Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ремонт зрошувальної системи

Реферат: Ремонт зрошувальної системи

I. Загальні дані

1.1. Запровадження

Мелиорируемые землі перебувають у водозборі р. Тура біля ТОВ СПХ «Ембаевское» Тюменського району, і надані як двох ділянок. Перший ділянку лежить у 2,5 км. північно-західніше с.Ембаево, другий у 1км. північніше сТураево.

Південної кордоном ділянок є автомобільна дорога Тюмень - Тобольск, північної - залізниця. Для першого ділянки кордоном є скотопрогон і автомобільна дорога п. Яр- дачі, другий ділянку із західного боку обмежений дорогий дачі - сТураево.

У сучасний стан ділянки є зарослу дрібним чагарником поклад.

Підставою складання робочого проекту є акт обстеження стану оросителной системи та завдання проектування ГУП «Тюменьводхоз», видана 16.07.97.

Площа, охоплена пошуками становила 202 га. Необхідність ремонту зрошувальної системи обумовлена періодичним переувлажнением земель аналізованих ділянок. У раніше виданих проектах було передбачено заходи щодо регулювання водно-воздушного режиму денных площ. Побудовані канали, криниці та інші будівлі не забезпечили необхідного режиму осушення. У цьому робочому проекті враховані недоліки існуючих меліоративних систем.

Технорабочий проект розроблений відповідно до СНиП 2.06.03-85 і еталоном технорабочего проекту для будівництва осушувальної системи.

1.2 ИЗУЧЕННОСТЬ ОБ'ЄКТІВ ОСУШЕНИЯ.

При мелиоративно-гидротехническом обстеженні об'єктів осушення (знижень) використовувалися матеріали почвенно-мелиоративной й топографічної зйомок масштабу 1:5000, виконаних інститутом «Тюменьгипроводхоз» під час проектування зрошувальної мережі, і навіть матеріали інженерно-геологічною і гідрогеологічної зйомки М 1:25000, виконані цим самим інститутом 1979 р. Використовувалися ще й дані спостережень, проведених інститутом ЗСНИИМиП в ТОВ СПХ «Ембаевское» в 1995 р.

Для обгрунтування проектних рішень осушення локальних знижень було проведено такі пошукові роботи, виконані ТГСХА:

1.Топографическая съёмка М 1:2000 площею 202 га

2.Почвенно-мелиоративная і культуртехническая съёмка М 1:2000

3.Климатическая характеристика об'єкта осушення.

Изыскательские роботи виконано відповідно до вказівками по інженерним здобутків для меліоративного будівництва.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ.

2.1. Геоморфология і рельєф.

Ділянки осушення на зрошуваних землях ТОВ СПХ «Ембаевское» в геоморфологическом відношенні розташовані на півметровій другий надпойменной терасі по лівобережжю річки Тури. У цілому нині, поверхню зрошуваних земель рівна. Абсолютні позначки коливаються не більше 55-59 м з гаком ухилом до руслу р. Тури. Відносні перепади поверхні рельєфу становить 2 м. На обстежених ділянках є зниження глибиною до 0,7-0,8 м. Понижения в весняний період залиті водою, і грунт їх надлишково зволожений протягом майже всього вегетаційного періоду. На ділянках №1 і №3 є майданчики, покриті чагарником.

2.2. Клімат і агрометеорологічні умови

За даними метеостанцій р. Тюмені середньомісячна температура повітря на липні становить 17,2оС, а січня - -17,8оС. Перехід температури повітря через 0оС 10.04 і 22.10. Тривалість безморозного періоду становить 121 день. Абсолютний максимум температури повітря - +39оС, а абсолютний мінімум - -50оС.

Середньорічне кількість опадів дорівнює 457 мм, максимальна річна сума опадів - 581 мм.

Середня глибина промерзання грунту становить 136 див.

У період переважають вітри південно-західного і північно-західного напрями. Максимальна швидкість вітру дорівнює 21 м/с при середньорічний 2,9-3,7 м/с.

Більше докладні дані агрометеорологічних умов об'єкта досліджень представлені у табл. 2.1.

Таблиця 2 1

Зведена кліматична характеристика місцевості

NN Найменування клімату, од. виміру Кількісна значення

пп

елемента клімату

1 2 3

1. Індекс континентальности, До = А 100/0,33ф, де 185,5

А - річна амплітуда температур, ф- широта

місцевості.

2.Световые ресурси

- річне число годин сонячного сяйва, годину 2017

- сумарна радіація, ккал/см2 на рік 75,0

- ФАР у період активної вегетації, ккал/см2 25,6

- радіаційний баланс, ккал/см2 на рік 26,8

- те за вегетаційний період ккал/см2 24,6

3. Теплові ресурси

- середня річна температура повітря оС 0,3

- середня температура січня, оС -17,8

- середня температура июля,о З 17,2

- абсолютний мінімум температури, оС - 50

- абсолютний максимум температури, оС + 39

тривалість періодів з температурою

повітря вище ОоС, дні 192

вище 5оС, дні 160

вище 10оС,дни 121

вище 15оС,дни 64

-тривалість безморозного періоду, дні 121

- початок безморозного періоду, дата 23.05

- перехід температури повітря через зазначені

межі, дата

ОоС 10,04

5оС 25.04

10оС 14.05

15оС 11.06

- сума позитивних температур повітря

із температурою

вище ОоС 2347

вище 5оС 2268

вище 10оС 1981

вище 15оС 1398

продовження таблиці 2.1

1 2 3

- середня температура поверхні грунту, оС

травень 13

червень 20

липень 22

серпень 18

вересень 10

- середня температура в пахотном шарі грунту, оС

травень 8,3 .10,5

червень 15,0 .17,7

липень 18,5 .20,2

серпень 16,9 .17,6

вересень 10,7 .11,3

- максимальна глибина промерзання грунту, див 182

- середня з максимальних глибина промерзання

грунту, див 136

4. Атмосферні опади

- середня річна сума опадів, мм 457

- найбільша річна сума опадів, мм 581

- річне число днів із опадами, дні 142

- річне число днів із опадами, дні

понад 5 мм 26

понад 10 мм 8

понад двадцять .30 мм 1 .3

5. Сніжний покрив

- освіту стійкого снігового покрову, дата 10.11

- середня висота снігового покрову наприкінці третьої

декади березня, див

на відкритих ділянках 25 .32

лісом 46 .54

- середня багаторічна щільність снігу при наиболь-

ши його висоті, г/см3 0,24 .0,27

- максимальні запаси води в снігові до початку

весняного сніготанення, 68 .77

- руйнація снігового покрову, дата 9.09

- повний сход снігу, дата 20.09

- тривалість залягання снігового покрову, дні 161

продовження таблиці 2.1

1 2 3

6. Вітер

- середня річна швидкість вітру, м/сек 2,9 .3,7

- переважання напрями вітру, румби 103,С3,3

- найбільша швидкість вітру, м/сек 21

- середня кількість днів із вітром 15 м/сек і более,дни 28

- ймовірність великих швидкостей вітру /15 м/сек і

більше за румбам, %

СВ 2

В,ЮГ,СЗ 6 .9

З 16

Ю 23

ЮЗ 32

7, Вологість повітря

- середня річна абсолютна вологість воздуха,мб 6,6

- найбільша внутригодовая вогкість повітря (в ію-

ле-августе), мб 14,7 .15,3

- найменша внутригодовая вогкість повітря (в янь

варе-феврале), мб 1,5 .1,6

- середня річна відносна вогкість повітря,% 74


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19