Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Система застосування добрив для сівозміни

Реферат: Система застосування добрив для сівозміни

Зміст

Запровадження

1. Загальні інформацію про господарстві .

1.1. Розташування і спеціалізація господарства .

1.2. Система землекористування господарства

1.3. Характеристика кліматичних умов

2. Вихідні дані і розробити систем добрив.

2.1. Ґрунти сівозміни їх агрономічні показники.

2.2. Рекомендований сівозміну

2.3. Дані про поголів'я тварин за господарстві

3. Система добрив у господарстві для сівозміни в розпліднику.

3.1. Вихід органічних добрив

3.2. Визначення можливість застосування фосфорної борошна.

3.4. Дози добрив залежно від забезпеченості грунтів елементами харчування

3.5. План розміщення добрив за способом внесення .

3.6. План внесення органічних і мінеральних добрив.

3.7. Коротка характеристика застосовуваних добрив

3.8. Розрахунок потреби добрив в ц чинного речовини ( д.в.)

3.9. Баланс поживних речовин, у сівозміні .

3.10. Розрахунок норм добрив на плановану врожайність і плановану прибавку врожаю .

4. Економічна ефективність добрив в сівозміні

Література .

Запровадження

Агрохимия, чи, агрономічна хімія - наука про взаємодії рослин, грунтів та добрив у процесі вирощування сільськогосподарських культур, про круговерті речовин, у землеробстві й використанні добрив із збільшення погрожуючи, улучше ния його якості і підвищення родючості грунту.

Мета агрономічної хімії - створення найкращих умов пита ния рослин з урахуванням знання властивостей різних видів тварин і форм удоб реній, особливостей їх взаємодії з грунтом, визначення наибо лее ефективніші форми, способів, термінів застосування добрив. Агро хімія як наука розвивається надзвичайно все швидше. Це визначається запитами практики, необхідністю постійно увеличи вать продуктивність сільськогосподарських культур з урахуванням зростання застосування мінеральних і органічних добрив, поліпшення тих нологии обробітку сільськогосподарських культур, досягненні селекції та інших наук.

Використання мінеральних і органічних добрив лежить в основі хімізації землеробства. Ефективність мінеральних і органічних добрив великою мірою залежить від запровадження індустріальної технології обробітку сільськогосподарських культур, комплекс іншої механізації, меліорації земель, використання досягнень на уки, здійснення міжгосподарської кооперації і агропромышлен іншої інтеграції.

1. Загальні інформацію про господарстві.

1.1. Розташування і спеціалізація господарства.

Колгосп “ Перемога ” лежить у Кузнецькому районі Пензенской області. Ця місцевість належить до центрально чорноземної області з поширенням чорноземних грунтів. Загальний характер рельєфу місцевості представлений рівниною.

У господарстві склалася плодоводческо-ягодная спеціалізація.

1.2. Система землекористування господарства.

Землепользование колгоспу “Перемога” представлено єдиним земельним масивом витягнутим із півночі на південь на 8 км, і із Заходу Схід на майже 7 км. Рельєф місцевості представлений рівниною і слабопологими схилами до 3°.

Колгосп зі своєї спеціалізації є плодово-ягідних господарством, з розвиненою тваринництвом ( зокрема вівчарством), частина угідь відводиться для розсадника. Основні його площі зайняті плодовими садами, які у основному із різних сортів яблунь, і ягідниками, де обробляють суницю. Також у садах обробляють грушу, вишню, смородину, малину та інші культури.

У колгоспі є й польові і зрошувані сівозміни з обробленням зернових, зернобобових, кормових і технічних культур. Профіль господарства за найближчим часом не зміниться. У цьому роботі розглядаються лише сівозміну в розпліднику під який відведено 70 га сільгоспугідь.

Нижче приведено схема землекористування колгоспу “Перемога”:

Загальна площа господарства

970 га

Площа сельхоз угідь

900 га

Площа ріллі

750 га

Площа під польовими і кормовими севооборотами

480 га

Площі під садами

200 га

Площі під сівозміною розсадника

70 га

Площа під сенокосами і пасовищами

100 га

Інші

50 га

1.3. Характеристика кліматичних умов.

Цей район характеризується континентальним кліматом з помірковано холодної взимку і гарним теплим влітку. Сума температур повітря понад десять° становить 2400-2700° річний показник зволоження 0,35-0,45.

Заморозки починаються близько 20 жовтня і закінчуються 20 квітня. Товщина снігового покрову 20 -30 див.

Таблиця 1

Метеорологічні умови господарства.

Місяці

Температура, °З

Опади, мм

Січень

-12

30

Лютий

-10

24

Березень

-3

28

Квітень

7

31

Травень

14

41

Червень

17

62

Липень

18

61

Август

15.5

54

Вересень

9

39

Жовтень

3

41

У листопаді

-4,5

38

Грудень

-10

36

Середня протягом року

4,88

37,42

Сума за вегетаційний період

85

288

У період всього вегетаційного періоду рослини в достатньо забезпечені теплому і вологою. Клімат сприятливий для вирощування більшості сільськогосподарських культур.

2. Вихідні дані і розробити систем добрив.

Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7