи ми розглянемо приклад складання річний бухгалтерської звітності з прикладу даних бухгалтерського обліку за 2001 р. ТОВ «Еталон».

Відповідно до наказом Мінфіну РФ від 13.01.2000 р. # 4 М річна бухгалтерська звітність включає у собі:

• бухгалтерський баланс — форма № 1;

звіт прибутки і збитках — форма № 2;

• звіт про зміни капіталу — форма № 3;

• звіт про рух коштів — форма № 4;

• додаток до бухгалтерського балансу — форма № 5;

• пояснювальну записку;

• підсумкову частина аудиторського укладання (для організацій, які у відповідність до Федеральним законом підлягають обов'язковому аудиту).

Основний формою бухгалтерської звітності є бухгалтерський баланс. Він складається з урахуванням даних про залишках по дебету і кредиту синтетичних рахунку також субрахунків початку і поклала край звітний період, які зі Головною книжки. Бухгалтерський баланс характеризує фінансове становище організації з стану на звітну дату. Вона складається їх 2-х частин

1) актив — показує яким майном має підприємство;

2) пасив — показує, рахунок яких джерел утворилося дане майно.

У цьому роботі ми розглянемо зміст статей і техніку складання активу ба-

ланса. Порядок формування значень, указываемых в рядку 262 «Розрахункові рахунки», розглянемо з прикладу даних бухгалтерського обліку 000 «Еталон», які у практичної частини даної роботи (для розв'язання викладача від 12.04.2002 р.)

Актив балансу

Розділ I «Внеоборотиые активи»

Група статей «Нематеріальні активи»

У цьому гурті статей наводиться залишкова вартість нематеріальних активів, які належать організації. Відповідно до пункту 3 ПБУ 14/2000 «Облік нематеріальних активів», затвердженого наказом Мінфіну Росії від 16 жовтня 2000 р. № 81н., нематеріальними вважаються активи, які:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4