Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Підвищення урожайності пшениці

Сторінка 14

5. Блажний Є. З. Ґрунти Краснодарського края-Краснодар,1958.

6. Вальков У. Ф., Штомпель Ю. А., Трубилин І. Т., Котляров М. З повагою та ін. Ґрунти Краснодарського краю, їх користування та охорона. - Ростов н/Дону, 1995.

7. Вавілов М. І. - Наукові основи селекції пшениці (обрані твори). - Л.: Наука, 1967.

8. Грицай Т. І., Беспалова Л. А., Воробйова Р. А. Оцінка колекційних зразків за якістю зерна. - Проблеми збільшення і стабілізації виробництва високоякісного збіжжя у Росії // Тези доповідей/ КНИИСХ. - Краснодар, 1998.

9. Декадный агробюллетень 2000, 2001 р., Краснодар.

10. Добринін В.А., Бєляєв А. У. та інших. - Економіка сільського господарства. - М.:Агропромиздат, 1990.

11. Дорофєєв У. Ф. - Пшеницы світу. - М.: Колос, 1990.

12. Доспехов Б. А. - Методика польового досвіду. - М.: Колос, 1973.

13. Єфремова У. У., Аистова Ю. Т., Терпугова М. І. Зміна сортового складу агроценозу озимого поля. - Агроекологічний моніторинг в землеробстві Краснодарського краю / Ювілейний випуск до 75-річчя КГАУ/.-Краснодар, 1997.

14. Кошеленко І.Т. - Селекція озимої пшениці. - М.: Агропромиздат, 1995.

15. Казарцева А. Т., Воробйова Р. А., Домченко М. І. Мерехтливість ознак і його значимість в селекції стабільних за якістю збіжжя і сортів озимої пшениці //Тези доповідей спільного засідання Ради з якості зерна (8-10.06.1998)/ КНИИСХ. - Краснодар, 1998.

16. Казарцева А. Т., Воробйова Р. А., Домченко М.И. Формування високоякісного зерна пшениці сортами селекції КНИИСХ, переданими в ГСИ в 1991-2000г. - Пшениця і тритикале. - Краснодар, 2001.

17. Коваленка М. Я. –Економіка сільського хозяйства.-1998.

18. Коновалов Ю. Б. Селекція рослин на стійкість до хвороб і шкідників. - М.: Колос, 1999.

19. Коновалов Ю. Б., Долгодворова Л. І., Степанова Л. У. та інших. Приватна селекція польових культур, М.: Колос, 1990.

20. Колошин А. Ш. - Охорона праці. - М.: Колос, 1981.

21. Коренев Р. У., Підгорний П. І., Щербак З. М. - Рослинництво з засадами селекції і семеноводства.-М.: Агропромиздат, 1990.

22. Ливчан І. Ф., Воронов Ю. У., Стринов Є.В. - Охорона навколишнього середовища. - М.: Колос, 1995.

23. Лук'яненко П. П. –Обрані праці. - М.: Колос, 1990.

24. Свилога. Р. - Озимая сильна пшениця Кубань. - Краснодар, 1992.

25. Методичні розробки з економічному обгрунтуванню агротехнічних заходів у дипломних роботах. - Краснодар, 1997.

26. Набоков Р. Д. Наследование тривалості вегетаційного періоду в озимої м'якої пшениці. - Пшениця і тритикале.-Краснодар,2001.

27. Носатовский А. І. - Пшениця. - М.: Колос,1965.

28. Пучков Ю. М., Набоков Р. Д., та інших. Результати селекції озимої м'якої пшениці на скоростиглість і якість зерна /Тези доповідей/, Краснодар,1998.

29. Самойлов У. Д., Кузьменко А. І., Трубилин А. І. Досягнення науки - резерв збільшення виробництва зерна на Кубани//Сб. зв. Тр. /КНИИСХ. - Краснодар,2000.

30. Сорта пшениці і тритикале селекції КНИИСХ їм. П. П. Лукьяненко,2001.

31. Терпугова М. І., Ушакова М. П., Калиниченку Про. А. - Деякі особливості і вивести результати сортовипробування зернових культур в Краснодарському краї // сб. наукової праці присвячених 100 летию У. А. Невинных/ КНИИСХ. - Краснодар,2000.

32. Турбин Н.В., Василенко М. І. Найважливіші проблеми селекції - Селекція і сортова агротехніка озимої пшениці. - М.: Колос, 1971.

33. Федорук П.С., Трубилин А. І., Федорук З. П., Миренков З. М. Сорт і для підвищення економічну ефективність виробництва озимої пшениці. - Питання селекції і обробітку польових культур. - Краснодар,2001.

34. Характеристика допущених для використання і проходять Госсударственное сортоиспытание сортів озимої м'якої іграшки і твердої пшениці і озимого тритикале, створених у Краснодарському НИИСХ їм. П. П.Лукьяненко. - Краснодар,1998.

35. Шевелуха В.С. Найважливіші проблеми підвищення якості збіжжя у РФ. - Рішення проблем-Краснодар,1998.

36. Ширинян М. Х., Нечаєв В.І., Тхатель М. М. Шляхи збільшення виробництва високоякісного зерна озимої пшениці Кубань //Сб. зв. Тр. / КНИИСХ. - Краснодар,2000.

37. Шоков Н.Р. - Врожай і якість зерна озимої пшениці, у залежність від умов її вирощування на чорноземах західного предкавказья. - Краснодар,1999.

38.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Підвищення урожайності пшениці
Рубрика: Ботаника
Дата публікації: 2013-01-16 03:50:03
Прочитано: 64 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14]