Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Підвищення урожайності пшениці

Сторінка 2

Відлуння відрізняється з інших сортів тим, що чудово тримає листовий апарат в зеленому стані при дозріванні. Сорт стабільно формує високоякісне зерно при обробленні за всі попередникам (4).

У арсеналі хліборобів Кубані низку сортів озимої м'якої пшениці, здатних за вищого ролі зерна забезпечувати максимальну врожайність.

Проте сорт неспроможна служити панацеєю від безгосподарності і низької агротехніки вирощування. Будь-який сорт дає віддачу лише за хороших погодних і агротехнічних умовах (2).

Відомо, що сорти з великим генетичним потенціалом продуктивності різняться і підвищеними вимогами до технології їхнього обробляння (15).

Лише у останні десять років ученими КНИИСХ вже створені і передано у Госсортоиспытание понад 40 кримінальних сортів озимої пшениці, понад 34 у тому числі увійшли до список Держреєстру селекційних досягнень. Попри це, неповнота реформ сільському господарстві сприяли значному зниженню виробництва. Так, за 1990-2000 р. валові збори зернових в Краснодарському краї знизилися на 32 %, зокрема озимої пшениці на 23 % (32).

Це тим, що спочатку 90-х, у зв'язку з переходом до ринкової економіки багаторазово зросла вартість сільськогосподарської техніки, енергоносіїв є й коштів хімічного захисту хвороб і шкідників сільськогосподарських культур. Більшість господарств у силу важкої економічної положення було змушені порушувати рекомендовані технології, що може негативно позначилося на родючості ґрунту і врожайності озимої пшениці.

Передові господарства, маючи добрива і засоби захисту посівів хвороб і шкідників отримують, високі врожаї, а економічно слабкі господарства що неспроможні домогтися повної реалізації генотипу сорти на бідних тлах (37).

Слід зазначити, що українці висока врожайність нових сортів обумовила підвищений інтерес до них із боку товаровиробників. Значну роль грають В.Гвоздицький і високі якісні властивості нових сортів. Розроблені й застосовувані в КНИИСХ системи оцінки якості зерна дозволяють створювати сорти зі стабільно високими якісними показниками, що і виробничими випробуваннями.

Хоча виробництво цінного та образу сильної зерна пов'язане з додатковими витратами, обумовленими вищими дозами добрив, іншим комплексом захисту рослин, тим щонайменше, аналіз показує, що на даний час ринкова зерно враховує якісні показники (32).

Проте біологічно різні сорти по-різному реалізують потенційну продуктивність природному тлі. Є сорти, які різко знижують врожайність за відсутності добрив та питаннями захисту їхнього капіталу від хвороб, а є сорти, зберігають відносно високу продуктивність за жодних умов вирощування. Тому необхідно впроваджувати у виробництві сорти з різною екологічної адаптивностью (31).

Для успішного виробництва зерна озимої пшениці, у кожної зоні краю необхідно обробляти 2-3 різних сорти. Бажано мати у посівах сорти з різною скоростиглістю (такий захід зменшить напруженість і при збиранні), з різноманітною зимо - і засухоустойчивостью, різною вимогливістю до попередникам, удобрениям, термінів сівби (2).

Возделывание різних за біології сортів ще доцільно і стій погляду, що хлібороб немає надійним довгостроковим прогнозом погоди. Отже, кажи не про окремих сортах, йдеться про системі сортів, взаємодоповнюючих одне одного, які забезпечують максимальний збір продукції і на стабільну за літами врожайність (13).

1.2.Основные напряму, і завдання селекційної роботи у підвищенні урожайності та якості зерна.

У про селекційну роботу при виведенні нового сорти велике значення має тут облік ознак у процесі онтогенезу. На різних етапах розвитку рослин відбуваються якісні ці зміни ознак. Селекціонер повинен знати бачимо всі ознаки й уміти враховувати характер зміни. Ознак багато. Найважливіші їх взаємозумовлені і взаємопов'язані, тому селекцію ведуть комплексу ознак. Іноді селекціонер звертає свою увагу лише з окремі чи один ознака, інші ж намагається зберегти колишньому рівні. І тут необхідно говорити про селекції деякі ознаки або про напрямі, у селекції (2).

