Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Соціальна інфраструктура та у розвитку сільського господарства

Реферат: Соціальна інфраструктура та у розвитку сільського господарства

Запровадження

Реформування села вимагає комплексного підходу, що передбачає розвиток багатоукладності у виробничої, а й у соціальної сфери села. Соціально-економічна структура соціальної сфери села була неоднорідною й у дореформений період. Вона державну власність (крупних об'єктів культури, санаторії, Будинки відпочинку, лінії електропередач, зв'язку, газопроводи та інші інженерні споруди, які у віданні федеральної влади, окремих міністерств та, об'єкти інфраструктури, що складалися на балансі радгоспів), муніципальну (школи, дитячі дошкільні установи, лікарні, амбулаторії, підприємства торгівлі, і побутового обслуговування, культури, фізкультури і спорту), кооперативно-колхозную (об'єкти, що складалися на балансі колгоспів), кооперативну (підприємства торгівлі, комунального харчування, побутового обслуговування, належать споживчій кооперації), громадську (профспілкові клуби, піонерські табори відпочинку та інші лікувально-оздоровчі установи) власність.

Услуговая діяльність здійснювалася на основі приватної власності, але він практично цілком ставилася до сфери тіньової економіки. Обсяг послуг, які надають приватними особами, був особливо значний у сільському житлове будівництво, транспортному обслуговуванні. Характерною рисою соціально-культурної сфери сфери обслуговування була практично повна безкоштовність чи пільгова оплата населенням які надають йому послуг.

Нині йдеться про принципових трансформаціях у структурі власності і організаційно-правових формах діяльність у сфери обслуговування сільського населення, що з включенням їх у спільний економічний простір, функціонуюче за законами ринкової економіки.

Останніми роками ситуація у соціальної сфери села вкрай загострилася. Через війну передислокації функцій фінансування з федерального на територіальний рівень, дефіциту територіальних бюджетів, і кризового стану сільськогосподарських товаровиробників різко скоротилося інвестиційна діяльність, під загрозою фізичного руйнації перебуває наявної матеріально-технічний потенціал галузей обслуговування населення.

Важливим чинником відродження та розвитку соціальної сфери села є модифікація її соціально-економічної структури. Завдання цих перетворень - формування нових, ефективніших з погляду задоволення потреб сільського населення і ще які враховують зміни у відносинах власності у виробничому сфері організаційно-правових форм услуговой роботи і структури потужностей соціальної сфери за формами власності.

До того той процес у відсутності достатніх наукових обгрунтувань і протікав багато в чому самопливом, що призвело до негативних наслідків. Зокрема, безконтрольний процес приватизації і комерціалізації, досить який розгорнувся у сфері побутового обслуговування, послужив важливою причиною практично повного відлучення сільських жителів від побутових послуг.

Основи сучасної державної політики у сфері реформування соціальної сфери визначено Програмою Уряди Російської Федерації «Структурна перебудова і зростання в 1997-2000 роках», «Програмою соціальних реформ на період 1996-2000 років» та інші нормативно-законодательными і тими програмними документами.

У основу реформування соціальної сфери покладено такі основні засади:

- ослаблення функцій держави у реалізації конституційні права громадян освіту, медичної допомоги, послуги культури, житло;

- перенесення центру ваги в бюджетне фінансування соціально-культурної сфери з федерального на регіональний рівень;

- розширення платності освіти, охорони здоров'я, установ культури, перехід до самоокупності житлово-комунального господарства і транспорт;

- структурну перебудову форм власності в соціально-культурних галузях на користь приватного сектору.

Відтак можна підсумувати, що роль соціальної інфраструктури дуже величезна, саме він допомагає людям задовольнять свої потреби.

Основними завданнями даної курсової роботи будуть такі:

1. Розкрити суть і стала значення соціальної інфраструктури

2. Виявити сучасний стан

3. Виявити вплив соціальної інфраструктури на ефективність ведення виробництва

4. Намітити шляху поліпшення й постійного вдосконалювання соціальної інфраструктури

Аби вирішити даних завдань буде використані різні літературні джерела, які перераховані у списку літератури.

Глава 1. Сутність і значення соціальної інфраструктури

1.1. Поняття, склад, роль і значення соціальної інфраструктури.

Поняття і завдання соціальної інфраструктури.

Перш ніж надавати визначення соціальної інфраструктури слід надати визначення інфраструктури.

Термін «інфраструктура» походить від латинських слів infra - нижче, й structura - будова, розташування. Інфраструктура - економічна категорія, що дає частина сфери матеріального виробництва, сприяє отриманню великої кількості кінцевої продукції. вона є невід'ємною частиною продуктивних сил суспільства, які забезпечують нормальне функціонування підприємств. Інфраструктуру прийнято підрозділяти на дві групи: виробнича й соціальну. У виробничу інфраструктуру входять галузі , обслуговуючі сільськогосподарське виробництво, на соціальну - галузі, щоб забезпечити нормальну діяльність працівників і які б відтворення робочої сили в.

Соціальна інфраструктура - частина продуктивних сил суспільства, створюють умови для ефективного функціонування людини у виробництві. Вона висловлює економічних відносин між товариством та його членами в споживанні ними як матеріальних, і нематеріальних послуг, необхідні відтворення робочої сили й гармонійного розвитку людини. Соціальна інфраструктура села має свої особливості, що відбивають специфіку сільськогосподарського виробництва.

У узагальненому розумінні соціальної інфраструктури є систему елементів штучної довкілля, виконує істотну соціальну функцію - забезпечення умов відтворення населення.

У цьому тлумаченні соціальної інфраструктури непросто сфера обслуговування населення, покликана задовольняти ряд насущних традиційних потреб населення, а й, ще більшою мірою, певний механізм, управляючий розвитком існуючих чорт способу життя й зрештою працівники формування перспективних соціальних форм життєдіяльності суб'єктів.

Ефективна виробнича діяльність сільськогосподарських підприємств вимагає створення необхідних умов, як у процесі виробництва, і при відтворенні робочої сили в. Це завдання покликані виконати підрозділи і соціальної інфраструктури.

Соціальна інфраструктура є частина продуктивних сил суспільства, спрямованих створення необхідних умов ефективного функціонування працівників у процесі виробництва. Головне завдання соціальної інфраструктури є поліпшення соціально-побутових умов сільського населення.

Галузі соціальної інфраструктури не беруть участь у створенні кінцевої продукції, але де вони забезпечують передумови у розвиток виробничого процесу. Роль соціальної інфраструктури у тому, що вона сприяє забезпечення потреб виробництва, у кадрах необхідної кваліфікації, сприяє відтворення і закріплення в сільській місцевості, забезпечує охорону праці та техніку безпеки. Підрозділи соціальної інфраструктури беруть участь у створення умов задоволення коммунальною - побутових потреб як співробітників , і членів їхнім родинам.

Соціальною інфраструктурі притаманні свої особливості, що відбивають специфіку сільськогосподарського виробництва. Об'єкти соціальної інфраструктури створюються за рахунок ресурсів сільськогосподарських підприємств і надходження коштів сільського населення , і шляхом ефективне використання державних інвестицій для будівництва житлових будинків, дитячих таких закладів, шкіл, будинків культури, поліклінік, вузлів зв'язку й ін. Підрозділи соціальної інфраструктури у сільській місцевості обслуговують як працівників зайнятих в сільськогосподарському виробництві, а й решту населення, проживаючу біля підприємства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11