Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Эмиссионная діяльність банків

Реферат: Эмиссионная діяльність банків

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 4

1. ВИПУСК БАНКОМ СОБСТВЕННЫХ

ЦЕННЫХ БУМАГ .6

1.1 Випуск акцій комерційними банками 6

1.2 Порядок випуску облігацій комерційними

банками 9

1.3 Порядок випуску та звернення

комерційними банками сертифікатів 11

1.4 Порядок випуску та звернення комерційними

банками власних векселів 13

1.5 Опционы, ф'ючерси, свопи, варранты 15

2. ПОРЯДОК ВИПУСКУ І РЕЄСТРАЦІЇ

АКЦІЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ .19

2.1 Загальні відомостей про акціях комерційного банку ……… 19

2.2 Визначення вартості акцій 20

2.3 Перший випуск акцій 20

2.4 Повторний випуск акцій 21

2.5 Порядок випуску та державній реєстрації акцій

кредитними організаціями .…26

2.5.1 Прийняття емітентом рішення

про випуск цінних паперів .….26

2.5.2 Проспекта емісії …28

2.5.3 Реєстрація випуску цінних паперів …30

2.5.4 Розміщення акцій .…33

2.5.5 Реєстрація підсумків випуску акцій .…37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .….41

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .…43

ПРИЛОЖЕНИЯ .…45

Додаток 1. Заява на реєстрацію випуску .…46

Додаток 2. Рішення про випуск цінних паперів …48

Додаток 3. Проспект емісії …51

Додаток 4. Звіт про результати випуску .…52

Додаток 5. Сберегательный сертифікат .…53

Додаток 6. Таблиця. Обсяг випущених

депозитних і ощадних сертифікатів

і облігацій … .…54

Додаток 7. Таблиця. Середньозважені

відсоткові ставки за власними

врахованим векселях…… ….55

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Комерційні банки, будучи посередниками на фінансовому ринку, можуть виступати емітентами різних видів цінних паперів. Вони емітують як акції та облігації, а й інструменти грошового ринку –депозитні і ощадні сертифікати, векселі. Коли основі емісії акцій і облігацій формується власний і позиковий капітал банку, то випуск сертифікатів і векселів можна як залучення керованих депозитів, чи безвідкличних вкладів.

Щоб сформувати або збільшення статутного капіталу банк випускає акції. Вони може бути звичайними і привілейованими, іменними і пред'явника.

З метою притягнення додаткових коштів реалізації активних операцій комерційних банків випускають облігації.

Комерційні банки із залучення додаткових грошових ресурсів здійснюють випуск цінних паперів, іменованих сертифікатами (грошовий документ-удостоверение). Залежно від орієнтації на інвестора сертифікати поділяються на депозитні і ощадні. Вони уявляють собою грошові документи, з яких випливає внесення коштів у певний час, мають зазвичай фіксовану ставку відсотка.

Випуск власних векселів дозволяє банкам збільшити обсяг залучених коштів. Для клієнтів банківський вексель - одна з універсальних платіжних коштів.

До похідним цінних паперів банку відносять опціони, ф'ючерси, свопи і варранты. Вони важливі фінансовими інструментами.

Основним законодавчим документом у сфері эмиссионно-учредительской діяльності є Інструкція ЦБР від 17 вересня 1996 р. N 8 «Про правила випуску та державній реєстрації цінних паперів кредитними організаціями біля Російської Федерації» (нова редакція Інструкції Банку Росії N 8) (з ізм. і доп. від 6 листопада 1996 р., 8 серпня 1997 р., в ред. від 23 листопада 1998 р.)

Метою згаданої курсової роботи є підставою докладний аналіз діяльності кредитних організацій з випуску власних цінних паперів.

Вивчивши рекомендовану літературу, у цій роботі я намагалася відбити питання, пов'язані з формою випуску цінних паперів, порядком їх реєстрацію ЗМІ й розміщення, і навіть перераховані і охарактеризовані цінних паперів, эмитируемые комерційними банками.

1. ВИПУСК БАНКОМ СОБСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Комерційні банки можуть випускати такі види цінних паперів – акції з формування статутного капіталу (фонду), власні боргові зобов'язання: облігації, депозитні і ощадні сертифікати, векселі – задля залучення додаткових позикових коштів.

Порядок випуску комерційними банками акцій і облігацій регламентується такими нормативними документами:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12