А. І. Артюхов вважає, що з виживання виду рослин внаслідок еволюції розробили ряд пристосувальних механізмів. Головний із них-фитохромная система, що дозволяє виду реалізувати свій биотический потенціал на найскладніших умовах впливу екологічних чинників. Фитохромная система аркушика зародка дозволяє сімені під час проростання ідентифікувати інформацію про зміну добового режиму екологічних чинників, але це є сигналом про зміну сезонного ритму. Після ідентифікації інформації цю систему включає високоенергетичні процеси в організмі.

На випадок помилки чи збою у роботі системи насіння диких видів рослин, у різного рівня ингибированы до проростанню і значна частина їх здатна прорости лише за повторному вплив поєднання екологічних чинників.

Такі по-різному ингибированные насіння є у партіях культурних рослин. Селекція неоднаково визволила останні від ознак, властивих їх диким предкам. Серед проростків пшениці зустрічаються ингибированные, і їх виростають слабкі рослини. До нашого часу не вдавалося позбутися природної різноякісності насіння, що з механізмом збереження виду. Не вдається також змінити ставлення культурних рослин на фото - і спектропериодичности. Вдається лише його послабити під час створення сортів нейтральних до довжини дня (37).

Підвищення зерновий продуктивності - головна мета селекції пшениці весь час її існування (21).

Селекція на врожайність одна із головних напрямів. Це найбільш важка і складне завдання, оскільки врожайність складається із багатьох компонентів (числа плодоносних стебел на 1 кв. м. І продуктивності одного рослини, яка, своєю чергою складається у складі колосків, зерен в колосі і українськомовні маси зерна з однієї колоса) (8).

Важливий напрямок до вирішення цієї проблеми є створення низкостебельных (полукарликовых) сортів з урожайністю 100 і більше ц. З 1га. (29).

П. П. Лук'яненко вважав, основним елементом продуктивності є маса зерна з колоса. Відповідно до його моделі сорти: низький, міцний стебло (заввишки 70-80 див ) повинен мати великий, високоприбутковий колос, дає в суцільних посівах щонайменше 2 р. зерна нормального кількості колосків на 1 кв. м. (500-600 прим.). Тут слід зазначити взаємозумовленість напрямів: великий, важкий колос призвів до необхідності зниження висоти соломини і поліпшення її фортеці. Інакше кажучи можна сказати, що продуктивність міцно пов'язана зі стійкістю соломини до вилягання, а опірність вилягання, своєю чергою, міцно пов'язана з короткостебельностью (23).

Полегание-это фізіологічна реакція рослин визначені умови довкілля. Це надлишкове зволоження грунту, рясне азотне харчування, недолік світла, бактеріальні і грибні захворювання та інші (19).

У зв'язку з цим проводиться селекція на стійкість. Найбільшого поширення набула по опірності цьому ознакою отримали полукарликовые і карликові сорти (14).

Серед багатого світового асортименту м'якої пшениці тільки п'яту частину форм має генетично зумовлену низкостебельность. Саме це сорти й закони використовують як донорів карликовості – це японський сорт Норик 10, мексиканський – Мексика 50, індійський - Сопора 64 та інші (31).

Для озимої пшениці найважливішим показником стабільної врожайності сорти є певний рівень її зимо - морозотривкість для конкретних зон, що має бути гарантом надійної перезимовки у роки з суворими умовами (13).

Чим більшої зимостойкостью має сорт, тим менше буває загибель посівів і від врожайність. При доборі батьківських пар для гібридизації необхідно, щоб одне із компонентів був стійкий до несприятливих умов зимівлі (25).


Схожі реферати

Статистика

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14