Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизація обліку праці та зарплати на підприємстві

Реферат: Автоматизація обліку праці та зарплати на підприємстві

Зміст:

Запровадження

1 Основні аспекти використання обчислювальної техніки у бухгалтерському обліку.

1.1 Особливості використання електронно-обчислювальної техніки в обліку

1.2 Призначення комплексів автоматизації обліку

1.3 Індивідуальний комплекс автоматизації обліку на підприємстві

2 Коротка характеристика ТОВ фірми "ОНИКС-ВЛД".

3 Організація обліку праці та зарплати персоналу підприємства

3.1 Економічна сутність праці та оплати

3.2 Завдання обліку праці та зарплати

3.3 Форми і системи оплати праці

3.4 Склад фонду зарплати, визначення середньоспискової чисельності працівників, податки та платежі із фонду зарплати

4 Бухгалтерський облік розрахунків із персоналом з праці

4.1 Документальне оформлення, облік наявності і рух особового складу й використання робочого дня

4.2 Порядок обчислення коштів у оплату праці

4.3 Облік нарахування зарплати

4.4 Облік утримань з зарплати

4.5 Облік нарахувань у позабюджетні соціальні фонди

4.6 Депонированная заробітна платня і її облік

5 Використання індивідуального комплексу по автоматизації обліку праці та зарплати.

5.1 Формування первинних документів.

5.2 Можливості формування аналітичних показників за працею і збільшення заробітної платі

Укладання.

Список використовуваних джерел.

Запровадження.

Широке використання коштів обчислювальної техніки призвело до появи нових прийомів та способів організації обліку. Розроблено машиноориентированные форми бухгалтерського обліку. Знаковою їх особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограмм, узагальнюючих дисконтну інформацію в розрізах, необхідні управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.

Нині відбувається швидке оснащення організацій комп'ютерами. Вони дозволяють накопичувати дані як у дисконтних регістрах (картках, вільних аркушах та інших.), і на машинних носіях інформації (наприклад, на жорсткому диску, дискетах).

Відносна простота освоєння і експлуатації використовувати комп'ютери як персональної техніки, оснащувати ними бухгалтерів і основі створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера. Однією з обов'язкових умов автоматизації і врахування служить наявність програми реєстрацію ЗМІ й обробки бухгалтерських даних. Вони включають розробку технологій автоматизованого отримання й опрацювання інформації, серед них:

- Первинні документи, пристосовані до автоматизованої обробці;

- Документообіг, розрахований обробку дисконтних даних за комп'ютерами;

- Коди;

- Звітні розробки, одержувані автоматично;

- Програми робіт обчислювальної техніки;

- Технологічні і інструментальні карти, формализующие порядок виконання всіх етапах технологічного процесу обробки інформації, включаючи використання отриманих машинограмм.

У цьому програми обробки бухгалтерської інформації мали бути зацікавленими адаптовані до правил ведення бухгалтерського обліку. Це стосується й уявленню бухгалтерських регістрів в зручному для читання вигляді, неможливість несанкціонованих виправлень в записах та інших.

Організації самостійно вибирають форми і нові методи бухгалтерського обліку з обсягу дисконтних робіт, наявності обчислювальної техніки та інших умов. Вони можуть лише задіяти рекомендовані форми, а й розробляти свої, включаючи форми бухгалтерських регістрів, програма реєстрацію ЗМІ й обробки інформації. Разом про те вони мають дотримуватися загальні методологічні принципи, встановлених у централізованому порядку, і навіть технологію обробки дисконтних даних.

З переходом до прогресивним формам обліку кардинально змінюються характері і зміст бухгалтерської роботи, скорочується питому вагу технічних процесів, заснованих на виключно ручному праці. Головними для облікового персоналу стають функції організаторів процесу обробки економічної інформації.

У цьому курсової роботі ми розглянемо автоматизацію обліки зарплати на підприємстві з допомогою індивідуально розробленого комплексу по автоматизації обліку заробленої плати.

1. Основні аспекти використання обчислювальної техніки у бухгалтерському обліку.

1.1. Особливості використання електронно-обчислювальної техніки в обліку.

Спосіб обробки господарських операцій під час бухгалтерського обліку істотно впливає на організаційну структуру фірми, і навіть на процедури й ефективні методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується поруч особливостей, які треба враховувати в оцінці умов і процедур контролю. Нижче наведені відмінності комп'ютерного опрацювання даних від неавтоматизированной.

· Единообразное виконання операцій. Комп'ютерна обробка припускає використання одним і тієї ж команд і під час ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що компромісу практично виключає появі випадкових помилок, зазвичай властивих ручний обробці. Навпаки, програмні помилки ( й інші систематичні помилки у апаратних або програмних засобах ) призводять до неправильної обробці всіх ідентичних операцій при однакових умов.

· Поділ функцій. Комп'ютерна система може здійснити безліч процедур внутрішнього контролю, які у неавтоматизированных системах виконують різні фахівці. Така ситуація залишає фахівцям, у яких доступу до комп'ютера, можливість втручання у інші функції. У результаті комп'ютерні системи можуть зажадати запровадження додаткових заходів підтримки контролю на необхідного рівня, що у неавтоматизированных системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може належить система паролів, які запобігають дії, не допустимі із боку фахівців, мають доступом до інформацію про активах і дисконтних документах через термінал в діалоговому режимі.

· Потенційні можливості появи помилок, і неточностей. У порівняні з неавтоматизированными системами бухгалтерського обліку комп'ютерні системи відкритіші для несанкціонованого доступу, включаючи осіб, здійснюють контроль. Вони також відкриті до прихованого зміни даних, і прямого чи опосередкованого отримання активів. Чим менший людина втручається у машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок, і неточностей. Помилки, допущені під час розробці чи кориґуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого.

· Потенційні можливості посилення контролем із боку адміністрації. Комп'ютерні системи дають на руки адміністрації широкий набір аналітичних коштів, дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми. Наявність додаткового інструментарію забезпечує зміцнення системи внутрішнього контролю у цілому отже, зниження ризику його неефективності. Так, результати звичайного зіставлення фактичних значень коефіцієнта витрат з плановими, і навіть звіряння рахунків прибувають адміністрації ще й регулярніше при комп'ютерної обробці інформації. З іншого боку, деякі прикладні програми накопичують статистичну інформацію на роботу комп'ютера, що можна використовувати його для контролю фактичного ходу обробки операцій бухгалтерського обліку.

· Ініціювання операцій в комп'ютері. Комп'ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому їх санкціонування необов'язково документується, як це робиться в неавтоматизированных системах бухгалтерського обліку, оскільки сам собою факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією передбачає в неявному вигляді наявність відповідних санкцій.

1.2. Призначення комплексів автоматизації обліку.

На цей час існує досить багато універсальних комплексів ведення бухгалтерського обліку, призначених як для автоматизації обліку праці та ЗП на МП, але й ведення всього бухгалтерського обліку, як у малих і на великі підприємства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12