Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Робоча програма за фахом "Система машин лісовому господарство і лісової промисловості"

Реферат: Робоча програма за фахом "Система машин лісовому господарство і лісової промисловості"

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Предмет вивчення дисципліни "Система машин лісовому господарство і лісової промисловості. Технологічні процеси за завершеними циклами виробництва, складання системи машин, організація праці під час використання системи машин і - оцінка ефективності його роботи

1.1 Цілі дисципліни "Система машин лісовому господарство і лісової промисловості"

1.1.1 Придбати глибокі знання зі складання зі складання технологічних процесів з завершеними циклами виробництва.

1.1.2 Засвоїти принципи складання систем машин.

1.1.3 Вивчити організацію праці під час використання систем машин.

1.1.4 Ознакомится з оцінкою ефективності роботи систем машин технологічними процесами.

1.2 Завдання вивчення дисципліни.

1.2.1 Освоїти принципи зональности застосування коштів механізації в лісовому господарство і лісової промисловості.

1.2.2 Уяснить особливості застосування машин і пристосувань у різних лісорослинних зонах.

1.2.3 Навчити складати технологічні комплекси машин залежність від лісорослинних зон і деяких видів технологічних процесів з завершеними циклами виробництва.

1.2.4 Освоїти особливості організації праці різних технологічними процесами із застосуванням технічних засобів з урахуванням зональности.

1.2.5 Засвоїти методику комплектування машино-тракторного парку лісогосподарського підприємства з урахуванням науково обгрунтованих технологічних процесів.

1.2.6 Навчити виробляти техніко-економічні розрахунки, обгрунтовують ефективність впровадження технологічних комплексів машин.

Через війну вивчення дисциплін студент повинен знати:

- перспективні технології механізованих процесів в лісовому господарство і лісової промисловості;

- особливості застосування коштів механізації у різних зонах;

- комплекси машин взаимоувязанные в технологічними процесами за своїми техніко-економічним, експлуатаційним показниками, щоб забезпечити послідовне виконання технологічних операцій, основних робочих процесів в лісовому господарство і лісової промисловості;

- техніко-економічні показники машин для лісового господарства й лісової промисловості, відповідність їхньої заданим лесотехническим вимогам.

Вміти:

- комплектувати машинно-тракторний парк лісогосподарського підприємства з урахуванням технології виробництва та зональних особливостей експлуатації машин;

- використовувати системи машин типових технологічними процесами.

1.3 Зв'язок дисципліни коїться з іншими предметами.

Вивчення "Системи машин лісовому господарство і лісової промисловості" спирається на знання інших спеціальних дисциплін:

- трактори і авто із основами технічної механіки;

- лісогосподарські машини і їхні застосування;

- лісова метеорологія;

- лісові культури та захисне лісорозведення;

- лісівництво;

- лісове товарознавство з засадами древесиноведения.

Одержання знання з "Системі машин лісовому господарстві" сприятимуть ефективнішого засвоєнню студентами таких дисциплін, як організація, планування і управління виробництвом, економіка виробництва, лісовпорядження, лесоэксплуатация, транспорт лісу й до ін.

У процесі вивчення передбачається використання різних технічних засобів;

- кінофільмів, їх фрагментів і діапозитивів із застосуванням кіноустановок і проекційної апаратури під час читання лекцій і проведення лабораторних, практичних занять;

- ЕОМ (типи ЄС, ПЕОМ і микроЭВМ) під час проведення техніко-економічних розрахунків, як обгрунтовують ефективність впровадження технологічних комплексів машин, статистичної обробки матеріалів наукових досліджень про.

На вивчення дисципліни відводиться 150 годин.

Организационно-методические дані дисципліни.

№ п/п

Вигляд роботи

Трудоёмкость в годиннику по семестрах

8

9

10

Разом

1

Аудиторная робота.

Лекції

28

14

42

Лабораторні заняття, практичні (семінарські) заняття

14

14

28

2

Поза аудиторне робота.

Курсовой проект

14

14

28

Самоподготовка до семинарским занять

20

20

3

Форма підсумкового контролю.

Залік

Курсовой проект

Іспит

Загальна трудоёмкость дисципліни.

80

70

150

Тематический план вивчення дисципліни.

№ п/п

Кількість годин.

Усього

Аудиторная робота

Внеаудиторная робота

Лекції

ЛПЗ

Практичні

Курсова

Самостійна

Самоподготовка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8 семестр.

1

Вступна лекція

2

2

2

Технологічні процеси із закінченим циклами виробництва

6

2

2

2

3

Зони застосування коштів механізації

6

2

2

2

4

Особливості комплектування вибору енергетичних коштів на виконання різних технологічних операцій

16

2

14

5

Технологічний комплекс машин для збору, опрацювання і збереження лісових насіння

5

2

1

2

6

Технологічний комплекс машин для вирощування лісового посадкового матеріалу

5

2

1

2

7

Технологічний комплекс машин до створення захисних лісосмуг .

5

2

1

2

8

Технологічний комплекс машин до створення лісових насаджень на схилах

5

2

1

2

9

Технологічний комплекс машин для залісення піщаних земель.

5

2

1

2

10

Технологічний комплекс машин для рубок, догляду ліс і захисними насадженнями

5

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

Технологічний комплекс машин до створення лісових культур на грунтах різного гніву й вологості.

5

2

1

2

12

Технологічний комплекс машин для боротьби з шкідниками і хворобами лісу

5

2

1

2

13

Технологічний комплекс машин для боротьби з лісовими пожежами

5

2

1

2

14

Технологічний комплекс машин для заготівлі та транспорту древисины

5

2

1

2

Разом:

80

28

14

14

24

9 семестр

1

Планування механізованих робіт й визначення складу МТП

10

2

2

2

4

2

2

Організація експлуатації МТП

10

2

2

2

2

1

3

Транспорт в лісовому господарстві.

10

2

2

2

2

1

4

Эксплуатационно-экономическая оцінка МТА

12

2

2

2

6

2

5

Організація праці під час використання системи машин

10

2

2

2

2

1

6

Основи технічної нормування.

10

2

2

2

2

1

7

Створення нової техніки для лісового комплексу.

10

2

2

2

2

1

Разом за семестр:

70

14

14

14

20

10

Разом протягом року:

150

42

28

22

20

10


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4