Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизація функцій з обліку витрат допоміжного виробництва

Реферат: Автоматизація функцій з обліку витрат допоміжного виробництва

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ

1.1. Характеристика функцій

1.2. Основні технологічні рішення

2. ОПИСАНИЕ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ

2.1. Характеристика завдання

2.2. Входная інформація

2.3. Выходная інформація

3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Склад інформаційного забезпечення

3.2. Організація програмного забезпечення

3.3. Організація збирання і передачі

3.4. Опис організації інформаційного бази

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Структура програмного забезпечення

4.2. Функції частин програмного забезпечення

4.3. Операційна система

5. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ

1.1. Характеристика функцій

У цьому завданню автоматизируются такі функції:

- створення файла витрат допоміжного виробництва;

- урахування витрат цехами;

- облік зустрічних послуг;

- урахування витрат по балансовими рахунках (Аналітичний облік цехових витрат);

- передача даних в журнал-ордер № 10 й у головну книжку.

Результатом автоматизації функції "Створення файла витрат допоміжного виробництва" є:

- збирання та нагромадження інформації з усіх видів витрат з цехах допоміжного виробництва упродовж місяці.

Результатом автоматизації функцій "Облік витрат з цехах" є звіти за затратами цехів допоміжного виробництва протягом місяця.

Результатом автоматизації функцій "Облік зустрічних послуг" є "Ведомость зустрічних послуг протягом місяця".

Результатом автоматизації функцій "Облік витрат з балансовими рахунках" є "Ведомость № 12 по допоміжному виробництву протягом місяця" і "Зведена сальдовая відомість допоміжного виробництва протягом місяця".

Результатом автоматизації функцій "Передача даних в Головну книжку" був частиною їхнього автоматична передача в файл на формування Головною книжки.

1.2. Основні технологічні рішення

Інформації про витратах допоміжних виробництв вводять у Mainframe Comparex, з якою має зв'язок персонального комп'ютера. Інформації про зарплаті, і матеріалах по допоміжним цехах вже є у вигляді файлів в Mainframe, у виконання завдань: "Облік зар. плати", "Облік основних засобів", "Облік витрати матеріалів виробництво". Тому з самого персонального комп'ютера вводиться тільки п'яту частину витрат, облік яких немає автоматизовано (як-от спец. жири, дезинфекція, електроенергія, газ, пар, вода).

Персональний комп'ютер перебуває в робоче місце бухгалтера з обліку витрат допоміжного виробництва.

2. ОПИСАНИЕ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАННЯ

2.1. Характеристика завдання

Завдання варта автоматизації функцій з обліку витрат допоміжного виробництва.

Об'єктом автоматизації є процес створення звітів за затратами допоміжного виробництва.

Завдання вирішується на час вступу інформації про витрати допоміжних цехів раз на місяць 5-го числа наступного за звітним місяцем.

2.2. Входная інформація

Під час розробки функціональної частини завдання використовуються такі вхідні документи:

- звіти цехів допоміжного виробництва;

- рахунки електроенергії, воду, газ;

- бухгалтерські проводки про виконаних роботи та послуги набік.

Форми перелічених документів наведені у додатку 2. Введення інформації складає Mainframe Comparex CPU 8/850 OC VM/ESA 2.2.

2.3. Выходная інформація

У виконання завдання формується інформація:

- звіти про витрати цехів допоміжного виробництва;

- відомість № 12 за затратами допоміжних цехів;

- відомість зустрічних послуг;

- зведена сальдовая відомість.

Форми вихідних документів зберігають у додатку 3.

3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Склад інформаційного забезпечення

До складу інформаційного забезпечення завдання "Облік витрат допоміжного виробництва" входять:

- стала інформація;

- збережена інформація;

- нормативно-довідкова інформація.

Усе це інформація має файлову структуру.

До постійної інформації ставляться:

- вхідні (оперативна) інформація, яка вводиться через панель;

- файл нарахування амортизації, що формується після прийняття рішення завдання "Облік основних засобів";

- файл нарахування зарплати, що формується після прийняття рішення завдання "Облік зарплати";

- файл витрати матеріалів, що формується після прийняття рішення завдання "Облік витрати матеріалів виробництво".

Через війну об'єднання цих файлів формується вхідний файл завдання.

Збережена інформація включає у собі інформацію про залишках початку місяці в кожному цеху допоміжного виробництва.

До нормативно-довідкової інформації належить кодификатор статей витрати, яких зберігається в VM як файла "STAZ".

3.2. Організація програмного забезпечення

Інформаційне забезпечення будується з урахуванням файлів. Усі дані зберігаються у VM "BUH2". Цей спосіб зберігання дозволяє користувачеві мати актуальні про всяк час дані, у своїй мінімізується обсяг даних, гарантується конкретний доступу до них, забезпечується високий рівень продуктивності.

3.3. Організація збирання і передачі

Джерелом інформації є вхідні документи, які заповнюються бухгалтером. Обсяг інформації, підлягає введення, відповідає кількості документо-строк, наступним джерелом є файли завдань "Облік зарплати", "Облік витрати матеріалів", "Облік амортизації". Програмне забезпечення із формування файла на вирішення даного завдання написано мовою PL/I і REXX.

Уся нормативно-довідкова інформація, яка у роботі, організована вигляді довідників відповідно до діючими стандартами.

Збережена інформація створюється внаслідок вирішення даної задачі, програмне забезпечення якої написано мовою PL/I і REXX.

3.4. Опис організації інформаційного бази

Структури постійної і береженої інформації наведені у додатку.

4. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Структура програмного забезпечення

Усі програмне забезпечення, розроблене мовами PL/I і REXX в Mainframe Comparex CPU 8/850 OC VM/ESA 2.2, і з допомогою Microsoft Exсel, будується так:

- по модульному принципу, що дозволяє змінювати і доробляти програмне забезпечення;

- все екранні і друковані форми мають необхідною умовою уніфікації (використання однакових клавіш для родинних функцій у різних екранних формах, наскільки можна, однакове розташування і зовнішній вигляд екранних елементів);

- забезпечується нормальна роботу з даними російською.

Использовано програмне забезпечення сполучення RUBIN, що забезпечує автоматичну підтримку передачі про витрати допоміжних цехів.

4.2. Функції частин програмного забезпечення

Схема технології

Програмне забезпечення завдання "Облік витрат допоміжного виробництва" складається з таких процедур:

- введення інформацією VM "BUH2";

- формування файлів для вихідних документів;

- формування та печатку вихідних документів.

Введення інформації здійснюється процедурою VSPP, що здійснює введення інформації про витрати.

Процедури формування файлів для вихідних документів:

- B490011 – формування даних про мінімальну зарплату;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2