Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Механико - технологічні розв'язання проблеми механізації садо-водства і виноградарства

Реферат: Механико - технологічні розв'язання проблеми механізації садо-водства і виноградарства

СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. У механізації багаторічних культур на стадії розробки проектів системи машин має важливе значення вибір найбільш доцільних рішень як у визначенню послідовності їхнього вмикання в технологічні схеми, і предпочтительного їхнього вмикання до планів конструкторських розробок. У цьому обов'язково враховувати можливу деградацію середовища, яка від початку закладена й у культуру: внаслідок багаторазового одноманітного на неї середовище «старіє» швидше, ніж культура. Тому, з кожним вегетационным циклом, впливом геть культуру накопичуваних середовищем негативних факторів увеличи-вается. У остаточному підсумку культура входить у несприятливі неї параметри середовища набагато раніше свого вікового стану. Від цього, передусім, страждає господарську діяльність суспільства: накопичення негативних факторів середовища доводиться враховувати створенням матеріально-технічної бази (МТБ) з завищеною міцністю. І це веде до перевитрати у перші роки насадження матеріальних, трудових і енергетичних ресурсів. Особливо це у регіоні Кавказу, де зосереджено близько тридцяти% плодово - ягідних культур і 100% виноградників Російської Федерації. Науково обгрунтовані методи оцінки й вибору найбільш выгоднейшего їх для багаторічних насаджень до нашого часу відсутні. Застосовувані методи спроб і помилок, Паттерн - аналізу та групового обліку аргументів задіяні лише для негативного прогнозу, щоб показати, чого може бути, коли все в Паттерне відбуватиметься оскільки відбувається нині.

Актуальність досліджень полягала у перебування методу достовірного прогнозу розвитку рівня механізації садівництва і виноградарства через виявлення принципів оптимального стику засобів догляду з постійно изменяющимися параметрами об'єктів догляду.

Дослідницькі і конструкторсько-технологічні роботи проводились СКЗНИИСиВ відповідно до планами НДР і ДКР виходячи з завдань Державного комітету з науки й лазерній техніці 0.51.02 (проблема 16.01 і 16.14), міжгалузевий Комплексної програми (0.сх.101 і 2.51.04), і навіть за договорами з Агропромом СРСР, АПК Краснодарського і Ставропольського країв, Ростовської області та господарствами - виробниками садово - виноградної продукції.

Мета роботи залежить від обгрунтуванні, з розробки й використанні наукових основ формування оптимальної матеріально-технічної бази щодо створення конкретних механізованих технологій багаторічних насаджень.

Об'єкти досліджень. Процес розвитку стику параметрів багаторічних насаджень, архітектоніки крон і засобів догляду по них; фізико-механічні властивості грунтів і елементів крон, стикуються із засобами догляду; технології догляду за грунтом, системою «грати - кущ», внесення добрив, укрывки і открывки виногра-дников, жнив; робочі органи культиваторів, машин внесення у грунт рідких мінеральних добрив, догляду за кроною і монтажу шпалери, укрывки і открывки виноградників, жнив.

Методика досліджень. Для вироблення основ формування та управління механізованими технологіями багаторічних культур розроблений загальний науковий підхід, який виходить із єдину стратегію рішення глобальної системи методами проектологии: порівнюється сукупність технічних засобів різного функціонального призначення, але які у одному й тому ж галузі розробки однієї й тієї ж самого продукту. У цьому сукупність технічних засобів однієї й тієї ж функціонального призначення сприймається як самостійна система машин, а сукупність систем машин для технології отримання однієї й тієї ж самого продукту , як товар, сприймається як комплекс систем механізованих технологій [43, 54, 62, 64, 65, 79, 89, 95].

У основу методики досліджень оптимального стику засобів догляду з об'єктами догляду покладено принцип, який встановлює зв'язку й припустимі межі внутрісистемного впливу на друга властивостей середовища проживання і засобів догляду.

Дослідження засобів догляду базувалися на положеннях землеробській механіки і математичної статистики. Лабораторно - польові експерименти проводилися відповідно до галузевим стандартам, доповнених приватними методиками і приладами [20, 21, 26, 31, 32, 41, 68, 94].

Розроблена методологія використана в щорічних компаніях замовлення техніки для садівництва і виноградарства Краснодарського [54, 85] і Ставропольського [71, 72] країв.

Наукову новизну становлять:

n методологія модульного системного аналізу технологій, як інструмент відбору оптимальних агротехнічних систем, з подальшим спрямованим удосконаленням;

n математичні моделі розрахунку: механізованої технології культури через тарифні витрати; інтенсивності механізованої технології через алгоритм, що характеризує величину узгодженості які входять у технологію компонентів; параметрів архітектоніки крони через плодоносність і фізико-механічні властивості її елементів; параметрів выемочно - насипної профілю грунту в технології захисту виноградного куща від низьких температур через природні параметри обмеження (пружність пучка лоз, глибину проникнення негативних температур і кут природного укосу насипної профілю);

n метрологія вивчення взаємодії робочих органів машин з об'єктами догляду;

n класифікація і формалізація функціональних відмінностей насаджень і крон рослин і натомість рівнів у світовому градації поколінь техніки, структурно отображающиеся узгодженістю, повторюваністю і доцільністю стику засобів догляду з об'єктами догляду;

n індустріальні системи «грати - кущ» для промислового й індивідуального виноградарства.

Технологічні схеми і технічні рішення захищені 26 авторськими свідоцтвами і патентами РФ, 7 у тому числі відбивають нові шляхи догляду та ведення культур.

Достовірність засад, висновків, і рекомендацій підтверджені експериментальними даними лабораторно - польових досліджень, позитивними результатами заводських, відомчих і запровадження державних випробувань робочих органів, машин, засобів і систем, розроблених з участю здобувача.

Практичну цінність роботи з багаторічних культур представляють:

n методологія прогнозування технічного прогресу та обґрунтування шляхів вдосконалення зональних систем машин;

n метрологія і прилади з вивчення умов функціонування агрегатів і створення робочих органів після виходу за грунтом, кроною і шпалерными системами;

n система заходів, технологічні схеми машин і технічні рішення з зниження антропогенного впливу грунт механізованих технологій;

n рекомендації і технічні рішення:

- оптимального стику технологічних систем «крона - грати» що за різних формах господарювання;

- технології пунктирного глибокого внесення рідких мінеральних добрив, зокрема й у зону низки;

- технології захисту рослин від низьких температур;

- технології контейнерному збирання, транспортування і збереження плодів, ягід і винограду.

Реалізація результатів досліджень. Розроблені єдині концептуальні підходи [20, 21, 70, 89, 95, 107] використані:

n в довіднику виноградаря Кубані [54];

n у "вдосконаленні методів розробки технологічних карт [62];

n у вирішенні питань розвитку виноградарства Краснодарського краю [68];

n в процесі заочних курсів садівництва [69];

n в системах машин для садів Ставропольського [71] і Краснодарського [85] країв, садівництва Росії [90], інтенсивного садівництва Кавказу [58], розплідників плодових, ягідних і орехоплодных культур [87], прогнозі розвитку технічного рівня садівництва до 2010 року й аналізу його сучасного стану в Северо - Кавказькому регіоні [Агропром CCCР, 1986 р ].

Розроблені та впроваджуються технології:

n збирання, транспортування і збереження плодів, ягід і винограду в касетних контейнерах [79];

n обробітку, транспортування і переробки технічних сортів винограду машинної збирання [74];


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28